Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes

6a Edició - Codi 16122230

Array ( [CODIGO] => 16122230 [EDICION] => 6 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 750 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 09/11/2016 [FECHA_FIN] => 30/09/2017 [LUGAR] => A través del Aula Virtual de ADEIT [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/12/2016 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => Grant Thornton, S.L.P.U. / Moore Stephens Ibergrup, S.A.P. [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => AonSolutions / Ernst & Young, S.L. [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 28 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => Diploma en Auditoría de Cuentas [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 963 262 600 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => [ID_IDIOMA] => [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Aula Virtual ADEIT, [REQUISITOS_TITULACION] => [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Diploma adscrit per conveni al Programa de Beques AECA (Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'empreses En primer lloc dotar a l'estudiant mitjançant la instrucció i ensinistrament avançat de les habilitats i amb fonaments requerits per a exercir posicions de lideratge professional referent a expert en auditoria de comptes. D'un altre costat,facilitar als estudiants les maneres i els mitjans que permeten l'apredizaje, així com els treballs d'aplicació pràctica en les tècniques i mètodes més recents ajustats al camp de la comptabilitat i l'auditoria. Finalment,fomentar en l'estudiant el desenvolupament de valors tals com la consciència de servei i responsabilitat social,entre uns altres, per a una major i millor professionalització de la figura de l'auditor de comptes. Homologat per l'ICAC com a curs de formació teòrica d'auditors als quals es refereix l'art. 34 del Reglament de la Llei d'Auditoria, en les següents matèries: Mòdul I.1: Auditoria i I.2.2 Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats, I.2.3. Normes Internacionals d'Informació Financera i I.2.4. Altres marcs (comptabilitat d'entitats financeres i d'assegurances, d'entitats sense ànim de lucre, d'entitats públiques i de situacions concursals). [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metododogía online permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL d'ADEIT, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constituïx com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició en l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, si és el cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servici de videostreaming, arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés, bibliografía, etc. que seran ferramentes de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses ferramentes de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col"laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decidix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'oferix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Este mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultani i síncron. L'Aula Virtual d'ADEIT disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en distints continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en què els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació on line és el seguiment personal portat a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i refermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => AVALUACIÓ CONTÍNUA Per a garantir l'aprofitament del curs, s'aplica un sistema d'avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les distintes matèries. Amb caràcter general es valorarà, a més de la participació i el treball en equip, la profunditat de les intervencions en els fòrums, així com el coneixement adquirit i demostrat a través de la realització de proves com ara qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, etc. Els participants hauran de complir amb els requisits i estàndards d'aprenentatge i dedicació establits pels diferents docents del curs. SUPORT PERSONALITZAT L'alumnat està acompanyat per un conjunt de persones, servicis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge. Este col·lectiu inclou diverses figures, des del Responsable acadèmic del curs o Director del mateix, els autors de continguts, els tutors, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals. Encara que és el propi alumne qui gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, tot este equip de suport li ajudarà a fer que aprofite amb èxit el curs. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Qualsevol despatx relacionat amb l'auditoria,asesoria fiscal i comptable. Departament financer en empreses.Organismes públics. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2016/2017 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Homologado por el ICAC como curso de formación teórica de auditores a los que se refiere el art. 34 del Reglamento de la Ley de Auditoría, en las siguientes materias: Módulo I.1: Auditoría y I.2.2 Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, I.2.3. Normas Internacionales de Información Financiera y I.2.4. Otros marcos (contabilidad de entidades financieras y de seguros, de entidades sin ánimo de lucro, de entidades públicas y de situaciones concursales). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 0 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1MOF para la comprensión de las NllF. 1.2Coste amortizaco 1.3.Tipo interes efectivo 1.4.Rentabilidades. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1Normas Internacionales de Contabilidad. 2.2 Estructura de las NllF. 2.3 Marco conceptual NllF. 2.4. Criterios registro y valoración. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1Consolidación contable. 2.2Métodos de consolidación. 2.3.Método global. 2.4.Método proporcional y puesta en equivalencia. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1Contabilidad de entidades financieraz 4.2Contabilidad de empreses de seguros. 4.3.Entidades sin ánimo de lucro. 4.4.Situaciones concursales [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1Normas y procedimientos de auditoria. 5.2Normas de acceso a la auditoria de cuentas 5.3Áreas de auditoría 5.4Incompatibilidades [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1lnciependencia. 6.2Control de calidad. 6.3. Sistema de supervisión. 6.4. Normas de Etica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1Normas Internacionales de Auditoría 7.2 Estructura. 7.3.Normas de planificación.. 7.4.Normas ejecución. 7.5.Normas sobre informes. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 8.1Gestión del riesgo 8.2Importancia relativa. 8.3.Control interno. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp114686 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Aguilar Jara [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor de Cuentas. Preparador examen ROAC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp59663 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Barroso Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => KPMG Auditores, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp152187 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Bonmatí Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente de la AECE en la Comunidad de Madrid. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni46751 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Bustos Contell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni31108 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Sergio [APELLIDOS] => Carmona Ibáñez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H2255 [EMAIL_FACULTAD] => pedro.carmona@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni3024 [NOMBRE_PERSONA] => Natividad [APELLIDOS] => Cervera Millan [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Escuela Universitaria [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp51996 [NOMBRE_PERSONA] => José Enrique [APELLIDOS] => Contell García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio - Auditoría. Grant Thornton, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni2398 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Dasí González [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Escuela Universitaria [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni18595 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => de Fuentes Barberá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H1438 [EMAIL_FACULTAD] => dfuentes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp32676 [NOMBRE_PERSONA] => César [APELLIDOS] => Gregori Romero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio-Director / Supervisor. Moore Ibergrup Auditores, S.A.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp50549 [NOMBRE_PERSONA] => Silvino [APELLIDOS] => Mañez Pardines [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Manager. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 16122230 [EDICION] => 6 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 750 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 09/11/2016 [FECHA_FIN] => 30/09/2017 [LUGAR] => A través del Aula Virtual de ADEIT [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/12/2016 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => Grant Thornton, S.L.P.U. / Moore Stephens Ibergrup, S.A.P. [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => AonSolutions / Ernst & Young, S.L. [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 28 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => Diploma en Auditoría de Cuentas [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 963 262 600 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => [ID_IDIOMA] => [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Aula Virtual ADEIT, [REQUISITOS_TITULACION] => [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Diploma adscrit per conveni al Programa de Beques AECA (Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'empreses En primer lloc dotar a l'estudiant mitjançant la instrucció i ensinistrament avançat de les habilitats i amb fonaments requerits per a exercir posicions de lideratge professional referent a expert en auditoria de comptes. D'un altre costat,facilitar als estudiants les maneres i els mitjans que permeten l'apredizaje, així com els treballs d'aplicació pràctica en les tècniques i mètodes més recents ajustats al camp de la comptabilitat i l'auditoria. Finalment,fomentar en l'estudiant el desenvolupament de valors tals com la consciència de servei i responsabilitat social,entre uns altres, per a una major i millor professionalització de la figura de l'auditor de comptes. Homologat per l'ICAC com a curs de formació teòrica d'auditors als quals es refereix l'art. 34 del Reglament de la Llei d'Auditoria, en les següents matèries: Mòdul I.1: Auditoria i I.2.2 Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats, I.2.3. Normes Internacionals d'Informació Financera i I.2.4. Altres marcs (comptabilitat d'entitats financeres i d'assegurances, d'entitats sense ànim de lucre, d'entitats públiques i de situacions concursals). [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metododogía online permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL d'ADEIT, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constituïx com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició en l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, si és el cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servici de videostreaming, arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés, bibliografía, etc. que seran ferramentes de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses ferramentes de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col"laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decidix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'oferix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Este mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultani i síncron. L'Aula Virtual d'ADEIT disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en distints continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en què els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació on line és el seguiment personal portat a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i refermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => AVALUACIÓ CONTÍNUA Per a garantir l'aprofitament del curs, s'aplica un sistema d'avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les distintes matèries. Amb caràcter general es valorarà, a més de la participació i el treball en equip, la profunditat de les intervencions en els fòrums, així com el coneixement adquirit i demostrat a través de la realització de proves com ara qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, etc. Els participants hauran de complir amb els requisits i estàndards d'aprenentatge i dedicació establits pels diferents docents del curs. SUPORT PERSONALITZAT L'alumnat està acompanyat per un conjunt de persones, servicis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge. Este col·lectiu inclou diverses figures, des del Responsable acadèmic del curs o Director del mateix, els autors de continguts, els tutors, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals. Encara que és el propi alumne qui gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, tot este equip de suport li ajudarà a fer que aprofite amb èxit el curs. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Qualsevol despatx relacionat amb l'auditoria,asesoria fiscal i comptable. Departament financer en empreses.Organismes públics. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2016/2017 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Homologado por el ICAC como curso de formación teórica de auditores a los que se refiere el art. 34 del Reglamento de la Ley de Auditoría, en las siguientes materias: Módulo I.1: Auditoría y I.2.2 Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, I.2.3. Normas Internacionales de Información Financiera y I.2.4. Otros marcos (contabilidad de entidades financieras y de seguros, de entidades sin ánimo de lucro, de entidades públicas y de situaciones concursales). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 0 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1MOF para la comprensión de las NllF. 1.2Coste amortizaco 1.3.Tipo interes efectivo 1.4.Rentabilidades. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1Normas Internacionales de Contabilidad. 2.2 Estructura de las NllF. 2.3 Marco conceptual NllF. 2.4. Criterios registro y valoración. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1Consolidación contable. 2.2Métodos de consolidación. 2.3.Método global. 2.4.Método proporcional y puesta en equivalencia. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1Contabilidad de entidades financieraz 4.2Contabilidad de empreses de seguros. 4.3.Entidades sin ánimo de lucro. 4.4.Situaciones concursales [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1Normas y procedimientos de auditoria. 5.2Normas de acceso a la auditoria de cuentas 5.3Áreas de auditoría 5.4Incompatibilidades [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1lnciependencia. 6.2Control de calidad. 6.3. Sistema de supervisión. 6.4. Normas de Etica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1Normas Internacionales de Auditoría 7.2 Estructura. 7.3.Normas de planificación.. 7.4.Normas ejecución. 7.5.Normas sobre informes. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16122230 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 8.1Gestión del riesgo 8.2Importancia relativa. 8.3.Control interno. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp114686 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Aguilar Jara [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor de Cuentas. Preparador examen ROAC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp59663 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Barroso Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => KPMG Auditores, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp152187 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Bonmatí Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente de la AECE en la Comunidad de Madrid. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni46751 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Bustos Contell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni31108 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Sergio [APELLIDOS] => Carmona Ibáñez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H2255 [EMAIL_FACULTAD] => pedro.carmona@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni3024 [NOMBRE_PERSONA] => Natividad [APELLIDOS] => Cervera Millan [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Escuela Universitaria [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp51996 [NOMBRE_PERSONA] => José Enrique [APELLIDOS] => Contell García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio - Auditoría. Grant Thornton, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni2398 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Dasí González [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Escuela Universitaria [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni18595 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => de Fuentes Barberá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H1438 [EMAIL_FACULTAD] => dfuentes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp32676 [NOMBRE_PERSONA] => César [APELLIDOS] => Gregori Romero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio-Director / Supervisor. Moore Ibergrup Auditores, S.A.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp50549 [NOMBRE_PERSONA] => Silvino [APELLIDOS] => Mañez Pardines [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Manager. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2016/2017

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 31/12/2016

Data inici: Novembre 2016

Data fi: Setembre 2017

Matrícula: 750 € (import preu públic)

Requisits d'accés:

Modalitat: On-line

Patrocinador:  / 

Col·laborador: Grant Thornton, S.L.P.U. / Moore Stephens Ibergrup, S.A.P.  /  AonSolutions / Ernst & Young, S.L.

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: A través del Aula Virtual de ADEIT

Horari: Aula Virtual ADEIT,

Més informació

Objectius del curs

Diploma adscrit per conveni al Programa de Beques AECA (Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'empreses

En primer lloc dotar a l'estudiant mitjançant la instrucció i ensinistrament avançat de les habilitats i amb fonaments requerits per a exercir posicions de lideratge professional referent a expert en auditoria de comptes.

Leer más

Objectius professionals

Qualsevol despatx relacionat amb l'auditoria,asesoria fiscal i comptable.

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Descarregar fullet informatiu en pdf
 
Imprimir la informaciò
FAQS