2a Edició - Codi 23411060

Array ( [CODIGO] => 23411060 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 950 [MATRICULA_2] => 350 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 28/11/2023 [FECHA_FIN] => 16/06/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Magisteri [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 17/11/2023 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Charo [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Vázquez Santos [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => charo.vazquez@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Convivència i resolució de conflictes escolars [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dimarts, dimecres i Dijous (semipresencial), de 17.30 a 21.30h [REQUISITOS_TITULACION] => Persones llicenciades, Graduades o Diplomades de qualsevol titulació, especialment del Grau de Magisteri, treball social, educació social, pedagogia, psicologia, professionals del dret i l'educació...Estudiantat del Màster en professorat d'Educació Secundària i d'Investigació en Didàctiques Específiques. Estudiants als quals els falte mans d'un 10% dels crèdits de Pla Nou. Es comprometen a tindre el Grau abans que finalitze el curs. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Aquest màster té entre els seus objectius: introduir la importància de la fisiologia del cervell i del Sistema nerviós i endocrí per a controlar impulsos i emocions i resoldre conflictes, el de sensibilitzar els estudiants per al tractament educatiu dels conflictes escolars i descobrir la perspectiva positiva del conflicte, aprendre a analitzar conflictes i a aplicar la legislació vigent, conéixer diversos processos de resolució de conflictes i ciberconflictos, presentar l'aportació de la mediació escolar a curt, mitjà i llarg termini i adquirir les estratègies i habilitats necessàries per a complir la funció. També treballarem la identificació i tractament de l'assetjament escolar i tècniques d'educació emocional, així com estudi de casos i pràctiques directes. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La formació a nivell pràctic, correspondrà, almenys, un 35 per cent de la duració mínima prevista per a la formació del mediador/a segons el que s'estableix per llei. De manera que el present curs puga ser presentat com a requisit per part de l'alumnat, una vegada cursat, per a poder acreditar-se en el Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia, responent a la Llei 5/2012, RD 980/2013 (articles 4 i 5 especialment) , la Llei 24/2018, de mediació de la Comunitat Valenciana i el reglament de desenvolupament. La pràctiques es realitzaran tant en centres educatius com empreses i associacions centrades en la inclusion educativa. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Completen la formació dels següents professionals i està reforçat per l'ORDRE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s'estableixen els protocols d'actuació i intervenció davant supòsits de violència escolar: - Mestres i mestres d'infantil i primària de qualsevol especialitat - Professorat de secundària de qualsevol especialitat [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Educació per a la Convivència [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Educació per a la Convivència [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Aspectes morals i ètics de la mediació 2. Conflictes amb l'administració: menjadors escolars i empreses mercantils com a exemple 3. Educació i conflicte: conflicte, disrupció i violència 4. Assetjament escolar 5. Afrontament de conflictes des de l'educació per a la convivència 6. Competències i desenvolupament moral 7. Regulació normativa de la mediació escolar i de la convivència escolar 8. Organismes i recursos de l'administració educativa en convivència escolar. 9. Documents organitzatius dels centres en matèria de convivència escolar: RRI i plans de convivència [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Aspectes morals i ètics de la mediació 2. Conflictes amb l'administració: menjadors escolars i empreses mercantils com a exemple 3. Educació i conflicte: conflicte, disrupció i violència 4. Assetjament escolar 5. Afrontament de conflictes des de l'educació per a la convivència 6. Competències i desenvolupament moral 7. Regulació normativa de la mediació escolar i de la convivència escolar 8. Organismes i recursos de l'administració educativa en convivència escolar. 9. Documents organitzatius dels centres en matèria de convivència escolar: RRI i plans de convivència [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => La Mediació Escolar com a mètode efectiu de Resolució de Conflictes. Anàlisi de casos pràctics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La Mediació Escolar com a mètode efectiu de Resolució de Conflictes. Anàlisi de casos pràctics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Concepte de Mediació escolar. 2. Fases d'una mediació. 3. Perfil d'una persona mediadora. 4. Labors de l'equip de mediació. 5. Estudi de casos. Exemples pràctics. Assistència a pràctiques de mediació com a observadors. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Concepte de Mediació escolar. 2. Fases d'una mediació. 3. Perfil d'una persona mediadora. 4. Labors de l'equip de mediació. 5. Estudi de casos. Exemples pràctics. Assistència a pràctiques de mediació com a observadors. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Implementació de Programes de Mediació en els Centres Educatius [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Implementació de Programes de Mediació en els Centres Educatius [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6. Programes educatius de resposta no violenta als conflictes (història, exemples, limitacions, implementació) 7. Implementació de la mediació en els centres. Cultura de mediació 8. Els mediadors en els centres: selecció i formació. 9. Materials per a la formació. 10. Creació i acció d'una comissió de convivència 11. La mediació des de la perspectiva de la funció directiva - Importància del control de la contingència. Tota la comunitat educativa. - Importància de la mediació des de l'exercici de la funció directiva. - Importància de la gestió dels conflictes. Situacions habituals - La mediació com a recurs del docent. 12. Estudi del funcionament d'un centre que té implantada la mediació: procés de selecció formació i implantació. 13. Millores que es produeixen en els centres després de la implantació de la cultura de mediació: estudi de casos reals. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6. Programes educatius de resposta no violenta als conflictes (història, exemples, limitacions, implementació) 7. Implementació de la mediació en els centres. Cultura de mediació 8. Els mediadors en els centres: selecció i formació. 9. Materials per a la formació. 10. Creació i acció d'una comissió de convivència 11. La mediació des de la perspectiva de la funció directiva - Importància del control de la contingència. Tota la comunitat educativa. - Importància de la mediació des de l'exercici de la funció directiva. - Importància de la gestió dels conflictes. Situacions habituals - La mediació com a recurs del docent. 12. Estudi del funcionament d'un centre que té implantada la mediació: procés de selecció formació i implantació. 13. Millores que es produeixen en els centres després de la implantació de la cultura de mediació: estudi de casos reals. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Estratègies practiques i efectives per a previndre i mediar conflictes a les escoles [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Estratègies practiques i efectives per a previndre i mediar conflictes a les escoles [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Marc jurídic de la mediació: Llei 24/2018, de 5 de desembre, de mediació de la Comunitat Valenciana 2. Habilitats del professorat per a l'exercici de la tutoria 3. Estratègies per a l'acció tutorial - respecte a l'alumnat, per a afavorir la convivència a l'aula i el centre educatiu. - respecte al professorat, per a aconseguir la coordinació necessària en el treball dels equips docents. - respecte a les famílies, per a aconseguir la necessària implicació i compromís en el procés educatiu dels seus fills i filles. 4. Assetjament escolar: detecció i intervenció 5. Estratègies d'Inclusió amb alumnes de Necessitats Educatives Especials a l'aula 6. L'estructura cooperativa de l'aprenentatge i la seua relació amb la convivència. 7. Equips cooperatius i relacions interpersonals 8. La participació social i ciutadana des de l'escola [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Marc jurídic de la mediació: Llei 24/2018, de 5 de desembre, de mediació de la Comunitat Valenciana 2. Habilitats del professorat per a l'exercici de la tutoria 3. Estratègies per a l'acció tutorial - respecte a l'alumnat, per a afavorir la convivència a l'aula i el centre educatiu. - respecte al professorat, per a aconseguir la coordinació necessària en el treball dels equips docents. - respecte a les famílies, per a aconseguir la necessària implicació i compromís en el procés educatiu dels seus fills i filles. 4. Assetjament escolar: detecció i intervenció 5. Estratègies d'Inclusió amb alumnes de Necessitats Educatives Especials a l'aula 6. L'estructura cooperativa de l'aprenentatge i la seua relació amb la convivència. 7. Equips cooperatius i relacions interpersonals 8. La participació social i ciutadana des de l'escola [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Inclusió de la perspectiva de gènere en la Convivència Escolar, en la resolució de conflictes i en la mediació escolar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Inclusió de la perspectiva de gènere en la Convivència Escolar, en la resolució de conflictes i en la mediació escolar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Perspectiva de gènere. 2. El gènere en l'educació per a la convivència. 3. Estratègies de resolució de conflictes des de la perspectiva de gènere. Tipus de conflictes escolars. 4. La mediació com a instrument per a aconseguir la igualtat de gènere en l'àmbit educatiu. Estratègies per a la detecció i prevenció de la violència de gènere en l'adolescència. - Tècniques de Comunicació i aprenentatge emocional des de la perspectiva de gènere. - Bones pràctiques en mediació des de la perspectiva de gènere en els centres educatius. - Parelles i Internet [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Perspectiva de gènere. 2. El gènere en l'educació per a la convivència. 3. Estratègies de resolució de conflictes des de la perspectiva de gènere. Tipus de conflictes escolars. 4. La mediació com a instrument per a aconseguir la igualtat de gènere en l'àmbit educatiu. Estratègies per a la detecció i prevenció de la violència de gènere en l'adolescència. - Tècniques de Comunicació i aprenentatge emocional des de la perspectiva de gènere. - Bones pràctiques en mediació des de la perspectiva de gènere en els centres educatius. - Parelles i Internet [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Tècniques de comunicació, aprenentatge i salut emocional [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tècniques de comunicació, aprenentatge i salut emocional [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Negociació,mediació, arbitratge, i judici: diferències pràctiques i epistemològiques 2. Aprenentatge emocional per al control de les emocions: El paper de les emocions / Quan l'emoció no es controla i Programa de control 3. Combatre la reactivitat biològica: Entrenament en respiracions i Entrenament en relaxació 4. Aprendre a pensar en positiu 5. Detectar creences irracionals o disfuncionals 6. Aprendre a substituir-les per creences racionals, funcionals. 7. Aprendre a flexibilitzar pensament. 8. Estils de Comunicació interpersonal o Agressiu/assertiu/passiu o Fomentar un estil de comunicació assertiu. o Exercitar la manera en què diem que no, demanem un canvi de conducta, afrontem una crítica defensem els nostres drets, punts de vista, etc. o Control de la ira: o Temps fora, reestructuració cognitiva, control emocional. o Col·locar-se en el lloc de l'altre: l'empatia o Créixer-se davant les adversitats: la resiliència. A través de: Fomentar una autoestima positiva, Combatre la indefensió apresa, en el seu cas. Augmentar la tolerància a la frustració o Tècnica de la Comunicació eficaç, que consta de: Comunicació positiva Escolta activa o Tècnica de resolució de problemes. 2. Taller d'educació emocional i resolució de conflictes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Negociació,mediació, arbitratge, i judici: diferències pràctiques i epistemològiques 2. Aprenentatge emocional per al control de les emocions: El paper de les emocions / Quan l'emoció no es controla i Programa de control 3. Combatre la reactivitat biològica: Entrenament en respiracions i Entrenament en relaxació 4. Aprendre a pensar en positiu 5. Detectar creences irracionals o disfuncionals 6. Aprendre a substituir-les per creences racionals, funcionals. 7. Aprendre a flexibilitzar pensament. 8. Estils de Comunicació interpersonal o Agressiu/assertiu/passiu o Fomentar un estil de comunicació assertiu. o Exercitar la manera en què diem que no, demanem un canvi de conducta, afrontem una crítica defensem els nostres drets, punts de vista, etc. o Control de la ira: o Temps fora, reestructuració cognitiva, control emocional. o Col·locar-se en el lloc de l'altre: l'empatia o Créixer-se davant les adversitats: la resiliència. A través de: Fomentar una autoestima positiva, Combatre la indefensió apresa, en el seu cas. Augmentar la tolerància a la frustració o Tècnica de la Comunicació eficaç, que consta de: Comunicació positiva Escolta activa o Tècnica de resolució de problemes. 2. Taller d'educació emocional i resolució de conflictes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Ciutadania Digital. Ús de la Xarxa en Menors. Mediació Policial, Comunitària i Intercultural i la seua Relació amb els Centres Educatius [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Ciutadania Digital. Ús de la Xarxa en Menors. Mediació Policial, Comunitària i Intercultural i la seua Relació amb els Centres Educatius [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Pla director per a la convivència i seguretat en els centres escolars. 3 hores 2. Modalitats de la mediació policial/ comunitària-intercultural (preventiva, rehabilitadora i transformadora). 3 hores 3. Actuació policial en centres escolars (programa safe school) 3 hores 4. Programes de mediació policial europeus i la seua relació amb escoles europees i espanyoles. 3 hores 5. Exercicis i casos pràctics. 5 hores 6. Utilització de la xarxa per part dels menors. bretxa digital xoc cultural. Codi penal. Cultura de la privacitat. Rastre digital. Reputació en línia. riscos i perills en la xarxa. 3 hores - Incomunicació en la xarxa - Ús abusiu o addicció - Accés a continguts inapropiats - Tipus d'assetjament: ciberbullyng grooming sexting i altres - Xarxes socials en diferents suportes - Intervenció davant conflictes en la xarxa. nivells parentals, escolars policials. Mediació i ajuda [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Pla director per a la convivència i seguretat en els centres escolars. 3 hores 2. Modalitats de la mediació policial/ comunitària-intercultural (preventiva, rehabilitadora i transformadora). 3 hores 3. Actuació policial en centres escolars (programa safe school) 3 hores 4. Programes de mediació policial europeus i la seua relació amb escoles europees i espanyoles. 3 hores 5. Exercicis i casos pràctics. 5 hores 6. Utilització de la xarxa per part dels menors. bretxa digital xoc cultural. Codi penal. Cultura de la privacitat. Rastre digital. Reputació en línia. riscos i perills en la xarxa. 3 hores - Incomunicació en la xarxa - Ús abusiu o addicció - Accés a continguts inapropiats - Tipus d'assetjament: ciberbullyng grooming sexting i altres - Xarxes socials en diferents suportes - Intervenció davant conflictes en la xarxa. nivells parentals, escolars policials. Mediació i ajuda [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Aplicacions educatives: des del cervell infantil a cervell adult [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aplicacions educatives: des del cervell infantil a cervell adult [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1 Composició bàsica del sistema nerviós. 5.2 Fisiologia de la neurona: l'impuls nerviós. La transmissió de l'impuls nerviós. La sinapsi. Els arcs reflexos 5.3 El sistema nerviós central. 5.4 El sistema nerviós perifèric. 5.5 El sistema nerviós autònom 5.6 Naturalesa i acció hormonal. Tipus d'hormones. Síntesi i secreció hormonal. Mecanismes d'acció hormonal. 5.7 Eixos endocrins. 5.8 Anomalies, patologies i addiccions 5.9 La fisiologia de la percepció 5.10 Consciència, aprenentatge i memòria 5.11 El llenguatge 5.12 La intel·ligència emocional [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1 Composició bàsica del sistema nerviós. 5.2 Fisiologia de la neurona: l'impuls nerviós. La transmissió de l'impuls nerviós. La sinapsi. Els arcs reflexos 5.3 El sistema nerviós central. 5.4 El sistema nerviós perifèric. 5.5 El sistema nerviós autònom 5.6 Naturalesa i acció hormonal. Tipus d'hormones. Síntesi i secreció hormonal. Mecanismes d'acció hormonal. 5.7 Eixos endocrins. 5.8 Anomalies, patologies i addiccions 5.9 La fisiologia de la percepció 5.10 Consciència, aprenentatge i memòria 5.11 El llenguatge 5.12 La intel·ligència emocional [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Neurociència de les emocions [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Neurociència de les emocions [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1 El llenguatge de les emocions 5.2 Diferents tipus d'emocions. Classificació 5.3 Els circuits del sistema nerviós relacionats amb la recompensa 5.4 L'adaptació a l'adversitat: la resiliència 5.5 Lloa mites i les veritats del funcionament del sistema nerviós i el cervell 5.6 Educació de les emocions 5.7 Les emocions i la violència. El triangle de la violència 5.8 El control emocional 5.9 L'assertivitat i el desenvolupament moral [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1 El llenguatge de les emocions 5.2 Diferents tipus d'emocions. Classificació 5.3 Els circuits del sistema nerviós relacionats amb la recompensa 5.4 L'adaptació a l'adversitat: la resiliència 5.5 Lloa mites i les veritats del funcionament del sistema nerviós i el cervell 5.6 Educació de les emocions 5.7 Les emocions i la violència. El triangle de la violència 5.8 El control emocional 5.9 L'assertivitat i el desenvolupament moral [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Aplicacions de la neurociència a l'escola. Bases de Neurocognición [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aplicacions de la neurociència a l'escola. Bases de Neurocognición [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1 Aspectes psicològics del procés de mediació 5.2 rostisques neurobiològiques de l'Agressió 5.3 La Impulsivitat i el Control d'Impulsos: el Cervell Conflictiu. 5.4 Circuits del Control Emocional. Tipus de pensaments 5.5 Indicadors cognitius, conductuals i funcionals de la detecció precoç del conflicte. 5.6 Estudi de Casos: Casos Clínic-Educatius reals 5.7 Mètodes de control emocional: la respiració i la relaxació 5.8 Estils de Comunicació entre les persones [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1 Aspectes psicològics del procés de mediació 5.2 rostisques neurobiològiques de l'Agressió 5.3 La Impulsivitat i el Control d'Impulsos: el Cervell Conflictiu. 5.4 Circuits del Control Emocional. Tipus de pensaments 5.5 Indicadors cognitius, conductuals i funcionals de la detecció precoç del conflicte. 5.6 Estudi de Casos: Casos Clínic-Educatius reals 5.7 Mètodes de control emocional: la respiració i la relaxació 5.8 Estils de Comunicació entre les persones [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques externes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques externes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Reunions prèvies d'organització i plantejament de l'assignatura. 2. Assistència presencial a centres docents i d'associacions en les quals s'efectuen tasques de mediació i resolució de conflictes. 3. Sessions de reflexió sobre les pràctiques observades. 4. Redacció i avaluació de la memòria final. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Reunions prèvies d'organització i plantejament de l'assignatura. 2. Assistència presencial a centres docents i d'associacions en les quals s'efectuen tasques de mediació i resolució de conflictes. 3. Sessions de reflexió sobre les pràctiques observades. 4. Redacció i avaluació de la memòria final. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Treball final [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball final [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El Treball Fi de Màster (TFM) ha de suposar un exercici reflexiu i integrador que comporte aplicar coneixements, habilitats i actituds adquirits en les diferents matèries cursades. És per això que és imprescindible que en el treball es demostre una adquisició de coneixements, habilitats i actituds concordes amb els objectius concrets de formació propis del màster. Les metes de les activitats en el TFM se situen en el nivell superior de la taxonomia de Bloom, com són integrar coneixements teòrics, procedimentals i actitudinals, comunicar-se de manera escrita i oral, proposar, argumentar i defensar punts de vista, anàlisi crítica, avaluació de procediments i programes. El TFM consisteix en la realització d'una memòria que tindrà la forma de text científic o professional que ha de demostrar el grau de maduresa de l'alumnat i d'assimilació dels continguts estudiats en el títol. L'avaluació final del TFM es realitzarà mitjançant una defensa pública davant una comissió de professorat del màster. Així en el TFM els mecanismes de comunicació i d'avaluació externa adquireixen especial rellevància. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El Treball Fi de Màster (TFM) ha de suposar un exercici reflexiu i integrador que comporte aplicar coneixements, habilitats i actituds adquirits en les diferents matèries cursades. És per això que és imprescindible que en el treball es demostre una adquisició de coneixements, habilitats i actituds concordes amb els objectius concrets de formació propis del màster. Les metes de les activitats en el TFM se situen en el nivell superior de la taxonomia de Bloom, com són integrar coneixements teòrics, procedimentals i actitudinals, comunicar-se de manera escrita i oral, proposar, argumentar i defensar punts de vista, anàlisi crítica, avaluació de procediments i programes. El TFM consisteix en la realització d'una memòria que tindrà la forma de text científic o professional que ha de demostrar el grau de maduresa de l'alumnat i d'assimilació dels continguts estudiats en el títol. L'avaluació final del TFM es realitzarà mitjançant una defensa pública davant una comissió de professorat del màster. Així en el TFM els mecanismes de comunicació i d'avaluació externa adquireixen especial rellevància. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp47392 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Berlanga Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector Policia Local. Coordinador Operativo del servicio de mediación policial de Valencia. Experto Europeo en Prevención y Lucha Contra el Crimen. European Project Assistant Secretaría de Jefatura. Policía Local Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp41310 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Marcos [APELLIDOS] => Calatayud Giner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director. Instituto de E.S. San Vicente Ferrer, instituto ganador de numerosos premios del día Europeo de la Mediación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni23467 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Caurín Alonso [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Coordinador de Igualdad, convivencia y Mediación del IES San Vicente Ferrer. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [NPI] => M9554 [EMAIL_FACULTAD] => carcaua@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66417 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => García Montagud [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Derecho Canónico [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp25443 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => García Montagud [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Derecho Canónico. Vicario Judicial. Arzobispado de Valencia. Máster Universitario en Formación de Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas VIU, Especialidad en FOL 2015. Experto en Mediación familiar. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp102591 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => García Platas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Oficial Coordinador de la Policía de Barrio. Oficial Coordinador de la Policía de Barrio en la segunda Unidad de Distrito (Ruzafa) de la Policía Local de Valencia. Diplomado en Relaciones humanas, Educación y Administración Familiar (Facultad de Psicología de Universidad de Valencia). Policía Científica (2003). Experto en ciudadanía digital y acoso en la red. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni70135 [NOMBRE_PERSONA] => María Ángeles [APELLIDOS] => Gómez Climent [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => I6296 [EMAIL_FACULTAD] => goclim@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp377580 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Haro Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de la Universidad Internacional de Valencia. Autora del libro "Soy Mediador, soy Mediadora". Mediadora en contextos educativos. Desarrollo de proyectos en Educación de las Emociones y Cultura de Paz. Formadora especializada en Autoestima y Habilidades Sociales [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp24842 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Hernández Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas de Valencia. Experta en Mediación familiar. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp426531 [NOMBRE_PERSONA] => Samuel [APELLIDOS] => Hernández González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Biología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp67882 [NOMBRE_PERSONA] => José Francisco [APELLIDOS] => Mazón Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Científico del Instituto Valenciano de Neurociencias (IVANN). Neuropsicólogo Clñinico. Profesor Asociado de Universidad Departament de Psicobiologia, Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni55179 [NOMBRE_PERSONA] => Arnaldo [APELLIDOS] => Mira Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Experto en enseñanza en contextos difíciles. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [NPI] => N7796 [EMAIL_FACULTAD] => armipe@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni25877 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio José [APELLIDOS] => Morales Hernandez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M9739 [EMAIL_FACULTAD] => anmoher@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni67612 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Nadal Ruiz [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir". Experiencia en gestión de personal y equipos de trabajo. Experiencia en adaptar y modernizar departamentos administrativos, financieros y organizativos. Experto en Mediación familiar. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp53386 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Peris Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora civil y mercantil. Especialista en Mediación familiar Abogada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp26979 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Ramos Olivares [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Ordenación Académica. Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni63272 [NOMBRE_PERSONA] => Helena [APELLIDOS] => Rausell Guillot [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Experta en coeducación e Igualdad. [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp102587 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Pedro [APELLIDOS] => Serrano Latorre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogo y diplomado en magisterio. Profesor de secundaria. Experto en enseñanza en contextos difíciles. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp102592 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Simarro García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Maestro, Pedagogo y Orientador Escolar. Experto en enseñanza en contextos difíciles. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni56165 [NOMBRE_PERSONA] => Jordi Antoni [APELLIDOS] => Solbes Matarredona [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Coordinador de proyectos Nacionales e Internacionales de Didáctica de las Ciencias y de Neurociencia. [NPI] => H4309 [EMAIL_FACULTAD] => jsolbes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp376981 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Soler Martinez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspectora de Educcación. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni74751 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Talavera Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Vicedecana de Prácticas de la Facultad de Magisterio. [NPI] => M8228 [EMAIL_FACULTAD] => taormar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni59342 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Tárraga Mínguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València. [NPI] => I5116 [EMAIL_FACULTAD] => tamin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni65811 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Viana Orta [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València. [NPI] => M7669 [EMAIL_FACULTAD] => maiviaor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp144665 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Vidal Conesa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Filosofía y C.C. Educación. U.V . Máster en Género y Políticas igualdad. U.V. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni23467 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Caurín Alonso [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Coordinador de Igualdad, convivencia y Mediación del IES San Vicente Ferrer. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [NPI] => M9554 [EMAIL_FACULTAD] => carcaua@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni74751 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Talavera Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Vicedecana de Prácticas de la Facultad de Magisterio. [NPI] => M8228 [EMAIL_FACULTAD] => taormar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Convivència i resolució de conflictes escolars


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 17/11/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Juny 2024

Matrícula: 950 € (import preu públic)
350 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició:

Horari: Dimarts, dimecres i Dijous (semipresencial), de 17.30 a 21.30h

Més informació

Objectius del curs

Aquest màster té entre els seus objectius: introduir la importància de la fisiologia del cervell i del Sistema nerviós i endocrí per a controlar impulsos i emocions i resoldre conflictes, el de sensibilitzar els estudiants per al tractament educatiu dels conflictes escolars i descobrir la perspectiva positiva del conflicte, aprendre a analitzar conflictes i a aplicar la legislació vigent, conéixer diversos processos de resolució de conflictes i ciberconflictos, presentar l'aportació de la mediació escolar a curt, mitjà i llarg termini i adquirir les estratègies i habilitats necessàries per a complir la funció. També treballarem la identificació i tractament de l'assetjament escolar i tècniques d'educació emocional, així com estudi de casos i pràctiques directes.

Objectius professionals

Completen la formació dels següents professionals i està reforçat per l'ORDRE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s'estableixen els protocols d'actuació i intervenció davant supòsits de violència escolar:

- Mestres i mestres d'infantil i primària de qualsevol especialitat

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò