3a Edició - Codi 16212570

Array ( [CODIGO] => 16212570 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 650 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 38.00 [FECHA_INICIO] => 02/11/2016 [FECHA_FIN] => 05/06/2017 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Treball Social i Serveis Socials [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 24/10/2016 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Federación Valencia de Mediación (FEPAMED CV) / In Valencia Mediación (IVMED) [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 28 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => mediacion-ciencias-sociales [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 963 262 600 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => [ID_IDIOMA] => [PUBLICAR_WEB] => [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització de Formació en Mediació des del punt de vista de les Ciències Socials [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dilluns i dimecres de 16:30 a 20:30 h., [REQUISITOS_TITULACION] => Diplomats, Llicenciats i Graduats de qualsevol titulació, especialment va dirigit a estudiants procedents de les diverses disciplines de les ciències socials, graduats i diplomats en Treball Social, i també en Psicologia, Sociologia, Educació Social, Infermeria i altres disciplines socials i sanitàries, i a tots aquells que desitgen ampliar la seua formació o experiència professional en el camp de la mediació, per a resolució de conflictes desde l'àmbit de la intervenció social i de les polítiques públiques. També a professionals de l'administració pública i del tercer sector, a fi de proporcionar-los estudis especialitzats en el diagnòstic de conflictes socials i en el disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques respecte d'això. [REQUISITOS_OTROS] => Estudiants als quals li falten menys de 30 crédits. Aquest estudiants es comprometen a finalitzar la carrera abans de finalitzar el curs. [ARG_VENTA] => Les noves circumstàncies polític socials a Europa demanden nous mètodes, més àgils i participatius, en la gestió de les controvèrsies familiars i socials. La mediació no es limita a ser una forma de resolució de conflictes sinó un model de regulació social. Per a resoldre conflictes, mediar i formar en tècniques i habilitats, són clau els estudis de casos i pràctiques. Este Diploma d'Especialització es planteja com a resposta a la necessitat que els i les professionals, pertanyents a les ciències socials tinguen una formació en programes que ajuden a resoldre diferències i siguen capaços de transmetre-les al seu entorn, formant equips de mediació i tractament de resolució de conflictes. L'objectiu principal d'este curs és promoure, tant a nivell nacional i internacional, una reflexió sobre el paper de la mediació orientada als canvis sobre les concepcions, les pràctiques i les experiències de la mediació en diferents països i cultures. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La mediació es troba en via d'expansió en l'àmbit laboral i en el civil-mercantil a causa de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, que regula l'exercici de la mediació en assumptes civils i mercantils, es configura així l'exercici de la mediació com una nova eixida professional. La Unió Europea treballa en el seu impuls i desenvolupament i, de fet, pràcticament tots els Estats membres tenen regulada i incorporada la mediació com a mètode de resolució de conflictes. D'esta manera, podem indicar que la mediació civil i mercantil s'està consolidant com una opció més que s'oferix al ciutadà i ciutadana perquè intente solucionar les seues controvèrsies, sense la necessitat acudir a la mecànica judicial. Però no sols trobem que la mediació s'està desenvolupant en l'àmbit civil i mercantil, sinó que observem un increment de la utilització d'altres formes de mediació. També està en ple auge la mediació en matèria familiar, sanitària, laboral o en el marc de l'empresa familiar; qüestions totes elles previstes en el títol que ací oferim i que fan que les eixides professionals del mateix siguen molt àmplies. En l'actualitat, per a poder treballar com mediador/a en les comunitats autònomes que tenen regulada la matèria, s'exigix tindre formació específica, la qual es podrà obtindre amb este curs, a més de complir la que s'exigix en la Llei de Mediació nacional que requerix este tipus de titulació per a desenvolupar esta labor en tot el territori nacional, les normes del qual actualment són les que regixen. La Mediació, com a instrument per a la gestió pacífica dels conflictes, es planteja com un dels projectes formatius amb major projecció en empleabilitat per als pròxims anys, tant en l'àmbit públic com en el privat. Este títol prepara a la i a l'estudiant per a formar-se com mediador/a, podent exercir la dita funció, entre altres, en els àmbits següents: 1. Servicis Socials 2. Torns d'ofici 3. Exercici lliure de la professió (Gabinets privats) 4. Servicis o centres de mediació 5. Servicis de mesures judicials 6. Servicis de protecció de menors 7. Punts de Trobada Familiar 8. Equips psicosocials de jutjats de família 9. Llistes de mediadors/es dels col·legis professionals 10. Centres d'Orientació i Mediació 11. Equips d'orientació i professorat de centres educatius 12. Professional de resolució de conflictes en centres i servicis per a majors 13. Àmbit empresarial i industrial (àrees de personal i relacions humanes de les empreses) 14. Servicis i associacions de mediació social, comunitària i intercultural 15. Institucions Penitenciàries. 16. Cossos i forces de seguretat. 17. Servicis internacionals i diplomàtics. 18. Oficines d'atenció al consumidor/a. 19. Cambres de Comerç. Comerç intern i exterior. 20. Relacions laborals. 21. Relacions amb l'Administració Pública. 22. Partits polítics i sindicats. 23. Àmbit notarial i registral. 24. Mediació intrajudicial (derivada de jutjats i tribunals) [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2016/2017 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16212570 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1 Aspectos generales. Ley y reglamento de mediación en el ámbito civil y mercantil. 1.2 Mediación en el ámbito civil. 1.3 Mediación en el ámbito mercantil. 1.4 Disposiciones generales. Ámbito material y espacial de la norma. Aplicación a los conflictos transfronterizos, plazos de prescripción y caducidad. Aspectos jurídicos básicos. 1.5 Principios informadores de la mediación civil. Voluntariedad y libre disposición, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. 1.6 Estatuto del mediador/a civil. Código de conducta europeo para mediadores/as. 1.7 Procedimiento de mediación civil. 1.8 Procedimiento de ejecución de los acuerdos alcanzados en mediación civil. Título ejecutivo. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16212570 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16212570 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3. La gestión del conflicto familiar por el sistema judicial. 3.1. La mediación familiar como instrumento para mejorar la gestión y resolución del conflicto familiar. 3.2. Qué se puede mediar en el ámbito familiar. 3.3. El acuerdo de mediación su valor legal y consecuencias en caso de incumplimiento. 3.4. Simulación de casos prácticos. 3.5. La educación para una cultura de paz, enfoque en los DDHH. 3.6. La convivencia en los centros educativos. Marco legislativo. Competencias básicas y desarrollo integral del alumnado. 3.7. Aprendiendo a vivir juntos: resolución pacífica de conflictos. 3.8. La mediación escolar o educativa, fases y pasos. 3.9. Funciones y habilidades socioemocionales del mediador/mediadora. 3.10. Estrategias de mediación. 3.11. experiencias, programas y prácticas educativas de diferentes contextos 3.12. Enseñar a pensar en la resolución de conflictos. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16212570 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4. Conceptos de comunidad, barrio, vecindad, sociedad. Análisis de la conflictividad en estos ámbitos. Los procesos participativos. 4.1. Regulaciones sociales. Leyes de participación ciudadana en la comunidad valenciana. 4.2. Integración social, encuentro entre culturas y convivencia. 4.3. Centros de mediación comunitaria. Relación de los mediadores y la policía local. Prevención  provención de conflictos. 4.4. Las características del proceso de mediación, sus principios generales, y el papel de cada participante en el proceso. La administración en el ámbito de la mediación comunitaria. 4.5. Los instrumentos o técnicas disponibles. Prácticas 4.6. Metodología y procesos a seguir en la mediación comunitaria, vecinal y social. 4.7. Mediacion policial [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16212570 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5. Presentación. Situación social actual 5.1. Mediación intercultural: concepto y características 5.2. Formación y funciones de la figura mediadora intercultural 5.3. Competencias profesionales. 5.4. Marco jurídico de la mediación intercultural en la comunitat valenciana 5.5. Diseño de un programa de integración social desde la mediación intercultural  análisis y juegos de rol 5.6. Concepto de género 5.7. La igualdad formal en nuestro país: leyes de referencia 5.8. Ejemplos de mediación en una posición de desigualdad. 5.9. Aproximación a la mediación social a través de role-playing. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16212570 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6. Gestión extrajudicial de conflictos sanitarios 6.1. Ventajas de la mediación 6.2. La comunicación en el proceso de mediación 6.3. Unidades de mediación 6.4. La mediación sanitaria como alternativa a las demandas por responsabilidad profesional médica. 6.5. Las principales situaciones de conflicto en el ámbito sanitario 6.6. Métodos y estrategias del proceso de mediación sanitaria. Las fases del proceso de mediación sanitaria. 6.7. Problemas éticos, sociales y morales derivados del proceso judicial por mala praxis médica. 6.8. Conflictos ambientales 6.9. Transformación de conflictos ambientales 6.10. Mediación en conflictos ambientales 6.11. Creación de un servicio de mediación ambiental 6.12. Leyes de referencia. El centro cidam y la red inam de información ambiental de la comunidad valenciana 6.13. Herramientas. Cartas de paisaje, custodia del territorio, incidencia y equidad ambiental 6.14. Evaluación [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16212570 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16212570 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 8. La mediación on line - el futuro . Ventajas e inconvenientes de este medio. 8.1. Regulación legal. Requisitos técnicos. 8.2. Ejemplo de mediación on line y su manejo. 8.3. Principios criminológicos importantes para la mediación. 8.4. Entorno físico y mediación criminológica. Casos prácticos 8.5. Conferencia de mediación penal [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp110550 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa [APELLIDOS] => Albero López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora civil, mercantil y comunitaria. Abogada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp63811 [NOMBRE_PERSONA] => María Carmen [APELLIDOS] => Bellido Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora sanitaria y penal. Médico Forense [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp47392 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Berlanga Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector Policia Local. Coordinador Operativo del servicio de mediación policial de Valencia. Experto Europeo en Prevención y Lucha Contra el Crimen. European Project Assistant Secretaría de Jefatura. Policía Local Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp974 [NOMBRE_PERSONA] => Liduvina [APELLIDOS] => Calatayud Cros [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora Medioambiental. Presidenta Atelier-Asociación Técnica de Cooperación al Desarrollo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni23467 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Caurín Alonso [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Coordinador de Igualdad, convivencia y Mediación del IES San Vicente Ferrer. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [NPI] => M9554 [EMAIL_FACULTAD] => carcaua@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp102272 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto Javier [APELLIDOS] => Clemente Soriano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediación Penal, mercantil, familiar. Criminólogo y Detective Privado. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp110547 [NOMBRE_PERSONA] => María Amor [APELLIDOS] => Espino Bravo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora familiar-Doctora en Psicología. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp102273 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Haro Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora. Autora del libro SOY MEDIADOR, SOY MEDIADORA, programa de Mediación Escolar. Directora de Emoción y Mediación, (www.emocionymediacion.com). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp110548 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Jovani Roda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora penal, penitenciaria y familiar. Diplomada en Trabajo Social [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp102269 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Leal Ruiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediación Intercultural y comunitaria.. Presidenta Federación para la mediación de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni2955 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía Inmaculada [APELLIDOS] => Llinares Insa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp225697 [NOMBRE_PERSONA] => Paloma [APELLIDOS] => López Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni43173 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Montalba Ocaña [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp13553 [NOMBRE_PERSONA] => María Victoria [APELLIDOS] => Mora Crovetto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediación civil y mercantil, medioambiental, contencioso administrativo, comunitario, violencia doméstica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp53386 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Peris Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora civil y mercantil. Especialista en Mediación familiar Abogada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp63813 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Peris Salas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora mediación y presidenta IVMED. Asociación Profesional de Criminólogos de la C.V.-APCV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp102268 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Romero Sebastiá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediador civil y mercantil. Licenciado en Periodismo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni26232 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Francisco [APELLIDOS] => Salinas Tomas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M0222 [EMAIL_FACULTAD] => samafran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp102264 [NOMBRE_PERSONA] => Patricio [APELLIDOS] => Salvador Navin [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediador civil, empresarial, mercantil, administrativa, familiary concursal. Abogado Especialista [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp102271 [NOMBRE_PERSONA] => Emma [APELLIDOS] => Sancho Alberola [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora Comunitarias e intercultural. Secretaria. Federación Nacional de Asociaciones Profesionales de la Mediación (FAPROMED) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp41533 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra Luz [APELLIDOS] => Souto Parrados [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora Intercultural. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp9163 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Tecles Montoro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediador mercantil, empresarial. Gerente. Iris Tributario S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni3193 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Verdeguer Aracil [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H3453 [EMAIL_FACULTAD] => iverdegu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31321 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Montalba Ocaña [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Colaborador/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni3193 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Verdeguer Aracil [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H3453 [EMAIL_FACULTAD] => iverdegu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp63813 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Peris Salas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora mediación y presidenta IVMED. Asociación Profesional de Criminólogos de la C.V.-APCV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització de Formació en Mediació des del punt de vista de les Ciències Socials


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2016/2017

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 38.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 24/10/2016

Data inici: Novembre 2016

Data fi: Juny 2017

Matrícula: 650 € (import preu públic)

Modalitat: Presencial

Col·laborador: Federación Valencia de Mediación (FEPAMED CV) / In Valencia Mediación (IVMED)

Lloc d'impartició: Fundación Universidad-Empresa

Horari: Dilluns i dimecres de 16:30 a 20:30 h.,

Més informació

Objectius del curs

Les noves circumstàncies polític socials a Europa demanden nous mètodes, més àgils i participatius, en la gestió de les controvèrsies familiars i socials. La mediació no es limita a ser una forma de resolució de conflictes sinó un model de regulació social. Per a resoldre conflictes, mediar i formar en tècniques i habilitats, són clau els estudis de casos i pràctiques. Este Diploma d'Especialització es planteja com a resposta a la necessitat que els i les professionals, pertanyents a les ciències socials tinguen una formació en programes que ajuden a resoldre diferències i siguen capaços de transmetre-les al seu entorn, formant equips de mediació i tractament de resolució de conflictes.

Leer más

Objectius professionals

La mediació es troba en via d'expansió en l'àmbit laboral i en el civil-mercantil a causa de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, que regula l'exercici de la mediació en assumptes civils i mercantils, es configura així l'exercici de la mediació com una nova eixida professional.
La Unió Europea treballa en el seu impuls i desenvolupament i, de fet, pràcticament tots els Estats membres tenen regulada i incorporada la mediació com a mètode de resolució de conflictes.
D'esta manera, podem indicar que la mediació civil i mercantil s'està consolidant com una opció més que s'oferix al ciutadà i ciutadana perquè intente solucionar les seues controvèrsies, sense la necessitat acudir a la mecànica judicial.

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò