2a Edició - Codi 24236080

Array ( [CODIGO] => 24236080 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 950 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 24.00 [FECHA_INICIO] => 03/02/2025 [FECHA_FIN] => 26/06/2025 [LUGAR] => UV LegalTech Lab [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 17/01/2025 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => legaltech-derecho-digital [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en LegalTech i Dret Digital [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Dilluns a Dijous de 15.30 a 20.00 hores [REQUISITOS_TITULACION] => Per ser admès al títol els/les sol·licitants han d'acreditar haver cursat estudis de llicenciatura o grau, preferentment en dret, i estar en possessió del títol corresponent. En cas que hi hagi places lliures es podran admetre titulats d'altres disciplines, preferentment de la branca de ciències socials. De manera excepcional, es podran admetre estudiants que es trobin a l'últim curs d'algun dels Graus que s'imparteixen a la Facultat de Dret, amb la condició que els quedi com a màxim un 10% dels crèdits per obtenir el grau, i amb el compromís de finalitzar els estudis durant el mateix curs acadèmic en què es realitza l'expert. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu del títol d'Expert universitari a LegalTech i Dret Digital rau a dotar l'estudiant de postgrau d'una formació teòrica, pràctica i professionalitzant en matèria de Dret Digital i, sobretot, a la pròpia de la tecnologia legal, potenciant particular les seves competències digitals, perquè sigui capaç de desenvolupar-se amb soltesa en aquest àmbit tan especialitzat de la pràctica jurídica i fins i tot de dissenyar i crear solucions pròpies i adaptades a les necessitats particulars que presenti el seu perfil professional. La formació rebuda li ha de permetre introduir millores substancials en la seva activitat com a operador jurídic, bé a títol personal o bé com a membre d'un despatx, empresa o altre tipus d'organització, pública o privada, i és capaç de propiciar un ús més eficient del temps i més qualitat en la prestació de serveis a tercers. Així mateix, la formació rebuda ha de permetre a l'alumne prestar serveis d'assessorament a tercers sobre LegalTech, dotant-lo de l'ensinistrament necessari, tant des d'un punt de vista tècnic com comercial, per poder analitzar les debilitats de les organitzacions i plantejar projectes de millora mitjançant la selecció de la tecnologia més adequada per arbitrar una solució personalitzada o adaptada al subjecte o organització assessorat. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia es basa, per una banda, en l'aportació teòrica necessària per desenvolupar-se amb solvència en l'àmbit del dret digital i de l'altra, en l'anàlisi de les eines, plataformes i sistemes que ofereix el mercat per millorar la prestació de serveis jurídics, amb suport en una metodologia eminentment pràctica i experimental. Per això, la docència es desenvoluparà essencialment a l'UV LegalTech Lab, en una dinàmica de formació col·laborativa dirigida per professors universitaris i, sobretot, per professionals i experts procedents de l'àmbit del LegalTech, amb l'ús de la tecnologia més avançada, proporcionada per les empreses del sector i amb mitjans especialment dissenyats per poder ser utilitzats per llecs en programació (sistemes de programació no-code i low-code). Per garantir una àgil immersió dels estudiants a l'àmbit tecnològic el curs compta amb assignatures d'introducció a la programació i de codificació per a juristes. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Professionals jurídics de tots els àmbits i perfils, advocats de diferent tipus (in house, of consel, autònoms o integrats a despatxos); empleats públics ocupats en aspectes legals o administratius; juristes que presten els seus serveis a empreses o organitzacions, públiques o privades; desenvolupadors de projectes empresarials; responsables de compliment normatiu o control de legalitat i delegats de protecció de dades; emprenedors que vulguin prestar serveis d'assessorament a tercers en matèria de LegalTech i Dret Digital; membres d'Empreses i startups de base tecnològica; etc. [CRITERIO_ADMISION] => L'Expert universitari a LegalTech i Dret Digital està pensat per a juristes de totes les àrees i perfils professionals, tant aquells que han d'ingressar al mercat laboral en un futur proper, com aquells que ja comptin amb una trajectòria professional dilatada però desitgin aprofitar-se de les avantatges que reporta la tecnologia legal en termes d'economia de temps, estalvi de costos o augment de l'eficiència als serveis oferts. El títol és apte i profitós per a tota mena d'operadors jurídics, tant advocats autònoms o integrats en bufets i despatxos, com aquells altres que presten els seus serveis a empreses o organitzacions, públiques o privades, membres de la magistratura, fedataris públics, desenvolupadors de projectes empresarials, responsables de compliment normatiu, delegats de protecció de dades o professionals dedicats a lassessorament de tercers en matèria de LegalTech i Dret Digital. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => - Conèixer el règim jurídic dels operadors a la societat de la informació, dels mercats i els serveis digitals. - Conèixer les normes existents i en projecte sobre la intel·ligència artificial. - Realitzar prompting en Intel·ligència Artificial Generativa. - Tindre nocions bàsiques de programació. - Conéixer el funcionament de Blockchain. - Entendre, interpretar i aplicar el dret digital. - Seleccionar les eines de legaltech més apropiades per a les necessitats d'una empresa o d'un altre tipus d'organització, entre les existents al mercat. - Entendre i utilitzar tecnologia de gestió íntegra de la vida del contracte (contract lifecycle). - Dissenyar app amb llenguatges de programació low-code. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24236080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Marc normatiu: Mercat digital, IA i protecció de dades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Marc normatiu: Mercat digital, IA i protecció de dades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La societat de la transformació digital: compliment normatiu des del disseny i per defecte. 1.1 Reptes professionals. 1.1.1 Evolució científica i tecnològica. 1.1.2 Sistemes dinformació 1.1.3 La investigació. 1.1.4 La tecnologia. 1.2 Reptes jurídics. 1.2.1 Evolució del marc normatiu de la Unió Europea. 1.2.2 Transformació digital nacional i europea 1.2.3 Ciberseguretat. 2. Marc de regulació dels subjectes a l'entorn digital. 2.1 Els Prestadors de SSI. 2.2 Intermediaris i plataformes. 2.2.1 Nova regulació dels Mercats i Serveis Digitals a la UE. 2.2.2 Dret de la competència i plataformes: límits a les conductes unilaterals. 2.3 EBT i Startup. 3. IA i implicacions legals: 3.1 Aspectes jurídics i ètics del LegalTech i la IA. 3.2 Marc legal general: Proposta Europea de Llei IA (2021). 3.3 La responsabilitat per lús de IA. 3.3.1 Iniciatives legislatives Reglament del 2020 i Proposta de Directiva de 28 de setembre del 2022. 3.3.2 Subjectes responsables i sistemes de responsabilitat. 3.3.3 Responsabilitat per producte defectuós. 3.4 Protecció de creacions. 3.4.1 Propietat intel·lectual. 3.4.2 Propietat industrial. 4. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 4.1 Protecció de dades, conceptes bàsics. 4.2 El Reglament general de protecció de dades: conceptes bàsics. 4.3 El Reglament general de protecció de dades: principis i drets. 4.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu. 4.5 Noves regulacions a la UE: transformació Digital de la UE i drets. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La societat de la transformació digital: compliment normatiu des del disseny i per defecte. 1.1 Reptes professionals. 1.1.1 Evolució científica i tecnològica. 1.1.2 Sistemes dinformació 1.1.3 La investigació. 1.1.4 La tecnologia. 1.2 Reptes jurídics. 1.2.1 Evolució del marc normatiu de la Unió Europea. 1.2.2 Transformació digital nacional i europea 1.2.3 Ciberseguretat. 2. Marc de regulació dels subjectes a l'entorn digital. 2.1 Els Prestadors de SSI. 2.2 Intermediaris i plataformes. 2.2.1 Nova regulació dels Mercats i Serveis Digitals a la UE. 2.2.2 Dret de la competència i plataformes: límits a les conductes unilaterals. 2.3 EBT i Startup. 3. IA i implicacions legals: 3.1 Aspectes jurídics i ètics del LegalTech i la IA. 3.2 Marc legal general: Proposta Europea de Llei IA (2021). 3.3 La responsabilitat per lús de IA. 3.3.1 Iniciatives legislatives Reglament del 2020 i Proposta de Directiva de 28 de setembre del 2022. 3.3.2 Subjectes responsables i sistemes de responsabilitat. 3.3.3 Responsabilitat per producte defectuós. 3.4 Protecció de creacions. 3.4.1 Propietat intel·lectual. 3.4.2 Propietat industrial. 4. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 4.1 Protecció de dades, conceptes bàsics. 4.2 El Reglament general de protecció de dades: conceptes bàsics. 4.3 El Reglament general de protecció de dades: principis i drets. 4.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu. 4.5 Noves regulacions a la UE: transformació Digital de la UE i drets. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24236080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Contractació i finançament al mercat digital [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Contractació i finançament al mercat digital [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La contractació al mercat digital. 1.1 Contractació tecnològica. 1.2 Opensource i llicències dús. 1.3 Internet de les coses. 1.4 Contractació de serveis a cloud. 1.5 Models de negoci basats en blockchain. 1.6 Els usuaris i llur protecció. 1.6.1 Publicitat. 1.6.2 Contractació a distància. 2. Finançament diniciatives empresarials. 2.1 El FinTech com a instrument de finançament. 2.2 Crowdfunding, crowdlending i préstecs participatius. 2.3 Finançament a través del capital de risc (venture capital & private equity). 2.4 El mercat cripte. 2.5 La protecció de lusuari i la protecció del client minorista. 2.6 Vies de col·laboració publicoprivada. 2.7 Implicacions tributàries. 3. Seminari sobre la Indústria Fintech a València. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La contractació al mercat digital. 1.1 Contractació tecnològica. 1.2 Opensource i llicències dús. 1.3 Internet de les coses. 1.4 Contractació de serveis a cloud. 1.5 Models de negoci basats en blockchain. 1.6 Els usuaris i llur protecció. 1.6.1 Publicitat. 1.6.2 Contractació a distància. 2. Finançament diniciatives empresarials. 2.1 El FinTech com a instrument de finançament. 2.2 Crowdfunding, crowdlending i préstecs participatius. 2.3 Finançament a través del capital de risc (venture capital & private equity). 2.4 El mercat cripte. 2.5 La protecció de lusuari i la protecció del client minorista. 2.6 Vies de col·laboració publicoprivada. 2.7 Implicacions tributàries. 3. Seminari sobre la Indústria Fintech a València. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24236080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes generals del LegalTech [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes generals del LegalTech [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La indústria Legaltech: Agents participants, tecnologies, actualitat i tendències. 2. Legaltech i administració pública. 3. Interoperativilitat i neutralitat tecnològica. 4. IA basada en Regles i en dades per a aplicacions Legaltech. 5. Legal Analytics i PNL. 6. Classificació de ferramentes tecnològiques. Tècniques i eines facilitadores: 6.1 Explotació d'eines Legaltech 1.0 per a advocats. 6.2 Eines no-code i low-code i Sistemes experts. 6.3 Contract Lifecycle Management (Plataforma de Bounse). 6.4 Eines de gestió de compliment nomatiu (iCloudCompliance). 7.Computational Law. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La indústria Legaltech: Agents participants, tecnologies, actualitat i tendències. 2. Legaltech i administració pública. 3. Interoperativilitat i neutralitat tecnològica. 4. IA basada en Regles i en dades per a aplicacions Legaltech. 5. Legal Analytics i PNL. 6. Classificació de ferramentes tecnològiques. Tècniques i eines facilitadores: 6.1 Explotació d'eines Legaltech 1.0 per a advocats. 6.2 Eines no-code i low-code i Sistemes experts. 6.3 Contract Lifecycle Management (Plataforma de Bounse). 6.4 Eines de gestió de compliment nomatiu (iCloudCompliance). 7.Computational Law. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24236080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Hands-on [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Hands-on [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció a la programació. Especial atenció a blockchain i smart contracts. 1.1 Fonaments bàsics de programació informàtica 1.2 Fonaments bàsics de sistemes informàtics 1.3 Introducció a la Tecnologia DLT 1.4 Introducció al desenvolupament de Smart Contracts basats en el BlockChain 2.Coding for lawyers. 3.Bounsel flow. 4.Built a legal app with no-code tool. 5.Training with Docassemble and Josef. 6.Taller negoci conversacional i Whatsapp. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció a la programació. Especial atenció a blockchain i smart contracts. 1.1 Fonaments bàsics de programació informàtica 1.2 Fonaments bàsics de sistemes informàtics 1.3 Introducció a la Tecnologia DLT 1.4 Introducció al desenvolupament de Smart Contracts basats en el BlockChain 2.Coding for lawyers. 3.Bounsel flow. 4.Built a legal app with no-code tool. 5.Training with Docassemble and Josef. 6.Taller negoci conversacional i Whatsapp. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24236080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Legal Operations: anàlisi, gestió i desenvolupament d'un projecte d'operacions legals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Legal Operations: anàlisi, gestió i desenvolupament d'un projecte d'operacions legals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Operacions legals: 1.2 Abast, evolució dels LO, funcions, objectius, rols i responsabilitats. 1.3 Beneficis que reporta i com es mesura la funció del LO. Eines d'anàlisi del nivell de maduresa operacional (the CLOC 12 core/ACC LO). 1.4 Planificació estratègica: com iniciar un projecte de transformació digital de l'assessoria, guia per traçar una estratègia alineada amb l'empresa i claus per fer una anàlisi interna eficaç. (Lucía Carrau)Estructura i reporting intern de la funció legal. 1.5 Mesurament de la funció legal. Com mesurar l'eficiència, establir KPI, anàlisi de mètriques i aprenentatge del registre de dades clau. 1.6 Relacions amb proveïdors. Anàlisi solucions legaltech per verticals, anàlisi d'altres models alternatius de prestadors de serveis. Taller de presentació de propostes de proveïdors, redacció de models RFP. 2. Gestió d'un projecte legal (Legal project management) 2.1 Creació dels mapes de fluxos de treball 2.2 Automatització dels fluxos de treball, exemple d'eina 2.3 Metodologies de gestió de projecte 2.4 Gestió de canvi 2.5 Knowledge management: gestió de coneixement legal 3. Taller de metodologies àgils per al desenvolupament d'un projecte legal (design thinking, scrum, kamban, lean). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Operacions legals: 1.2 Abast, evolució dels LO, funcions, objectius, rols i responsabilitats. 1.3 Beneficis que reporta i com es mesura la funció del LO. Eines d'anàlisi del nivell de maduresa operacional (the CLOC 12 core/ACC LO). 1.4 Planificació estratègica: com iniciar un projecte de transformació digital de l'assessoria, guia per traçar una estratègia alineada amb l'empresa i claus per fer una anàlisi interna eficaç. (Lucía Carrau)Estructura i reporting intern de la funció legal. 1.5 Mesurament de la funció legal. Com mesurar l'eficiència, establir KPI, anàlisi de mètriques i aprenentatge del registre de dades clau. 1.6 Relacions amb proveïdors. Anàlisi solucions legaltech per verticals, anàlisi d'altres models alternatius de prestadors de serveis. Taller de presentació de propostes de proveïdors, redacció de models RFP. 2. Gestió d'un projecte legal (Legal project management) 2.1 Creació dels mapes de fluxos de treball 2.2 Automatització dels fluxos de treball, exemple d'eina 2.3 Metodologies de gestió de projecte 2.4 Gestió de canvi 2.5 Knowledge management: gestió de coneixement legal 3. Taller de metodologies àgils per al desenvolupament d'un projecte legal (design thinking, scrum, kamban, lean). [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni3338 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Atienza Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H3523 [EMAIL_FACULTAD] => maria.l.atienza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp408306 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Carbonell Lozano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociada del Área TMT. Ecija Legal Valencia, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp408313 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía [APELLIDOS] => Carrau Mínguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundadora Innova.Legal [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66702 [NOMBRE_PERSONA] => José Juan [APELLIDOS] => Castelló Pastor [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M6130 [EMAIL_FACULTAD] => jjcastel@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp408310 [NOMBRE_PERSONA] => Christian [APELLIDOS] => Crespo León [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Chief Executive Officer. ICloud Compliance [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni1190 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Alberto [APELLIDOS] => García Moreno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3391 [EMAIL_FACULTAD] => alberto.garcia-moreno@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp408307 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Granell Hervas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociada Senior del Área TMT [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp408311 [NOMBRE_PERSONA] => Paul [APELLIDOS] => Handal Montoya [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio LegalTech [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp408305 [NOMBRE_PERSONA] => Iga [APELLIDOS] => Kurowska [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Head of Innovation & Legaltech [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni58788 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Marimón Durá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4086 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Marimon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni55725 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Martí Miravalls [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6158 [EMAIL_FACULTAD] => Jaime.Marti@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp138298 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Martínez Garay [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada. Deuxtic Abogados, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni78878 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Martínez Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => H0703 [EMAIL_FACULTAD] => martiner@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni2967 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Montesinos Oltra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3349 [EMAIL_FACULTAD] => Salvador.Montesinos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni1751 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Olavarría Iglesia [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G1110 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.olavarria@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp31652 [NOMBRE_PERSONA] => José Ramón [APELLIDOS] => Pérez Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Delegado División Baja Tensión. Ing.Tec.Industrial. ABB Sistemas Industriales, S.A. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp377675 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Prados Puchades [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CEO. Bounsel, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp408309 [NOMBRE_PERSONA] => Rodrigo [APELLIDOS] => Recondo Porrúa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente. Instituto de Capital Riesgo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni74350 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Rodilla Martí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M2319 [EMAIL_FACULTAD] => Carmen.Rodilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni2694 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Saiz García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H5351 [EMAIL_FACULTAD] => concepcion.saiz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp283759 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos [APELLIDOS] => Sanz Latorre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CEO. Willowi Insurance Services [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp138296 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Silvestre Camps [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Deuxtic Abogados, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp374537 [NOMBRE_PERSONA] => Llorenç [APELLIDOS] => Toldrà Albert [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director tecnológico y de producción (CTO) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni20366 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Vañó Vañó [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3350 [EMAIL_FACULTAD] => maria.j.vano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp38778 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Vives López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contenidos de la BBDD Jurídica. Tirant Lo Blanch. S.L. Editorial [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58788 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Marimón Durá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4086 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Marimon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Direcció

Organitzador: Facultat de Dret

Direcció: Rafael Marimón Durá. Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València.

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò