Diploma d'Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives

12a Edició - Codi 22123340

Array ( [CODIGO] => 22123340 [EDICION] => 12 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 975 [MATRICULA_2] => 900 [MATRICULA_3] => 900 [HORAS] => 34.00 [FECHA_INICIO] => 17/11/2022 [FECHA_FIN] => 20/07/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Financer i Història del Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 07/11/2022 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => tributacion-cooperativas [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => El curs va destinat a dos tipus d'estudiants: En primer lloc, va dirigit a assessors fiscals, auditors, gestors i gestors de cooperatives i d'organitzacions representatives d'aquesta, afegint a l'especialització un component de reciclatge professional. En segon lloc, té un objectiu d'especialització, per a nous egressats o estudiants de grau als quals falte un 10% dels crèdits per a finalitzar, que vulguen especialitzar-se en la gestió d'empreses cooperatives, i especialment en els aspectes fiscals i comptables, però també en el seu règim econòmic-jurídic i laboral. En esta dirección web (https://www.uv.es/uv-empren/ca/aules-emprenedoria/empresocial/diploma-especialitzacio-gestio-tributaria-comptable-cooperatives/2022.html) podrá obtener más información sobre el Diploma e incluye un apartado de CONVOCATORIA DE AYUDAS para la realización del curso. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El curs està pensat per a omplir el buit actualment existent en la formació dels assessors comptables i fiscals en matèria de cooperatives, així com per a la millor capacitació dels responsables dels Departaments corresponents de les Organitzacions regionals i nacionals, de les cooperatives, i dels grups cooperatius. També per a permetre l'especialització de nous egressats en l'assessorament i gestió de cooperatives, que constitueix un clar nínxol de mercat, actualment desaprofitat. Amb el curs es pretén, addicionalment, generar un punt de trobada posterior dels exalumnes i els professors, de manera que es mantinga la dinàmica d'actualització, etc. En esta dirección web (https://www.uv.es/uv-empren/ca/aules-emprenedoria/empresocial/diploma-especialitzacio-gestio-tributaria-comptable-cooperatives/2022.html) podrá obtener más información sobre el Diploma e incluye un apartado de CONVOCATORIA DE AYUDAS para la realización del curso. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo *streaming,arxius *Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les eixides professionals que més fàcilment proporciona el curs serien: - Assessor fiscal - Gestor - Tècnic en Organització cooperativa - Administració de cooperatives [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => 7.Impost sobre el valor afegit [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 7.Impost sobre el valor afegit [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Unitat 1. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (I). Estudi especial del fet imposable i les exempcions. Unitat 2. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (II). Estudi especial de les subvencions i tipus de gravamen. Unitat 3. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (III). Estudi especial de les deduccions i el règim de prorrata. Unitat 4. Les cooperatives i el comerç exterior. Unitat 5. L'IVA en les cooperatives agroalimentàries, de serveis i d'habitatges. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Unitat 1. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (I). Estudi especial del fet imposable i les exempcions. Unitat 2. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (II). Estudi especial de les subvencions i tipus de gravamen. Unitat 3. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (III). Estudi especial de les deduccions i el règim de prorrata. Unitat 4. Les cooperatives i el comerç exterior. Unitat 5. L'IVA en les cooperatives agroalimentàries, de serveis i d'habitatges. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => 8. El soci de la cooperativa: tributació, règim laboral i seguretat social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 8. El soci de la cooperativa: tributació, règim laboral i seguretat social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema. 1: Models d'empreses d'Economia Social i l'aplicació del Dret del Treball a les cooperatives Tema 2: Condicions de treball, suspensió i extinció de la relació societària Tema 3: El foment de l'ocupació en les cooperatives Tema 4: Les descentralització producitva, grups cooperatius i canvis de titularitat Tema 5: La prevenció de riscos laborals en les Cooperatives Tema 6: Negociació col·lectiva i conflictes de treball en les cooperatives Tema 7: Protecció social Tema 8. L'IRPF en els socis de cooperatives [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema. 1: Models d'empreses d'Economia Social i l'aplicació del Dret del Treball a les cooperatives Tema 2: Condicions de treball, suspensió i extinció de la relació societària Tema 3: El foment de l'ocupació en les cooperatives Tema 4: Les descentralització producitva, grups cooperatius i canvis de titularitat Tema 5: La prevenció de riscos laborals en les Cooperatives Tema 6: Negociació col·lectiva i conflictes de treball en les cooperatives Tema 7: Protecció social Tema 8. L'IRPF en els socis de cooperatives [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => 1.Introducción a la gestión fiscal y contable [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 1.Introducción a la gestión fiscal y contable [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Introducció als conceptes comptables bàsics - La comptabilitat com a sistema d'informació empresarial - La riquesa i la renda empresarial - El mètode comptable. - El cicle comptable .- Introducció als conceptes tributaris bàsics - Sistema fiscal espanyol que dóna sobre les empreses [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Introducció als conceptes comptables bàsics - La comptabilitat com a sistema d'informació empresarial - La riquesa i la renda empresarial - El mètode comptable. - El cicle comptable .- Introducció als conceptes tributaris bàsics - Sistema fiscal espanyol que dóna sobre les empreses [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => 2. Règim econòmic de les cooperatives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 2. Règim econòmic de les cooperatives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Règim econòmic de la cooperativa 1.1. Concepte de cooperativa i principis cooperatius 1.2. Fonts legals 1.3.la activitat cooperativizada amb socis i tercers 1.4. Classes de cooperatives 1.5. Cooperatives de segon grau 1.6 Grups cooperatius 1.7 Acords cooperatius 2. Règim Econòmic de la Cooperativa II El capital social i el reembossament d'aportacions socials en cas de baixa. Aportacions que no forma part del capital social i altres formes de finançament de la cooperativa. 2.1 L'activitat de la cooperativa amb tercers i els seus límits 2.2. El capital social en les societats cooperatives 2.3. Aportacions dels socis al capital social 2.4. El reembossament de les aportacions socials 2.5. Aportacions que no formen part del capital social 2.6. Altres formes de finançament de la cooperativa. 3. Règim Econòmic de la Cooperativa III Els fons socials obligatoris i els resultats de l'exercici econòmic. Responsabilitat dels socis per deutes i per pèrdues de la cooperativa. Documentació social i obligacions comptables 3.1. Els Fons Socials obligatoris 3.2. Els resultats de l'exercici econòmic i la seua destinació 3.3. Responsabilitat dels socis per deutes i per pèrdues de la cooperativa 3.4. Documentació social 3.5. Comptabilitat, comptes anuals i auditoria [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Règim econòmic de la cooperativa 1.1. Concepte de cooperativa i principis cooperatius 1.2. Fonts legals 1.3.la activitat cooperativizada amb socis i tercers 1.4. Classes de cooperatives 1.5. Cooperatives de segon grau 1.6 Grups cooperatius 1.7 Acords cooperatius 2. Règim Econòmic de la Cooperativa II El capital social i el reembossament d'aportacions socials en cas de baixa. Aportacions que no forma part del capital social i altres formes de finançament de la cooperativa. 2.1 L'activitat de la cooperativa amb tercers i els seus límits 2.2. El capital social en les societats cooperatives 2.3. Aportacions dels socis al capital social 2.4. El reembossament de les aportacions socials 2.5. Aportacions que no formen part del capital social 2.6. Altres formes de finançament de la cooperativa. 3. Règim Econòmic de la Cooperativa III Els fons socials obligatoris i els resultats de l'exercici econòmic. Responsabilitat dels socis per deutes i per pèrdues de la cooperativa. Documentació social i obligacions comptables 3.1. Els Fons Socials obligatoris 3.2. Els resultats de l'exercici econòmic i la seua destinació 3.3. Responsabilitat dels socis per deutes i per pèrdues de la cooperativa 3.4. Documentació social 3.5. Comptabilitat, comptes anuals i auditoria [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => 3.Comptabilitat de cooperatives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 3.Comptabilitat de cooperatives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Planificació comptable espanyola 2. Introducció a la comptabilitat de les societats cooperatives 3. Estructura i contingut de les normes d'adaptació sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives 4. Aportacions al capital social 5. Fons de reserva específics 6. Fons subordinats i altres mitjans de finançament 7. Fons d'educació, formació i promoció de les societats cooperatives 8. Operacions ordinàries amb socis 9. El resultat i la seua distribució 10. Comptes anuals de les cooperatives. Cas pràctic de [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Planificació comptable espanyola 2. Introducció a la comptabilitat de les societats cooperatives 3. Estructura i contingut de les normes d'adaptació sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives 4. Aportacions al capital social 5. Fons de reserva específics 6. Fons subordinats i altres mitjans de finançament 7. Fons d'educació, formació i promoció de les societats cooperatives 8. Operacions ordinàries amb socis 9. El resultat i la seua distribució 10. Comptes anuals de les cooperatives. Cas pràctic de [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => 4.Constitució i deures tributaris formals de la cooperativa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 4.Constitució i deures tributaris formals de la cooperativa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Constitución de la cooperativa, ampliación de capital,disolución 2. Deberes formales. Cumplimiento por vía telemática 3. Retenciones a realizar por la cooperativa [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Constitución de la cooperativa, ampliación de capital,disolución 2. Deberes formales. Cumplimiento por vía telemática 3. Retenciones a realizar por la cooperativa [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => 5.Classificació fiscal de les cooperatives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 5.Classificació fiscal de les cooperatives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Cooperatives merament protegides: requisits 2. Cooperatives especialment protegides 3. Beneficis fiscals per a les cooperatives 4. Cooperatives de segon grau i grups cooperatius [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Cooperatives merament protegides: requisits 2. Cooperatives especialment protegides 3. Beneficis fiscals per a les cooperatives 4. Cooperatives de segon grau i grups cooperatius [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => 6.Impost de societats [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 6.Impost de societats [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Aspectes generals de l'impost 2. Ajustos derivats de la LIS 3. Resultats Cooperatius i Extracooperativos 4. Valoració de les operacions amb socis 5. Despeses deduïbles 6. Liquidació de l'Impost (2) Cas pràctic d'Impost de societats [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Aspectes generals de l'impost 2. Ajustos derivats de la LIS 3. Resultats Cooperatius i Extracooperativos 4. Valoració de les operacions amb socis 5. Despeses deduïbles 6. Liquidació de l'Impost (2) Cas pràctic d'Impost de societats [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57964 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Alegre Nueno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H7079 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Alegre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni24842 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Alguacil Marí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G9196 [EMAIL_FACULTAD] => pilar.alguacil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp53987 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Bonet Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Integral Jurídica Abogados [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp100943 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Cubedo Tortonda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de contabilidad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni49463 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Vargas Vasserot [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Almería [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni24842 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Alguacil Marí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G9196 [EMAIL_FACULTAD] => pilar.alguacil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22123340 [EDICION] => 12 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 975 [MATRICULA_2] => 900 [MATRICULA_3] => 900 [HORAS] => 34.00 [FECHA_INICIO] => 17/11/2022 [FECHA_FIN] => 20/07/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Financer i Història del Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 07/11/2022 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => tributacion-cooperativas [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => El curs va destinat a dos tipus d'estudiants: En primer lloc, va dirigit a assessors fiscals, auditors, gestors i gestors de cooperatives i d'organitzacions representatives d'aquesta, afegint a l'especialització un component de reciclatge professional. En segon lloc, té un objectiu d'especialització, per a nous egressats o estudiants de grau als quals falte un 10% dels crèdits per a finalitzar, que vulguen especialitzar-se en la gestió d'empreses cooperatives, i especialment en els aspectes fiscals i comptables, però també en el seu règim econòmic-jurídic i laboral. En esta dirección web (https://www.uv.es/uv-empren/ca/aules-emprenedoria/empresocial/diploma-especialitzacio-gestio-tributaria-comptable-cooperatives/2022.html) podrá obtener más información sobre el Diploma e incluye un apartado de CONVOCATORIA DE AYUDAS para la realización del curso. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El curs està pensat per a omplir el buit actualment existent en la formació dels assessors comptables i fiscals en matèria de cooperatives, així com per a la millor capacitació dels responsables dels Departaments corresponents de les Organitzacions regionals i nacionals, de les cooperatives, i dels grups cooperatius. També per a permetre l'especialització de nous egressats en l'assessorament i gestió de cooperatives, que constitueix un clar nínxol de mercat, actualment desaprofitat. Amb el curs es pretén, addicionalment, generar un punt de trobada posterior dels exalumnes i els professors, de manera que es mantinga la dinàmica d'actualització, etc. En esta dirección web (https://www.uv.es/uv-empren/ca/aules-emprenedoria/empresocial/diploma-especialitzacio-gestio-tributaria-comptable-cooperatives/2022.html) podrá obtener más información sobre el Diploma e incluye un apartado de CONVOCATORIA DE AYUDAS para la realización del curso. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo *streaming,arxius *Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les eixides professionals que més fàcilment proporciona el curs serien: - Assessor fiscal - Gestor - Tècnic en Organització cooperativa - Administració de cooperatives [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => 7.Impost sobre el valor afegit [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 7.Impost sobre el valor afegit [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Unitat 1. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (I). Estudi especial del fet imposable i les exempcions. Unitat 2. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (II). Estudi especial de les subvencions i tipus de gravamen. Unitat 3. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (III). Estudi especial de les deduccions i el règim de prorrata. Unitat 4. Les cooperatives i el comerç exterior. Unitat 5. L'IVA en les cooperatives agroalimentàries, de serveis i d'habitatges. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Unitat 1. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (I). Estudi especial del fet imposable i les exempcions. Unitat 2. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (II). Estudi especial de les subvencions i tipus de gravamen. Unitat 3. Aspectes generals de l'IVA en les cooperatives (III). Estudi especial de les deduccions i el règim de prorrata. Unitat 4. Les cooperatives i el comerç exterior. Unitat 5. L'IVA en les cooperatives agroalimentàries, de serveis i d'habitatges. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => 8. El soci de la cooperativa: tributació, règim laboral i seguretat social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 8. El soci de la cooperativa: tributació, règim laboral i seguretat social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema. 1: Models d'empreses d'Economia Social i l'aplicació del Dret del Treball a les cooperatives Tema 2: Condicions de treball, suspensió i extinció de la relació societària Tema 3: El foment de l'ocupació en les cooperatives Tema 4: Les descentralització producitva, grups cooperatius i canvis de titularitat Tema 5: La prevenció de riscos laborals en les Cooperatives Tema 6: Negociació col·lectiva i conflictes de treball en les cooperatives Tema 7: Protecció social Tema 8. L'IRPF en els socis de cooperatives [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema. 1: Models d'empreses d'Economia Social i l'aplicació del Dret del Treball a les cooperatives Tema 2: Condicions de treball, suspensió i extinció de la relació societària Tema 3: El foment de l'ocupació en les cooperatives Tema 4: Les descentralització producitva, grups cooperatius i canvis de titularitat Tema 5: La prevenció de riscos laborals en les Cooperatives Tema 6: Negociació col·lectiva i conflictes de treball en les cooperatives Tema 7: Protecció social Tema 8. L'IRPF en els socis de cooperatives [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => 1.Introducción a la gestión fiscal y contable [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 1.Introducción a la gestión fiscal y contable [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Introducció als conceptes comptables bàsics - La comptabilitat com a sistema d'informació empresarial - La riquesa i la renda empresarial - El mètode comptable. - El cicle comptable .- Introducció als conceptes tributaris bàsics - Sistema fiscal espanyol que dóna sobre les empreses [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Introducció als conceptes comptables bàsics - La comptabilitat com a sistema d'informació empresarial - La riquesa i la renda empresarial - El mètode comptable. - El cicle comptable .- Introducció als conceptes tributaris bàsics - Sistema fiscal espanyol que dóna sobre les empreses [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => 2. Règim econòmic de les cooperatives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 2. Règim econòmic de les cooperatives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Règim econòmic de la cooperativa 1.1. Concepte de cooperativa i principis cooperatius 1.2. Fonts legals 1.3.la activitat cooperativizada amb socis i tercers 1.4. Classes de cooperatives 1.5. Cooperatives de segon grau 1.6 Grups cooperatius 1.7 Acords cooperatius 2. Règim Econòmic de la Cooperativa II El capital social i el reembossament d'aportacions socials en cas de baixa. Aportacions que no forma part del capital social i altres formes de finançament de la cooperativa. 2.1 L'activitat de la cooperativa amb tercers i els seus límits 2.2. El capital social en les societats cooperatives 2.3. Aportacions dels socis al capital social 2.4. El reembossament de les aportacions socials 2.5. Aportacions que no formen part del capital social 2.6. Altres formes de finançament de la cooperativa. 3. Règim Econòmic de la Cooperativa III Els fons socials obligatoris i els resultats de l'exercici econòmic. Responsabilitat dels socis per deutes i per pèrdues de la cooperativa. Documentació social i obligacions comptables 3.1. Els Fons Socials obligatoris 3.2. Els resultats de l'exercici econòmic i la seua destinació 3.3. Responsabilitat dels socis per deutes i per pèrdues de la cooperativa 3.4. Documentació social 3.5. Comptabilitat, comptes anuals i auditoria [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Règim econòmic de la cooperativa 1.1. Concepte de cooperativa i principis cooperatius 1.2. Fonts legals 1.3.la activitat cooperativizada amb socis i tercers 1.4. Classes de cooperatives 1.5. Cooperatives de segon grau 1.6 Grups cooperatius 1.7 Acords cooperatius 2. Règim Econòmic de la Cooperativa II El capital social i el reembossament d'aportacions socials en cas de baixa. Aportacions que no forma part del capital social i altres formes de finançament de la cooperativa. 2.1 L'activitat de la cooperativa amb tercers i els seus límits 2.2. El capital social en les societats cooperatives 2.3. Aportacions dels socis al capital social 2.4. El reembossament de les aportacions socials 2.5. Aportacions que no formen part del capital social 2.6. Altres formes de finançament de la cooperativa. 3. Règim Econòmic de la Cooperativa III Els fons socials obligatoris i els resultats de l'exercici econòmic. Responsabilitat dels socis per deutes i per pèrdues de la cooperativa. Documentació social i obligacions comptables 3.1. Els Fons Socials obligatoris 3.2. Els resultats de l'exercici econòmic i la seua destinació 3.3. Responsabilitat dels socis per deutes i per pèrdues de la cooperativa 3.4. Documentació social 3.5. Comptabilitat, comptes anuals i auditoria [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => 3.Comptabilitat de cooperatives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 3.Comptabilitat de cooperatives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Planificació comptable espanyola 2. Introducció a la comptabilitat de les societats cooperatives 3. Estructura i contingut de les normes d'adaptació sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives 4. Aportacions al capital social 5. Fons de reserva específics 6. Fons subordinats i altres mitjans de finançament 7. Fons d'educació, formació i promoció de les societats cooperatives 8. Operacions ordinàries amb socis 9. El resultat i la seua distribució 10. Comptes anuals de les cooperatives. Cas pràctic de [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Planificació comptable espanyola 2. Introducció a la comptabilitat de les societats cooperatives 3. Estructura i contingut de les normes d'adaptació sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives 4. Aportacions al capital social 5. Fons de reserva específics 6. Fons subordinats i altres mitjans de finançament 7. Fons d'educació, formació i promoció de les societats cooperatives 8. Operacions ordinàries amb socis 9. El resultat i la seua distribució 10. Comptes anuals de les cooperatives. Cas pràctic de [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => 4.Constitució i deures tributaris formals de la cooperativa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 4.Constitució i deures tributaris formals de la cooperativa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Constitución de la cooperativa, ampliación de capital,disolución 2. Deberes formales. Cumplimiento por vía telemática 3. Retenciones a realizar por la cooperativa [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Constitución de la cooperativa, ampliación de capital,disolución 2. Deberes formales. Cumplimiento por vía telemática 3. Retenciones a realizar por la cooperativa [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => 5.Classificació fiscal de les cooperatives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 5.Classificació fiscal de les cooperatives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Cooperatives merament protegides: requisits 2. Cooperatives especialment protegides 3. Beneficis fiscals per a les cooperatives 4. Cooperatives de segon grau i grups cooperatius [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Cooperatives merament protegides: requisits 2. Cooperatives especialment protegides 3. Beneficis fiscals per a les cooperatives 4. Cooperatives de segon grau i grups cooperatius [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123340 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => 6.Impost de societats [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 6.Impost de societats [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Aspectes generals de l'impost 2. Ajustos derivats de la LIS 3. Resultats Cooperatius i Extracooperativos 4. Valoració de les operacions amb socis 5. Despeses deduïbles 6. Liquidació de l'Impost (2) Cas pràctic d'Impost de societats [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Aspectes generals de l'impost 2. Ajustos derivats de la LIS 3. Resultats Cooperatius i Extracooperativos 4. Valoració de les operacions amb socis 5. Despeses deduïbles 6. Liquidació de l'Impost (2) Cas pràctic d'Impost de societats [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57964 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Alegre Nueno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H7079 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Alegre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni24842 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Alguacil Marí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G9196 [EMAIL_FACULTAD] => pilar.alguacil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp53987 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Bonet Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Integral Jurídica Abogados [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp100943 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Cubedo Tortonda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de contabilidad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni49463 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Vargas Vasserot [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Almería [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni24842 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Alguacil Marí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G9196 [EMAIL_FACULTAD] => pilar.alguacil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 34.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 07/11/2022

Data inici: Novembre 2022

Data fi: Juliol 2023

Matrícula: 975 € (import preu públic)
900 € (import preu públic)
900 € (import preu públic)

Requisits d'accés: El curs va destinat a dos tipus d'estudiants: En primer lloc, va dirigit a assessors fiscals, auditors, gestors i gestors de cooperatives i d'organitzacions representatives d'aquesta, afegint a l'especialització un component de reciclatge professional. En segon lloc, té un objectiu d'especialització, per a nous egressats o estudiants de grau als quals falte un 10% dels crèdits per a finalitzar, que vulguen especialitzar-se en la gestió d'empreses cooperatives, i especialment en els aspectes fiscals i comptables, però també en el seu règim econòmic-jurídic i laboral. En esta dirección web (https://www.uv.es/uv-empren/ca/aules-emprenedoria/empresocial/diploma-especialitzacio-gestio-tributaria-comptable-cooperatives/2022.html) podrá obtener más información sobre el Diploma e incluye un apartado de CONVOCATORIA DE AYUDAS para la realización del curso.

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Online

Horari: Online,

Més informació

Objectius del curs

El curs està pensat per a omplir el buit actualment existent en la formació dels assessors comptables i fiscals en matèria de cooperatives, així com per a la millor capacitació dels responsables
dels Departaments corresponents de les Organitzacions regionals i nacionals, de les cooperatives, i dels grups cooperatius.
També per a permetre l'especialització de nous egressats en l'assessorament i gestió de cooperatives, que constitueix un clar nínxol de mercat, actualment desaprofitat.

Leer más

Objectius professionals

Les eixides professionals que més fàcilment proporciona el curs serien:
- Assessor fiscal
- Gestor

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS