Màster de Formació Permanent en Cirurgia Robòtica i Endoscòpica Avançada

2a Edició - Codi 22731133

Array ( [CODIGO] => 22731133 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 4500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 08/11/2022 [FECHA_FIN] => 29/06/2023 [LUGAR] => Centro de Simulación Clínica del Hospital General Universitario de Valencia y Edificio Quirúrgico del Hospital General Universitario de Valencia [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Medicina i Odontologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2022 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => No Especificado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Cirurgia Robòtica i Endoscòpica Avançada [TITULACION] => [HORARIO] => Les classes teòriques són online i per a les pràctiques es concentraran en un mes determinat i seran presencials, [REQUISITOS_TITULACION] => Metges especialistes i en formació de les següents especialitats: - Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu - Urologia - Ginecologia i Obstetrícia - Cirurgia Toràcica Per a estudiants estrangers, hauran d'aportar el títol de metge i d'especialista homologats a Espanya. Serà requisit preferent, encara que no exclusiu, per a accedir al Màster tindre un robot quirúrgic a l'Hospital on exercisquen per a així poder aplicar els coneixements que s'adquirisquen i ser especialista en qualsevol d'aquestes especialitats o ser mèdic en formació en elles. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => PER A l'ESTUDIANT - Conéixer els principis de la cirurgia laparoscòpica, toracoscópica i robòtica. - Conéixer l'instrumental endoscòpic i robòtic. - Aconseguir habilitats en les diferents cirurgies de les principals especialitats quirúrgiques, utilitzant per a això progressivament els simuladors . - Maneig, sutura i lligadura de les diferents estructures anatòmiques. - Contacte amb el Robot daVinci i altres, aconseguint el maneig de la consola i la coordinació dels braços endoscòpics. - En suma, aconseguir ser un cirurgià que domine les tècniques quirúrgiques de futur. PER Al PROFESSOR - Personalitzar el grau de destresa de cadascun dels alumnes perquè dominen els gestos bàsics en cadascuna de les tècniques endoscòpiques. - Ensenyar la versatilitat de cadascuna de les tècniques. - Fomentar la implicació del participant en l'activitat científica relacionada amb el camp de la cirurgia endoscópica i robòtica. - Potenciar l'aplicació i aprenentatge d'ús de les noves tecnolo [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El curs ha sigut dissenyat d'acord amb les directrius de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) i la superació dels criteris de qualificació suposarà l'obtenció d'un títol propi de Màster atorgat per la Universitat de València equivalent a 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Les eixides del màster són: millorar l'ocupabilitat en l'àmbit de la cirurgia robòtica en hospitals públics i privats [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Generalitats de la Cirurgia laparo-toracoscópica i robòtica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Generalitats de la Cirurgia laparo-toracoscópica i robòtica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => GENERALITATS DE LA CIRUGIA LAPARO-TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA Consideracions Preoperatòries Anatomia aplicada dels diferents aparells i sistemes. Història de la laparoscòpia i toracoscopia. Equipament material per a la laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques bàsiques en laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques d'imatge radiològica dels diferents aparells i sistemes CT, RMN, PET. Configuració del quiròfan.Selecció de pacients. Avaluació preoperatòria. Generalitats de la Cirurgia Mínimament Invasiva i la seua aplicació pràctica en el quiròfan El canvi de paradigma de la cirurgia robòtica. Instrumental i energia. Sistema robòtic Da Vinci. Nocions generals. Consideracions intraoperatorias Anestèsia (nocions comunes a totes les especialitats). Ergonomia. Establiment del neumoperitoneo i pneumotòrax i col·locació de trócares.Fisiologia del neumoperitoneo i pneumotòrax induït. Posició, introducció i retirada de trócares Fisiopatologia i tècniques d'accés al camp quirúrgic en les diferents malalties quirúrgiques. Peculiaritats de camp robòtic. Docking. Accés per NOTES i port únic. Accés extraperitoneal i retroperitoneo.Accés toracoscópico. Dissecció, cort i sutura en laparoscòpia i robòtica. Hemostàsia en Cirurgia Laparoscòpica, Toracoscópica i Robòtica. Cures i complicacions postoperatòries Cures postoperatòries.Complicacions postoperatòries. Complicacions més comunes en CGAD i el seu maneig. Complicacions més comunes en Cirurgia General i Aparell Digestiu i el seu maneig. Complicacions més comunes en Urologia i el seu maneig Complicacions més comunes en Ginecologíay el seu maneig. Complicacions més comunes en Cirurgia Toràcica i el seu maneig. BLOC DEL IRTIC (INSTITUT DE ROBÒTICA DE LA UV). 40 hores semipresencials Nom de l'assignatura a impartir: La Cirugia Cirurgia Robòtica vista des del punt de vista de l'Enginyeria Resum. L'assignatura pretén donar una visió de les tecnologies robòtiques i de visualització aplicables a l'entorn de la cirurgia robòtica. Es mostraran als alumnes els elements mecatrónicos i conceptes robòtics que permeten utilitzar la robòtica en el procés quirúrgic. Derivant d'ells les possibilitats d'ús dels manejadores mecatrónicos robòtics en el camp de la cirurgia, així com les limitacions associades a aquests. Es mostraran els elements d'interfície que permeten un maneig dels sistemes robòtics de manera adequada per a una intervenció quirúrgica. Un element important de la cirurgia robòtica està associada no sols a la manipulació robòtica del pacient, sinó també a la visió que es dóna al cirurgià de la zona d'intervenció, per a això es mostraran a l'alumne els sistemes de visualització tridimensional que permeten un control adequat de l'àrea d'intervenció. També es complementarà amb la revisió de tecnologies de suport a la planificació de les intervencions basades en realitat mixta i tècniques avançades d'imatge mèdica integrades en el procés quirúrgic. Altres elements que es tractaran en l'assignatura seran els sistemes de localització de precisió en entorn quirúrgic, com a element de suport per a la planificació i execució de la intervenció. Finalment, l'assignatura realitzarà una revisió dels sistemes de simulació i el seu paper en la formació i planificació de la cirurgia robòtica. Temari Tema1. Introducció a la robòtica. Conceptes bàsics associats a la robòtica i els sistemes mecatrónicos en general (concepte de manipulador, graus de llibertat, restriccions, físiques). [DESCRIPCION2] => Tema2. Manipuladors robòtics en l'entorn quirúrgic. Elements específics de sistemes robòtics aplicats a la cirurgia, diferents robots actuals, funcionament limitacions. Interfícies. Tema3. Sistema de visualització avança en l'entorn quirúrgic. Mecanismes de visualització estereoscòpica i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Imatge mèdica avançada i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Noves tecnologies de visualització en realitat mixta i la seua s'use per a la planificació i preparació de la cirurgia robòtica. Tema4. Sistemes de posicionament i control de moviment en quiròfan. Sistemes de localització 3D d'en quiròfan tant per a pacient com per a robot i altres elements involucrats en el procés quirúrgic. Ús per a seguiment d'intervenció, revisió i millora. Tema5. Tècniques de Simulació de cirurgia robòtica Simuladors de cirurgia robòtica. Característiques. elements involucrats, limitacions i paper en el procés formatiu. Pràctiques. BLOC DE L'IBV (INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE LA UPV) (15 hores semipresencials) Nom de l'assignatura a impartir: Metodologies de certificació i disseny de producte sanitari per a cirurgia robòtica. Temes Tema 1. Teoria. El reglament europeu de certificació de producte sanitari. Que és el MDR - Procés de certificació d'un producte sanitari sota el nou reglament per a: o Productes classe 1 - Productes classe 2a - Productes classe 2b o Tema 2. Teoria. Anàlisi de regs d'un producte sanitari i requisits essencials. Tema 3. Teoria. El procés de disseny d'un producte sanitari Tema 4. Teoria. Característiques i usos dels biomaterials. Metàl·lics i polimèrics. Tema 5. Teoria. Tecnologies de fabricació de productes sanitaris. Tema 6. Teoria. Tècniques d'avaluació de producte sanitaris. Tema 7. Teoria. Avaluació clínica i seguiment dels productes sanitaris. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => GENERALITATS DE LA CIRUGIA LAPARO-TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA Consideracions Preoperatòries Anatomia aplicada dels diferents aparells i sistemes. Història de la laparoscòpia i toracoscopia. Equipament material per a la laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques bàsiques en laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques d'imatge radiològica dels diferents aparells i sistemes CT, RMN, PET. Configuració del quiròfan.Selecció de pacients. Avaluació preoperatòria. Generalitats de la Cirurgia Mínimament Invasiva i la seua aplicació pràctica en el quiròfan El canvi de paradigma de la cirurgia robòtica. Instrumental i energia. Sistema robòtic Da Vinci. Nocions generals. Consideracions intraoperatorias Anestèsia (nocions comunes a totes les especialitats). Ergonomia. Establiment del neumoperitoneo i pneumotòrax i col·locació de trócares.Fisiologia del neumoperitoneo i pneumotòrax induït. Posició, introducció i retirada de trócares Fisiopatologia i tècniques d'accés al camp quirúrgic en les diferents malalties quirúrgiques. Peculiaritats de camp robòtic. Docking. Accés per NOTES i port únic. Accés extraperitoneal i retroperitoneo.Accés toracoscópico. Dissecció, cort i sutura en laparoscòpia i robòtica. Hemostàsia en Cirurgia Laparoscòpica, Toracoscópica i Robòtica. Cures i complicacions postoperatòries Cures postoperatòries.Complicacions postoperatòries. Complicacions més comunes en CGAD i el seu maneig. Complicacions més comunes en Cirurgia General i Aparell Digestiu i el seu maneig. Complicacions més comunes en Urologia i el seu maneig Complicacions més comunes en Ginecologíay el seu maneig. Complicacions més comunes en Cirurgia Toràcica i el seu maneig. BLOC DEL IRTIC (INSTITUT DE ROBÒTICA DE LA UV). 40 hores semipresencials Nom de l'assignatura a impartir: La Cirugia Cirurgia Robòtica vista des del punt de vista de l'Enginyeria Resum. L'assignatura pretén donar una visió de les tecnologies robòtiques i de visualització aplicables a l'entorn de la cirurgia robòtica. Es mostraran als alumnes els elements mecatrónicos i conceptes robòtics que permeten utilitzar la robòtica en el procés quirúrgic. Derivant d'ells les possibilitats d'ús dels manejadores mecatrónicos robòtics en el camp de la cirurgia, així com les limitacions associades a aquests. Es mostraran els elements d'interfície que permeten un maneig dels sistemes robòtics de manera adequada per a una intervenció quirúrgica. Un element important de la cirurgia robòtica està associada no sols a la manipulació robòtica del pacient, sinó també a la visió que es dóna al cirurgià de la zona d'intervenció, per a això es mostraran a l'alumne els sistemes de visualització tridimensional que permeten un control adequat de l'àrea d'intervenció. També es complementarà amb la revisió de tecnologies de suport a la planificació de les intervencions basades en realitat mixta i tècniques avançades d'imatge mèdica integrades en el procés quirúrgic. Altres elements que es tractaran en l'assignatura seran els sistemes de localització de precisió en entorn quirúrgic, com a element de suport per a la planificació i execució de la intervenció. Finalment, l'assignatura realitzarà una revisió dels sistemes de simulació i el seu paper en la formació i planificació de la cirurgia robòtica. Temari Tema1. Introducció a la robòtica. Conceptes bàsics associats a la robòtica i els sistemes mecatrónicos en general (concepte de manipulador, graus de llibertat, restriccions, físiques). [DESCRIPCION2_VAL] => Tema2. Manipuladors robòtics en l'entorn quirúrgic. Elements específics de sistemes robòtics aplicats a la cirurgia, diferents robots actuals, funcionament limitacions. Interfícies. Tema3. Sistema de visualització avança en l'entorn quirúrgic. Mecanismes de visualització estereoscòpica i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Imatge mèdica avançada i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Noves tecnologies de visualització en realitat mixta i la seua s'use per a la planificació i preparació de la cirurgia robòtica. Tema4. Sistemes de posicionament i control de moviment en quiròfan. Sistemes de localització 3D d'en quiròfan tant per a pacient com per a robot i altres elements involucrats en el procés quirúrgic. Ús per a seguiment d'intervenció, revisió i millora. Tema5. Tècniques de Simulació de cirurgia robòtica Simuladors de cirurgia robòtica. Característiques. elements involucrats, limitacions i paper en el procés formatiu. Pràctiques. BLOC DE L'IBV (INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE LA UPV) (15 hores semipresencials) Nom de l'assignatura a impartir: Metodologies de certificació i disseny de producte sanitari per a cirurgia robòtica. Temes Tema 1. Teoria. El reglament europeu de certificació de producte sanitari. Que és el MDR - Procés de certificació d'un producte sanitari sota el nou reglament per a: o Productes classe 1 - Productes classe 2a - Productes classe 2b o Tema 2. Teoria. Anàlisi de regs d'un producte sanitari i requisits essencials. Tema 3. Teoria. El procés de disseny d'un producte sanitari Tema 4. Teoria. Característiques i usos dels biomaterials. Metàl·lics i polimèrics. Tema 5. Teoria. Tecnologies de fabricació de productes sanitaris. Tema 6. Teoria. Tècniques d'avaluació de producte sanitaris. Tema 7. Teoria. Avaluació clínica i seguiment dels productes sanitaris. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Entorn del robot. Investigació en Cirurgia Endoscòpica i robòtica. Els Instituts Tecnològics Universitaris i la robòtica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Entorn del robot. Investigació en Cirurgia Endoscòpica i robòtica. Els Instituts Tecnològics Universitaris i la robòtica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC DEL IRTIC (INSTITUT DE ROBÒTICA DE LA UV). 40 hores semipresencials Nom de l'assignatura a impartir: La Cirugia Robòtica vista des del punt de vista de l'Enginyeria Resum. L'assignatura pretén donar una visió de les tecnologies robòtiques i de visualització aplicables a l'entorn de la cirurgia robòtica. Es mostraran als alumnes els elements mecatrónicos i conceptes robòtics que permeten utilitzar la robòtica en el procés quirúrgic. Derivant d'ells les possibilitats d'ús dels manejadores mecatrónicos robòtics en el camp de la cirurgia, així com les limitacions associades a aquests. Es mostraran els elements d'interfície que permeten un maneig dels sistemes robòtics de manera adequada per a una intervenció quirúrgica. Un element important de la cirurgia robòtica està associada no sols a la manipulació robòtica del pacient, sinó també a la visió que es dóna al cirurgià de la zona d'intervenció, per a això es mostraran a l'alumne els sistemes de visualització tridimensional que permeten un control adequat de l'àrea d'intervenció. També es complementarà amb la revisió de tecnologies de suport a la planificació de les intervencions basades en realitat mixta i tècniques avançades d'imatge mèdica integrades en el procés quirúrgic. Altres elements que es tractaran en l'assignatura seran els sistemes de localització de precisió en entorn quirúrgic, com a element de suport per a la planificació i execució de la intervenció. Finalment, l'assignatura realitzarà una revisió dels sistemes de simulació i el seu paper en la formació i planificació de la cirurgia robòtica. [DESCRIPCION2] => Temari Tema1. Introducció a la robòtica. Conceptes bàsics associats a la robòtica i els sistemes mecatrónicos en general (concepte de manipulador, graus de llibertat, restriccions, físiques). Tema2. Manipuladors robòtics en l'entorn quirúrgic. Elements específics de sistemes robòtics aplicats a la cirurgia, diferents robots actuals, funcionament limitacions. Interfícies. Tema3. Sistema de visualització avança en l'entorn quirúrgic. Mecanismes de visualització estereoscòpica i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Imatge mèdica avançada i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Noves tecnologies de visualització en realitat mixta i s'use per a la planificació i preparació de la cirurgia robòtica. Tema4. Sistemes de posicionament i control de moviment en quiròfan. Sistemes de localització 3D d'en quiròfan tant per a pacient com per a robot i altres elements involucrats en el procés quirúrgic. Ús per a seguiment d'intervenció, revisió i millora. Tema5. Tècniques de Simulació de cirurgia robòtica Simuladors de cirurgia robòtica. Característiques. elements involucrats, limitacions i paper en el procés formatiu. Pràctiques. BLOC DE L'IBV (INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE LA UPV) (30 hores semipresencials) Nom de l'assignatura a impartir: Metodologies de certificació i disseny de producte sanitari per a cirurgia robòtica. Temes Tema 1. Teoria. El reglament europeu de certificació de producte sanitari. Que és el MDR - Procés de certificació d'un producte sanitari sota el nou reglament per a: o Productes classe 1 o Productes classe 2a o Productes classe 2b o Tema 2. Teoria. Anàlisi de regs d'un producte sanitari i requisits essencials. Tema 3. Teoria. El procés de disseny d'un producte sanitari Tema 4. Teoria. Característiques i usos dels biomaterials. Metàl·lics i polimèrics. Tema 5. Teoria. Tecnologies de fabricació de productes sanitaris. Tema 6. Teoria. Tècniques d'avaluació de producte sanitaris. Tema 7. Teoria. Avaluació clínica i seguiment dels productes sanitaris. [DESCRIPCION3] => BLOC DEL AIMPLAS (INSTITUT DEL PLÀSTIC) (UPV). (5 hores) Nom de l'assignatura a impartir: Nanotecnologia en quiròfan, sensors i bioimpresión per a cirurgians. Temari: Nanotecnologia en Quiròfan (planificació, preparació i cirurgia) Sistemes d'alliberament controlat Sensors (Biosensores, Diagnòstic ràpid, Plastrónica) Impressió 3D i Bioimpresión 3D 1hr [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC DEL IRTIC (INSTITUT DE ROBÒTICA DE LA UV). 40 hores semipresencials Nom de l'assignatura a impartir: La Cirugia Robòtica vista des del punt de vista de l'Enginyeria Resum. L'assignatura pretén donar una visió de les tecnologies robòtiques i de visualització aplicables a l'entorn de la cirurgia robòtica. Es mostraran als alumnes els elements mecatrónicos i conceptes robòtics que permeten utilitzar la robòtica en el procés quirúrgic. Derivant d'ells les possibilitats d'ús dels manejadores mecatrónicos robòtics en el camp de la cirurgia, així com les limitacions associades a aquests. Es mostraran els elements d'interfície que permeten un maneig dels sistemes robòtics de manera adequada per a una intervenció quirúrgica. Un element important de la cirurgia robòtica està associada no sols a la manipulació robòtica del pacient, sinó també a la visió que es dóna al cirurgià de la zona d'intervenció, per a això es mostraran a l'alumne els sistemes de visualització tridimensional que permeten un control adequat de l'àrea d'intervenció. També es complementarà amb la revisió de tecnologies de suport a la planificació de les intervencions basades en realitat mixta i tècniques avançades d'imatge mèdica integrades en el procés quirúrgic. Altres elements que es tractaran en l'assignatura seran els sistemes de localització de precisió en entorn quirúrgic, com a element de suport per a la planificació i execució de la intervenció. Finalment, l'assignatura realitzarà una revisió dels sistemes de simulació i el seu paper en la formació i planificació de la cirurgia robòtica. [DESCRIPCION2_VAL] => Temari Tema1. Introducció a la robòtica. Conceptes bàsics associats a la robòtica i els sistemes mecatrónicos en general (concepte de manipulador, graus de llibertat, restriccions, físiques). Tema2. Manipuladors robòtics en l'entorn quirúrgic. Elements específics de sistemes robòtics aplicats a la cirurgia, diferents robots actuals, funcionament limitacions. Interfícies. Tema3. Sistema de visualització avança en l'entorn quirúrgic. Mecanismes de visualització estereoscòpica i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Imatge mèdica avançada i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Noves tecnologies de visualització en realitat mixta i s'use per a la planificació i preparació de la cirurgia robòtica. Tema4. Sistemes de posicionament i control de moviment en quiròfan. Sistemes de localització 3D d'en quiròfan tant per a pacient com per a robot i altres elements involucrats en el procés quirúrgic. Ús per a seguiment d'intervenció, revisió i millora. Tema5. Tècniques de Simulació de cirurgia robòtica Simuladors de cirurgia robòtica. Característiques. elements involucrats, limitacions i paper en el procés formatiu. Pràctiques. BLOC DE L'IBV (INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE LA UPV) (30 hores semipresencials) Nom de l'assignatura a impartir: Metodologies de certificació i disseny de producte sanitari per a cirurgia robòtica. Temes Tema 1. Teoria. El reglament europeu de certificació de producte sanitari. Que és el MDR - Procés de certificació d'un producte sanitari sota el nou reglament per a: o Productes classe 1 o Productes classe 2a o Productes classe 2b o Tema 2. Teoria. Anàlisi de regs d'un producte sanitari i requisits essencials. Tema 3. Teoria. El procés de disseny d'un producte sanitari Tema 4. Teoria. Característiques i usos dels biomaterials. Metàl·lics i polimèrics. Tema 5. Teoria. Tecnologies de fabricació de productes sanitaris. Tema 6. Teoria. Tècniques d'avaluació de producte sanitaris. Tema 7. Teoria. Avaluació clínica i seguiment dels productes sanitaris. [DESCRIPCION3_VAL] => BLOC DEL AIMPLAS (INSTITUT DEL PLÀSTIC) (UPV). (5 hores) Nom de l'assignatura a impartir: Nanotecnologia en quiròfan, sensors i bioimpresión per a cirurgians. Temari: Nanotecnologia en Quiròfan (planificació, preparació i cirurgia) Sistemes d'alliberament controlat Sensors (Biosensores, Diagnòstic ràpid, Plastrónica) Impressió 3D i Bioimpresión 3D 1hr [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Especialitats quirúrgiques: ginecologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Especialitats quirúrgiques: ginecologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA CIRUGIÁ ROBÒTICA EN GINECOLOGIA Introducció al programa teòric 2. ANATOMIA APLICADA EN CIRURGIA LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Estandardització en tècnica laparoscòpica i robòtica Anatomia intra i retroperitoneal Dissecció d'espais i preservació nerviosa. 3. PROCEDIMENTS MÉS FREQÜENTS EN EL CAMP DE LA GINECOLOGIA Indicacions en cirurgia mínimament invasiva Limitacions de l'abordatge mínimament invasiu i robòtic . 4. BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en laparoscòpia. Segelladors tissulars Material específic per a ginecologia 5. PREPARACIÓ DE PACIENT EN CIRURGIA MÍMAMENTE INVASIVA GINECOLÒGICA Valoració de pacient en cirurgia robòtica i mínimament invasiva Protocol Fast-Track en ginecologia Seguiment específic postoperatori 6. PROVES COMPLEMENTÀRIES PRÈVIES A la CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVES Sistemàtica exploratòria Topografia de lesions en endometriosis Topografia de lesions en càncer ginecològic 7. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI AMB DESIG REPRODUCTIU Definició i referències anatòmiques Sistemes de classificació Maneig del endometrioma ovàric. Maneig de l'endometriosi peritoneal. Indicacions quirúrgiques. 8. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI SENSE DESIG REPRODUCTIU Sistemes de classificació Endometriosi infiltrante profunda Endometriosi extragenital Indicacions quirúrgiques. 9. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MEDICINA REPRODUCTIVA Indicacions en medicina reproductiva Hidrosalpinx Histeroscopia en medicina reprodutiva Malformacions müllerianas Tractament mèdic i tècniques reproductives. 10. LAPAROSCÒPIA EN MASSES ANEXIALES BENIGNES Tècnica de quistectomia i anexectomía Avaluació intraoperatoria i maneig de masses anexiales. [DESCRIPCION2] => 11. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER DE CÀNCER DE CÈRVIX. LINFADENECTOMÍA PARAÓRTICA EXTRA I TRANSPERITONEAL Estadificación laparoscòpica Indicacions Tècnica. Laparoscopica convencional i cirurgia robòtica. Preservació nerviosa Complicacions 12. IDENTIFICACIÓ I MANEIG DE COMPLICACIONS EN LA CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Prevenció i manege Complicacions vasculars, intestinals, digestives, uns altres. Hemostàtics en ginecologia. Aplicació laparoscòpica. 13. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI INICIAL Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Indicació de Linfadenectomía Selecció pacients 14. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI AVANÇAT Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Tècnica de omentectomía i apendicectomía Linfadenectomía pèlvica Linfadenectomía paraórtica Linfadenectomía retroperitoneal. Gangli sentinella 15. NOVES TÈCNIQUES EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA GINECOLÒGICA Port únic en laparoscòpia: NOTES, SILS, LESS Minilaparoscopia Programa de cirurgia Robòtica 16. MIOMECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Cirurgia dels miomas intramurales i subserosos. Morcelación per laparoscòpia. Estat actual. Videoforum en miomectomía laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 17. HISTERECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Sistematització de la tècnica Videoforum en histerectomia laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 18. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA GINECOLÒGICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència ginecològica. Torsió ovàrica. Malaltia pèlvica inflamatòria. Embaràs extrauterino. Trencament fol·licular hemorràgic 19. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA OBSTÈTRICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència obstètrica Embaràs extrauterino. [DESCRIPCION3] => 20. ANATOMIA VAGINAL EN SÒL PÈLVIC Anatomia vaginal del sòl pèlvic. Extracció de peces per via vaginal Tècniques de morcelación vaginal 21. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PÈLVIC I Cirurgia robòtica i laparoscòpica en els defectes del sòl pèlvic. Colposacropexia laparoscòpica i robòtica. Reparació paravaginal. 22. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PÈLVIC II Medicina basada en l'evidència en sòl pèlvic Incontinència urinària associada a defectes del sòl pèlvic Rehabilitació sòl pèlvic pre i postcirugía 23. ERGONOMIA. SUTURA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Ergonomia en cirurgia endoscòpica. Recursos peculiars per a resoldre les diferents situacions compromeses en els procediments quirúrgics Sutura laparoscòpica i robòtica. Exercització pràctica en el pelvitrainer. Exercicis de coordinació bàsica en pelvitrainer. Exercicis de càrrega d'agulla i punt laparoscòpic. 24. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MALFORMACIONIES GENITALS Maneig de pacient amb malformació genital Futur reproductiu Cirugia endocópica en les alteracions Müllerianas : S Rokytanski, úter rudimentari etc [DESCRIPCION1_VAL] => 1. PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA CIRUGIÁ ROBÒTICA EN GINECOLOGIA Introducció al programa teòric 2. ANATOMIA APLICADA EN CIRURGIA LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Estandardització en tècnica laparoscòpica i robòtica Anatomia intra i retroperitoneal Dissecció d'espais i preservació nerviosa. 3. PROCEDIMENTS MÉS FREQÜENTS EN EL CAMP DE LA GINECOLOGIA Indicacions en cirurgia mínimament invasiva Limitacions de l'abordatge mínimament invasiu i robòtic . 4. BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en laparoscòpia. Segelladors tissulars Material específic per a ginecologia 5. PREPARACIÓ DE PACIENT EN CIRURGIA MÍMAMENTE INVASIVA GINECOLÒGICA Valoració de pacient en cirurgia robòtica i mínimament invasiva Protocol Fast-Track en ginecologia Seguiment específic postoperatori 6. PROVES COMPLEMENTÀRIES PRÈVIES A la CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVES Sistemàtica exploratòria Topografia de lesions en endometriosis Topografia de lesions en càncer ginecològic 7. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI AMB DESIG REPRODUCTIU Definició i referències anatòmiques Sistemes de classificació Maneig del endometrioma ovàric. Maneig de l'endometriosi peritoneal. Indicacions quirúrgiques. 8. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI SENSE DESIG REPRODUCTIU Sistemes de classificació Endometriosi infiltrante profunda Endometriosi extragenital Indicacions quirúrgiques. 9. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MEDICINA REPRODUCTIVA Indicacions en medicina reproductiva Hidrosalpinx Histeroscopia en medicina reprodutiva Malformacions müllerianas Tractament mèdic i tècniques reproductives. 10. LAPAROSCÒPIA EN MASSES ANEXIALES BENIGNES Tècnica de quistectomia i anexectomía Avaluació intraoperatoria i maneig de masses anexiales. [DESCRIPCION2_VAL] => 11. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER DE CÀNCER DE CÈRVIX. LINFADENECTOMÍA PARAÓRTICA EXTRA I TRANSPERITONEAL Estadificación laparoscòpica Indicacions Tècnica. Laparoscopica convencional i cirurgia robòtica. Preservació nerviosa Complicacions 12. IDENTIFICACIÓ I MANEIG DE COMPLICACIONS EN LA CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Prevenció i manege Complicacions vasculars, intestinals, digestives, uns altres. Hemostàtics en ginecologia. Aplicació laparoscòpica. 13. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI INICIAL Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Indicació de Linfadenectomía Selecció pacients 14. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI AVANÇAT Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Tècnica de omentectomía i apendicectomía Linfadenectomía pèlvica Linfadenectomía paraórtica Linfadenectomía retroperitoneal. Gangli sentinella 15. NOVES TÈCNIQUES EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA GINECOLÒGICA Port únic en laparoscòpia: NOTES, SILS, LESS Minilaparoscopia Programa de cirurgia Robòtica 16. MIOMECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Cirurgia dels miomas intramurales i subserosos. Morcelación per laparoscòpia. Estat actual. Videoforum en miomectomía laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 17. HISTERECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Sistematització de la tècnica Videoforum en histerectomia laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 18. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA GINECOLÒGICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència ginecològica. Torsió ovàrica. Malaltia pèlvica inflamatòria. Embaràs extrauterino. Trencament fol·licular hemorràgic 19. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA OBSTÈTRICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència obstètrica Embaràs extrauterino. [DESCRIPCION3_VAL] => 20. ANATOMIA VAGINAL EN SÒL PÈLVIC Anatomia vaginal del sòl pèlvic. Extracció de peces per via vaginal Tècniques de morcelación vaginal 21. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PÈLVIC I Cirurgia robòtica i laparoscòpica en els defectes del sòl pèlvic. Colposacropexia laparoscòpica i robòtica. Reparació paravaginal. 22. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PÈLVIC II Medicina basada en l'evidència en sòl pèlvic Incontinència urinària associada a defectes del sòl pèlvic Rehabilitació sòl pèlvic pre i postcirugía 23. ERGONOMIA. SUTURA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Ergonomia en cirurgia endoscòpica. Recursos peculiars per a resoldre les diferents situacions compromeses en els procediments quirúrgics Sutura laparoscòpica i robòtica. Exercització pràctica en el pelvitrainer. Exercicis de coordinació bàsica en pelvitrainer. Exercicis de càrrega d'agulla i punt laparoscòpic. 24. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MALFORMACIONIES GENITALS Maneig de pacient amb malformació genital Futur reproductiu Cirugia endocópica en les alteracions Müllerianas : S Rokytanski, úter rudimentari etc [ORDEN] => 6 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Casos clínics i Seminaris: especialitat Ginecologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Casos clínics i Seminaris: especialitat Ginecologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Docking robòtic en cirurgia de càncer ginecològic. optimització en l'ús del robot dóna vinci en ginecologia Abordatge robòtic en histerectomia radical Robòtica i laparoscòpia en la pacient amb endometriosi Endometriosi profunda extragenital. casos especials Robòtica i mínima invasió en càncer d'ovari Utilització del verd indocianina en cirurgia ginecològica Trucs en colposacropexia laparoscòpica i robòtica Aplicació de sutura en cirurgia pèlvica: laparoscòpia vs robòtica Instrumentació en cirurgia laparoscòpica i robòtica ginecològica Maniobres de suport al gest quirúrgic (mobilització uterina, pexia ovàrica i intestinal, preparació en el camp pèlvic). Elements de segellament tissular en la pràctica quirúrgica. prevenció de complicacions derivades de l'energia. Maneig d'estructures en pacient amb desig genèsic Maneig en pacient amb miomatosis uterina Extracció de peces i tancament de ports Cas clínic: linfocele després de linfadenectomía Cas clínic: complicacions de les malles en sòl pèlvic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Docking robòtic en cirurgia de càncer ginecològic. optimització en l'ús del robot dóna vinci en ginecologia Abordatge robòtic en histerectomia radical Robòtica i laparoscòpia en la pacient amb endometriosi Endometriosi profunda extragenital. casos especials Robòtica i mínima invasió en càncer d'ovari Utilització del verd indocianina en cirurgia ginecològica Trucs en colposacropexia laparoscòpica i robòtica Aplicació de sutura en cirurgia pèlvica: laparoscòpia vs robòtica Instrumentació en cirurgia laparoscòpica i robòtica ginecològica Maniobres de suport al gest quirúrgic (mobilització uterina, pexia ovàrica i intestinal, preparació en el camp pèlvic). Elements de segellament tissular en la pràctica quirúrgica. prevenció de complicacions derivades de l'energia. Maneig d'estructures en pacient amb desig genèsic Maneig en pacient amb miomatosis uterina Extracció de peces i tancament de ports Cas clínic: linfocele després de linfadenectomía Cas clínic: complicacions de les malles en sòl pèlvic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC 1: FORMACIÓ PRÀCTICA EN LÍNIA El mòdul pràctic en línia es basa en tres tipus d'activitat I. Webinar pràctics en línia L'alumne assistirà en la seua pràctiques a dues webinars en línia que permetran afermar els coneixements adquirits durant el programa teòric mitjançant una discussió activa amb els experts i aclarint els dubtes que s'hagen pogut plantejar. Els docents realitzaran una revisió dels punts claus de les ponències teòriques establint un debat actiu amb els participants en el màster. Es realitzaran dos webinars de 4 h cadascun: Webinar I: Aspectes generals de cirurgia robòtica Webinar II: Aspectes específics de cirurgia robòtica per especialitat II. Programa de videoforum (VF) en cirurgia robòtica Són vídeos comentats en directe pel professorat del màster d'un total de 30 a 45 min. màxim. Es realitzarà una exposició per part del professorat de vídeos d'intervencions realitzades per ells mateixos amb la mínima edició, per a destacar aspectes tècnics rellevants, dificultats, solucions a problemes plantejats, on s'explicaria amb més deteniment el desenvolupament de tècniques quirúrgiques completes. Aquestes sessions s'organitzaran mensualment per a un total de 10 videoforum en tot el curs acadèmic. S'organitzaran per especialitat, sent l'exigència per a la capacitació és l'assistència al 80% dels vídeo-fòrums organitzats durant el curs acadèmic. Octubre 2022: VF1: Cirurgia robòtica general I Novembre 2022: VF2: Cirurgia robòtica general II Desembre 2022: VF3: Cirurgia robòtica ginecològica I Gener 2023: VF4: Cirurgia robòtica toràcica I Gener 2023: VF5: Cirurgia robòtica en cirurgia general I Febrer 2023: VF6: Cirurgia robòtica urològica I Març 2023: VF7: Cirurgia robòtica ginecològica II Abril 2023: VF8: Cirurgia robòtica toràcica II Maig 2023: VF9: Cirurgia robòtica en cirurgia general II Juny 2023: VF10: Cirurgia robòtica urològica II III. Tutorització personalitzada on line Cada alumne o alumna tindrà assignat un tutor per a seguiment d'incidències, revisió d'emplenament d'activitat docent i per a orientació en l'elaboració del treball de fi de màster. BLOC 2: MODULE PRACTIQUE DE SIMULACIÓ ROBÒTICA I. SIMULACIÓ EN PELVITRAINER El simulador endoscòpic (pelvitrainer) permet reproduir les condicions reals en cirurgia laparoscòpica amb un model real idoni per a l'entrenament de les habilitats de sutura. També es pot reproduir l'entorn robòtic mitjançant el docking del robot directament sobre el propi pelvitrainer. [DESCRIPCION2] => Les activitats de simulació en pelvitrainer es realitzaran en el laboratori de cirurgia endoscòpica situat a l'aula 3 de l'aulari del CHGUV. Aquesta sala és una plataforma de gran valor per a l'aplicació experimental i docència en noves tècniques de cirurgia endoscòpica. La sala d'endoscòpia disposa d'un total de 10 simuladors endoscòpics complets. L'assistència dels alumnes del màster seguirà un control mitjançant llibre de registre disponible amb el que es controlarà el nombre de sessions realitzades per cada participant. Cada alumne o alumna del màster realitzarà sessions lliures no supervisades i sessions supervisades per tutor. El simulador endoscòpic permet realitzar exercicis de dificultat creixent i els test específics del programa de capacitació. Això permetrà a l'alumne del màster practicar tècniques endoscòpiques i robòtiques validades. El programa pràctic en pelvitrainer inclou 3 nivells que pretenen assegurar la coordinació en els moviments endoscòpics i la realització de sutura bàsica endoscòpica. L'avaluació comprén un exercici final en cadascuna de les fases que l'alumne ha de realitzar amb un nombre mínim d'errors i en un temps limitat abans de passar a l'exercització en la següent fase formativa. Tota l'evolució de l'alumne (nombre de sessions necessàries, temps emprat, errors comesos...) quedaran registrades en una fitxa personalitzada. Nivell 1: Exercicis bàsics en entorn laparoscòpic 2 hores de sessió tutoritzada d'introducció al maneig del simulador i explicació d'exercicis bàsics. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 1. Nivell 2: Exercicis bàsics en entorn robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis bàsics sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 2. Nivell 3: Exercicis avançats en entorn laparoscòpic i robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis avançats sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 3. ii. SIMULACIÓ EN ENTORN HIPERREALISTA Aquests models estan fet sobre la base d'una reconstrucció en escala real de la cavitat abdominal amb un material denominat neoderma. Aquest material plàstic reprodueix les vísceres abdominals, inclòs úter i vagina, i permet entrenar diferents competències en cirurgia robòtica en entorn real. En les següents figures es pot veure les característiques del model hiperealista i la seua utilització en un entorn de simulació. Es realitzaran un total de 10h de simulació per alumne/a en entorn hiperrealista amb les següents activiidades. · Docking en model hiperealista · Maneig de consola i entrenament de moviments · Limitacions de braços i posicions forçades · Errors recuperables i no recuperables en el sistema robòtic Da Vinci Si · Test d'avaluació per equips en model hiperealista: Es realitzarà simulacre amb avaluació de temps de muntatge i desmuntatge del sistema robòtic Da Vinci XI amb control de qualitat i temps -Debriefing [DESCRIPCION3] => BLOC 3. IMMERSIÓ QUIRÚRGICA EN QUIRÒFAN REAL 1. SESSIONS DE CIRURGIA EN DIRECTE O TELECIRUGIA Existiran sessions de cirurgia en directe o telecirugía realitzades transmeses on line en els quals l'alumne podrà interactuar amb el cirurgià i seguir les demostracions amb casos reals. En els últims anys existeix un interés creixent per les noves tecnologies i s'ha introduït el concepte de quiròfan integral que incorpora les possibilitat realitzar connexions per videoconferència en temps real. Aquesta eina permet connectar hospitals dins i fora del nostre país i intercanviar coneixements en el camp de la cirurgia endoscòpica. S'organitzaran dues sessions quirúrgiques multidisciplinàries en cada curs acadèmic. La disponibilitat d'integració en el nou edifici quirúrgic permetrà realitzar aquestes activitats. TC1: Sessió telecirugía I (desembre 2022) -Cirurgia general TC2: Sessió telecirugía II (maig 2023)-Cirurgia toràcica. 1. IMMERSIÓ EN QUIRÒFAN REAL L'alumne/a del Màster realitzarà una immersió en quiròfan real durant el període de vigència del màster (Novembre 2022-Juny 2023), amb una activitat presencial de 8h setmanals en horari de demà i/o vesprada. Segons l'especialitat de l'alumne/a se incorporarà al quiròfan de cirurgia robòtica de l'especialitat per a aconseguir una capacitació assistencial. Aquesta formació es realitzarà dins de les activitats assistencials en la pràctica quirúrgica de cada especialitat amb la següent distribució durant la setmana: Dilluns: Ginecologia Dimarts: Cirurgia General Dimecres: Cirurgia Toràcica Dijous: Urologia Divendres: Simulació (Mòdul 2) Es realitzarà un seguiment d'evolució de l'alumne/a amb definició de nivells de dificultat assistencial per cada línia d'actuació i per cada especialitat Cada alumne/a realitzarà de 20 sessions de 8 hores de pràctiques en quiròfan real en la qual es realitzaren totes les activitats de muntatge, posada en marxa i desmuntatge del sistema robòtic Da Vinci. Es realitzarà control d'horari i formació tutelada per part dels responsables del programa. [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC 1: FORMACIÓ PRÀCTICA EN LÍNIA El mòdul pràctic en línia es basa en tres tipus d'activitat I. Webinar pràctics en línia L'alumne assistirà en la seua pràctiques a dues webinars en línia que permetran afermar els coneixements adquirits durant el programa teòric mitjançant una discussió activa amb els experts i aclarint els dubtes que s'hagen pogut plantejar. Els docents realitzaran una revisió dels punts claus de les ponències teòriques establint un debat actiu amb els participants en el màster. Es realitzaran dos webinars de 4 h cadascun: Webinar I: Aspectes generals de cirurgia robòtica Webinar II: Aspectes específics de cirurgia robòtica per especialitat II. Programa de videoforum (VF) en cirurgia robòtica Són vídeos comentats en directe pel professorat del màster d'un total de 30 a 45 min. màxim. Es realitzarà una exposició per part del professorat de vídeos d'intervencions realitzades per ells mateixos amb la mínima edició, per a destacar aspectes tècnics rellevants, dificultats, solucions a problemes plantejats, on s'explicaria amb més deteniment el desenvolupament de tècniques quirúrgiques completes. Aquestes sessions s'organitzaran mensualment per a un total de 10 videoforum en tot el curs acadèmic. S'organitzaran per especialitat, sent l'exigència per a la capacitació és l'assistència al 80% dels vídeo-fòrums organitzats durant el curs acadèmic. Octubre 2022: VF1: Cirurgia robòtica general I Novembre 2022: VF2: Cirurgia robòtica general II Desembre 2022: VF3: Cirurgia robòtica ginecològica I Gener 2023: VF4: Cirurgia robòtica toràcica I Gener 2023: VF5: Cirurgia robòtica en cirurgia general I Febrer 2023: VF6: Cirurgia robòtica urològica I Març 2023: VF7: Cirurgia robòtica ginecològica II Abril 2023: VF8: Cirurgia robòtica toràcica II Maig 2023: VF9: Cirurgia robòtica en cirurgia general II Juny 2023: VF10: Cirurgia robòtica urològica II III. Tutorització personalitzada on line Cada alumne o alumna tindrà assignat un tutor per a seguiment d'incidències, revisió d'emplenament d'activitat docent i per a orientació en l'elaboració del treball de fi de màster. BLOC 2: MODULE PRACTIQUE DE SIMULACIÓ ROBÒTICA I. SIMULACIÓ EN PELVITRAINER El simulador endoscòpic (pelvitrainer) permet reproduir les condicions reals en cirurgia laparoscòpica amb un model real idoni per a l'entrenament de les habilitats de sutura. També es pot reproduir l'entorn robòtic mitjançant el docking del robot directament sobre el propi pelvitrainer. [DESCRIPCION2_VAL] => Les activitats de simulació en pelvitrainer es realitzaran en el laboratori de cirurgia endoscòpica situat a l'aula 3 de l'aulari del CHGUV. Aquesta sala és una plataforma de gran valor per a l'aplicació experimental i docència en noves tècniques de cirurgia endoscòpica. La sala d'endoscòpia disposa d'un total de 10 simuladors endoscòpics complets. L'assistència dels alumnes del màster seguirà un control mitjançant llibre de registre disponible amb el que es controlarà el nombre de sessions realitzades per cada participant. Cada alumne o alumna del màster realitzarà sessions lliures no supervisades i sessions supervisades per tutor. El simulador endoscòpic permet realitzar exercicis de dificultat creixent i els test específics del programa de capacitació. Això permetrà a l'alumne del màster practicar tècniques endoscòpiques i robòtiques validades. El programa pràctic en pelvitrainer inclou 3 nivells que pretenen assegurar la coordinació en els moviments endoscòpics i la realització de sutura bàsica endoscòpica. L'avaluació comprén un exercici final en cadascuna de les fases que l'alumne ha de realitzar amb un nombre mínim d'errors i en un temps limitat abans de passar a l'exercització en la següent fase formativa. Tota l'evolució de l'alumne (nombre de sessions necessàries, temps emprat, errors comesos...) quedaran registrades en una fitxa personalitzada. Nivell 1: Exercicis bàsics en entorn laparoscòpic 2 hores de sessió tutoritzada d'introducció al maneig del simulador i explicació d'exercicis bàsics. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 1. Nivell 2: Exercicis bàsics en entorn robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis bàsics sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 2. Nivell 3: Exercicis avançats en entorn laparoscòpic i robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis avançats sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 3. ii. SIMULACIÓ EN ENTORN HIPERREALISTA Aquests models estan fet sobre la base d'una reconstrucció en escala real de la cavitat abdominal amb un material denominat neoderma. Aquest material plàstic reprodueix les vísceres abdominals, inclòs úter i vagina, i permet entrenar diferents competències en cirurgia robòtica en entorn real. En les següents figures es pot veure les característiques del model hiperealista i la seua utilització en un entorn de simulació. Es realitzaran un total de 10h de simulació per alumne/a en entorn hiperrealista amb les següents activiidades. · Docking en model hiperealista · Maneig de consola i entrenament de moviments · Limitacions de braços i posicions forçades · Errors recuperables i no recuperables en el sistema robòtic Da Vinci Si · Test d'avaluació per equips en model hiperealista: Es realitzarà simulacre amb avaluació de temps de muntatge i desmuntatge del sistema robòtic Da Vinci XI amb control de qualitat i temps -Debriefing [DESCRIPCION3_VAL] => BLOC 3. IMMERSIÓ QUIRÚRGICA EN QUIRÒFAN REAL 1. SESSIONS DE CIRURGIA EN DIRECTE O TELECIRUGIA Existiran sessions de cirurgia en directe o telecirugía realitzades transmeses on line en els quals l'alumne podrà interactuar amb el cirurgià i seguir les demostracions amb casos reals. En els últims anys existeix un interés creixent per les noves tecnologies i s'ha introduït el concepte de quiròfan integral que incorpora les possibilitat realitzar connexions per videoconferència en temps real. Aquesta eina permet connectar hospitals dins i fora del nostre país i intercanviar coneixements en el camp de la cirurgia endoscòpica. S'organitzaran dues sessions quirúrgiques multidisciplinàries en cada curs acadèmic. La disponibilitat d'integració en el nou edifici quirúrgic permetrà realitzar aquestes activitats. TC1: Sessió telecirugía I (desembre 2022) -Cirurgia general TC2: Sessió telecirugía II (maig 2023)-Cirurgia toràcica. 1. IMMERSIÓ EN QUIRÒFAN REAL L'alumne/a del Màster realitzarà una immersió en quiròfan real durant el període de vigència del màster (Novembre 2022-Juny 2023), amb una activitat presencial de 8h setmanals en horari de demà i/o vesprada. Segons l'especialitat de l'alumne/a se incorporarà al quiròfan de cirurgia robòtica de l'especialitat per a aconseguir una capacitació assistencial. Aquesta formació es realitzarà dins de les activitats assistencials en la pràctica quirúrgica de cada especialitat amb la següent distribució durant la setmana: Dilluns: Ginecologia Dimarts: Cirurgia General Dimecres: Cirurgia Toràcica Dijous: Urologia Divendres: Simulació (Mòdul 2) Es realitzarà un seguiment d'evolució de l'alumne/a amb definició de nivells de dificultat assistencial per cada línia d'actuació i per cada especialitat Cada alumne/a realitzarà de 20 sessions de 8 hores de pràctiques en quiròfan real en la qual es realitzaren totes les activitats de muntatge, posada en marxa i desmuntatge del sistema robòtic Da Vinci. Es realitzarà control d'horari i formació tutelada per part dels responsables del programa. [ORDEN] => 11 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Disseny d'un projecte d'investigació experimental (no és imprescindible la seua execució efectiva). - Disseny i execució d'un projecte d'investigació descriptiva. - Revisió sistemàtica de l'evidència científica (no és imprescindible el metaanálisis de les dades) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Disseny d'un projecte d'investigació experimental (no és imprescindible la seua execució efectiva). - Disseny i execució d'un projecte d'investigació descriptiva. - Revisió sistemàtica de l'evidència científica (no és imprescindible el metaanálisis de les dades) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp386677 [NOMBRE_PERSONA] => Kristina [APELLIDOS] => Aghababyan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp386631 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Albors Bagá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico adjunto de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp386649 [NOMBRE_PERSONA] => Ariana [APELLIDOS] => Álvarez Barrera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General de Valencia. Servicio de Urología. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni2227 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Artigues Sánchez de Rojas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => H7339 [EMAIL_FACULTAD] => enarsan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni68727 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Manuel [APELLIDOS] => Atienza Vicente [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp386613 [NOMBRE_PERSONA] => Celia [APELLIDOS] => Báez de Burgos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp386685 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Baixauli Soria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni9772 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Barea Gomez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => I5356 [EMAIL_FACULTAD] => mibago2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp55760 [NOMBRE_PERSONA] => Adolfo [APELLIDOS] => Benedito Borrás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico investigador Célula Descarbonización. Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas - AIMPLAS [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp386611 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Biosca Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp103382 [NOMBRE_PERSONA] => Rubén [APELLIDOS] => Blasco Encinas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Económicas. Director Económico Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp386695 [NOMBRE_PERSONA] => Lourdes [APELLIDOS] => Carbó Julve [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp386667 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Castelló Tomás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp386687 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Crespo Ferrer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp386621 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandra [APELLIDOS] => de Andrés Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Cirugía General y Digestiva H. General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp386663 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Estrada García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp403195 [NOMBRE_PERSONA] => María del Milagro [APELLIDOS] => Fabuel Deltoro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Área [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni9002 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos [APELLIDOS] => Fernández Marín [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3360 [EMAIL_FACULTAD] => mfmarin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp386643 [NOMBRE_PERSONA] => Joan [APELLIDOS] => García Ibáñez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni55349 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Garcia Oms [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M6799 [EMAIL_FACULTAD] => oms@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp29234 [NOMBRE_PERSONA] => Yolanda [APELLIDOS] => García Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp386669 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Gil Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Vall d¿Hebrón. Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp15691 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Gilabert Aguilar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de la Unidad de Cirugía Endoscópica Hospital Casa de Salud de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni70119 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Gilabert Estellés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M9576 [EMAIL_FACULTAD] => giesjuan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni62225 [NOMBRE_PERSONA] => Jesus [APELLIDOS] => Gimeno Sancho [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => I6442 [EMAIL_FACULTAD] => gisanje@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp29379 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => González Izquierdo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni70149 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Vicente [APELLIDOS] => Granell Gil [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H0615 [EMAIL_FACULTAD] => magragil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni58605 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => Guijarro Jorge [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe Servicio Cirugía Torácica. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Catedrático de Universidad. Departament de Cirurgia. Universitat de València [NPI] => H1390 [EMAIL_FACULTAD] => riguijor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp386651 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquin Ulises [APELLIDOS] => Juan Escudero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Adjunto Servicio de Urología Sección de Uro-oncología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni72666 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Llueca Abella [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Contratado Doctor universidad Jaume I, Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni42787 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => López Alcina [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M4278 [EMAIL_FACULTAD] => eloal3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp386629 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => López Cano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de la Unidad de Pared Abdominal. Hospital Vall d¿Hebrón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp386659 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Magriña Veciana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de Departamento. Mayo Clinic, Phoenix, Arizona, USA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp386619 [NOMBRE_PERSONA] => Carolina [APELLIDOS] => Martínez Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp400513 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Martorell Tejedor [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Investigación en AIMPLAS [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp386609 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Melero Abellán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => FEA Servicio de Girugía General y Digestiva. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp386693 [NOMBRE_PERSONA] => Ruth [APELLIDOS] => Millán Bover [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp386655 [NOMBRE_PERSONA] => Alba [APELLIDOS] => Monzó Cataluña [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp386627 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Oviedo Bravo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp386657 [NOMBRE_PERSONA] => Yoni Salvador [APELLIDOS] => Pallás Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Clinico de la Unidad de patología prostática y STUI del Servicio de Urología del Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp386673 [NOMBRE_PERSONA] => Anca [APELLIDOS] => Pascu [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni17999 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Pérez Aixendri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H1721 [EMAIL_FACULTAD] => peaima@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => uni68729 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Peris Serra [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp386671 [NOMBRE_PERSONA] => Jordi [APELLIDOS] => Ponce Sebastiá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Servicio Obstetricia y Ginecología.Hospital de Bellvitge. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp386653 [NOMBRE_PERSONA] => Iván José [APELLIDOS] => Povo Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Adjunto Especialista en Urología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => uni59104 [NOMBRE_PERSONA] => María Macarena [APELLIDOS] => Ramos de Campos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => P8784 [EMAIL_FACULTAD] => marade2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp386623 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Rafael [APELLIDOS] => Redondo Cano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => uni48004 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Riera López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M9389 [EMAIL_FACULTAD] => jovirie@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp386607 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Rovira Navalón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp386661 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Saenz de Juano Ribes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hopsital General de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => emp386679 [NOMBRE_PERSONA] => Boris Iván [APELLIDOS] => Salas Velastegui [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [51] => Array ( [DNI] => emp314579 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Salvador Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Coloproctología y Embriología. Servicio de Cirugía General y Digestiva. del Consorcio Hospital General Univerditario de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [52] => Array ( [DNI] => uni59217 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Sanchez Ballester [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => P8863 [EMAIL_FACULTAD] => sanba9@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [53] => Array ( [DNI] => emp386683 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Secaduras Mora [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [54] => Array ( [DNI] => emp386681 [NOMBRE_PERSONA] => Begoña [APELLIDOS] => Varo Gómez-Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [55] => Array ( [DNI] => uni1016 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Vázquez Prado [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [56] => Array ( [DNI] => uni59426 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Villalba Ferrer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => G4127 [EMAIL_FACULTAD] => franlevi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [57] => Array ( [DNI] => emp386665 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Zamora Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [58] => Array ( [DNI] => uni9194 [NOMBRE_PERSONA] => Cristóbal [APELLIDOS] => Zaragoza Fernández [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe de Servicio de Cirugía General, Digestiva y CMA. Hospital General Universitario de Valencia. Cirujano-Jefe Plaza de Toros de Valencia [NPI] => G7224 [EMAIL_FACULTAD] => crisza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni9194 [NOMBRE_PERSONA] => Cristóbal [APELLIDOS] => Zaragoza Fernández [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe de Servicio de Cirugía General, Digestiva y CMA. Hospital General Universitario de Valencia. Cirujano-Jefe Plaza de Toros de Valencia [NPI] => G7224 [EMAIL_FACULTAD] => crisza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni42787 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => López Alcina [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M4278 [EMAIL_FACULTAD] => eloal3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58605 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => Guijarro Jorge [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe Servicio Cirugía Torácica. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Catedrático de Universidad. Departament de Cirurgia. Universitat de València [NPI] => H1390 [EMAIL_FACULTAD] => riguijor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70119 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Gilabert Estellés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M9576 [EMAIL_FACULTAD] => giesjuan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22731133 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 4500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 08/11/2022 [FECHA_FIN] => 29/06/2023 [LUGAR] => Centro de Simulación Clínica del Hospital General Universitario de Valencia y Edificio Quirúrgico del Hospital General Universitario de Valencia [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Medicina i Odontologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2022 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => No Especificado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Cirurgia Robòtica i Endoscòpica Avançada [TITULACION] => [HORARIO] => Les classes teòriques són online i per a les pràctiques es concentraran en un mes determinat i seran presencials, [REQUISITOS_TITULACION] => Metges especialistes i en formació de les següents especialitats: - Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu - Urologia - Ginecologia i Obstetrícia - Cirurgia Toràcica Per a estudiants estrangers, hauran d'aportar el títol de metge i d'especialista homologats a Espanya. Serà requisit preferent, encara que no exclusiu, per a accedir al Màster tindre un robot quirúrgic a l'Hospital on exercisquen per a així poder aplicar els coneixements que s'adquirisquen i ser especialista en qualsevol d'aquestes especialitats o ser mèdic en formació en elles. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => PER A l'ESTUDIANT - Conéixer els principis de la cirurgia laparoscòpica, toracoscópica i robòtica. - Conéixer l'instrumental endoscòpic i robòtic. - Aconseguir habilitats en les diferents cirurgies de les principals especialitats quirúrgiques, utilitzant per a això progressivament els simuladors . - Maneig, sutura i lligadura de les diferents estructures anatòmiques. - Contacte amb el Robot daVinci i altres, aconseguint el maneig de la consola i la coordinació dels braços endoscòpics. - En suma, aconseguir ser un cirurgià que domine les tècniques quirúrgiques de futur. PER Al PROFESSOR - Personalitzar el grau de destresa de cadascun dels alumnes perquè dominen els gestos bàsics en cadascuna de les tècniques endoscòpiques. - Ensenyar la versatilitat de cadascuna de les tècniques. - Fomentar la implicació del participant en l'activitat científica relacionada amb el camp de la cirurgia endoscópica i robòtica. - Potenciar l'aplicació i aprenentatge d'ús de les noves tecnolo [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El curs ha sigut dissenyat d'acord amb les directrius de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) i la superació dels criteris de qualificació suposarà l'obtenció d'un títol propi de Màster atorgat per la Universitat de València equivalent a 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Les eixides del màster són: millorar l'ocupabilitat en l'àmbit de la cirurgia robòtica en hospitals públics i privats [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Generalitats de la Cirurgia laparo-toracoscópica i robòtica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Generalitats de la Cirurgia laparo-toracoscópica i robòtica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => GENERALITATS DE LA CIRUGIA LAPARO-TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA Consideracions Preoperatòries Anatomia aplicada dels diferents aparells i sistemes. Història de la laparoscòpia i toracoscopia. Equipament material per a la laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques bàsiques en laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques d'imatge radiològica dels diferents aparells i sistemes CT, RMN, PET. Configuració del quiròfan.Selecció de pacients. Avaluació preoperatòria. Generalitats de la Cirurgia Mínimament Invasiva i la seua aplicació pràctica en el quiròfan El canvi de paradigma de la cirurgia robòtica. Instrumental i energia. Sistema robòtic Da Vinci. Nocions generals. Consideracions intraoperatorias Anestèsia (nocions comunes a totes les especialitats). Ergonomia. Establiment del neumoperitoneo i pneumotòrax i col·locació de trócares.Fisiologia del neumoperitoneo i pneumotòrax induït. Posició, introducció i retirada de trócares Fisiopatologia i tècniques d'accés al camp quirúrgic en les diferents malalties quirúrgiques. Peculiaritats de camp robòtic. Docking. Accés per NOTES i port únic. Accés extraperitoneal i retroperitoneo.Accés toracoscópico. Dissecció, cort i sutura en laparoscòpia i robòtica. Hemostàsia en Cirurgia Laparoscòpica, Toracoscópica i Robòtica. Cures i complicacions postoperatòries Cures postoperatòries.Complicacions postoperatòries. Complicacions més comunes en CGAD i el seu maneig. Complicacions més comunes en Cirurgia General i Aparell Digestiu i el seu maneig. Complicacions més comunes en Urologia i el seu maneig Complicacions més comunes en Ginecologíay el seu maneig. Complicacions més comunes en Cirurgia Toràcica i el seu maneig. BLOC DEL IRTIC (INSTITUT DE ROBÒTICA DE LA UV). 40 hores semipresencials Nom de l'assignatura a impartir: La Cirugia Cirurgia Robòtica vista des del punt de vista de l'Enginyeria Resum. L'assignatura pretén donar una visió de les tecnologies robòtiques i de visualització aplicables a l'entorn de la cirurgia robòtica. Es mostraran als alumnes els elements mecatrónicos i conceptes robòtics que permeten utilitzar la robòtica en el procés quirúrgic. Derivant d'ells les possibilitats d'ús dels manejadores mecatrónicos robòtics en el camp de la cirurgia, així com les limitacions associades a aquests. Es mostraran els elements d'interfície que permeten un maneig dels sistemes robòtics de manera adequada per a una intervenció quirúrgica. Un element important de la cirurgia robòtica està associada no sols a la manipulació robòtica del pacient, sinó també a la visió que es dóna al cirurgià de la zona d'intervenció, per a això es mostraran a l'alumne els sistemes de visualització tridimensional que permeten un control adequat de l'àrea d'intervenció. També es complementarà amb la revisió de tecnologies de suport a la planificació de les intervencions basades en realitat mixta i tècniques avançades d'imatge mèdica integrades en el procés quirúrgic. Altres elements que es tractaran en l'assignatura seran els sistemes de localització de precisió en entorn quirúrgic, com a element de suport per a la planificació i execució de la intervenció. Finalment, l'assignatura realitzarà una revisió dels sistemes de simulació i el seu paper en la formació i planificació de la cirurgia robòtica. Temari Tema1. Introducció a la robòtica. Conceptes bàsics associats a la robòtica i els sistemes mecatrónicos en general (concepte de manipulador, graus de llibertat, restriccions, físiques). [DESCRIPCION2] => Tema2. Manipuladors robòtics en l'entorn quirúrgic. Elements específics de sistemes robòtics aplicats a la cirurgia, diferents robots actuals, funcionament limitacions. Interfícies. Tema3. Sistema de visualització avança en l'entorn quirúrgic. Mecanismes de visualització estereoscòpica i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Imatge mèdica avançada i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Noves tecnologies de visualització en realitat mixta i la seua s'use per a la planificació i preparació de la cirurgia robòtica. Tema4. Sistemes de posicionament i control de moviment en quiròfan. Sistemes de localització 3D d'en quiròfan tant per a pacient com per a robot i altres elements involucrats en el procés quirúrgic. Ús per a seguiment d'intervenció, revisió i millora. Tema5. Tècniques de Simulació de cirurgia robòtica Simuladors de cirurgia robòtica. Característiques. elements involucrats, limitacions i paper en el procés formatiu. Pràctiques. BLOC DE L'IBV (INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE LA UPV) (15 hores semipresencials) Nom de l'assignatura a impartir: Metodologies de certificació i disseny de producte sanitari per a cirurgia robòtica. Temes Tema 1. Teoria. El reglament europeu de certificació de producte sanitari. Que és el MDR - Procés de certificació d'un producte sanitari sota el nou reglament per a: o Productes classe 1 - Productes classe 2a - Productes classe 2b o Tema 2. Teoria. Anàlisi de regs d'un producte sanitari i requisits essencials. Tema 3. Teoria. El procés de disseny d'un producte sanitari Tema 4. Teoria. Característiques i usos dels biomaterials. Metàl·lics i polimèrics. Tema 5. Teoria. Tecnologies de fabricació de productes sanitaris. Tema 6. Teoria. Tècniques d'avaluació de producte sanitaris. Tema 7. Teoria. Avaluació clínica i seguiment dels productes sanitaris. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => GENERALITATS DE LA CIRUGIA LAPARO-TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA Consideracions Preoperatòries Anatomia aplicada dels diferents aparells i sistemes. Història de la laparoscòpia i toracoscopia. Equipament material per a la laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques bàsiques en laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques d'imatge radiològica dels diferents aparells i sistemes CT, RMN, PET. Configuració del quiròfan.Selecció de pacients. Avaluació preoperatòria. Generalitats de la Cirurgia Mínimament Invasiva i la seua aplicació pràctica en el quiròfan El canvi de paradigma de la cirurgia robòtica. Instrumental i energia. Sistema robòtic Da Vinci. Nocions generals. Consideracions intraoperatorias Anestèsia (nocions comunes a totes les especialitats). Ergonomia. Establiment del neumoperitoneo i pneumotòrax i col·locació de trócares.Fisiologia del neumoperitoneo i pneumotòrax induït. Posició, introducció i retirada de trócares Fisiopatologia i tècniques d'accés al camp quirúrgic en les diferents malalties quirúrgiques. Peculiaritats de camp robòtic. Docking. Accés per NOTES i port únic. Accés extraperitoneal i retroperitoneo.Accés toracoscópico. Dissecció, cort i sutura en laparoscòpia i robòtica. Hemostàsia en Cirurgia Laparoscòpica, Toracoscópica i Robòtica. Cures i complicacions postoperatòries Cures postoperatòries.Complicacions postoperatòries. Complicacions més comunes en CGAD i el seu maneig. Complicacions més comunes en Cirurgia General i Aparell Digestiu i el seu maneig. Complicacions més comunes en Urologia i el seu maneig Complicacions més comunes en Ginecologíay el seu maneig. Complicacions més comunes en Cirurgia Toràcica i el seu maneig. BLOC DEL IRTIC (INSTITUT DE ROBÒTICA DE LA UV). 40 hores semipresencials Nom de l'assignatura a impartir: La Cirugia Cirurgia Robòtica vista des del punt de vista de l'Enginyeria Resum. L'assignatura pretén donar una visió de les tecnologies robòtiques i de visualització aplicables a l'entorn de la cirurgia robòtica. Es mostraran als alumnes els elements mecatrónicos i conceptes robòtics que permeten utilitzar la robòtica en el procés quirúrgic. Derivant d'ells les possibilitats d'ús dels manejadores mecatrónicos robòtics en el camp de la cirurgia, així com les limitacions associades a aquests. Es mostraran els elements d'interfície que permeten un maneig dels sistemes robòtics de manera adequada per a una intervenció quirúrgica. Un element important de la cirurgia robòtica està associada no sols a la manipulació robòtica del pacient, sinó també a la visió que es dóna al cirurgià de la zona d'intervenció, per a això es mostraran a l'alumne els sistemes de visualització tridimensional que permeten un control adequat de l'àrea d'intervenció. També es complementarà amb la revisió de tecnologies de suport a la planificació de les intervencions basades en realitat mixta i tècniques avançades d'imatge mèdica integrades en el procés quirúrgic. Altres elements que es tractaran en l'assignatura seran els sistemes de localització de precisió en entorn quirúrgic, com a element de suport per a la planificació i execució de la intervenció. Finalment, l'assignatura realitzarà una revisió dels sistemes de simulació i el seu paper en la formació i planificació de la cirurgia robòtica. Temari Tema1. Introducció a la robòtica. Conceptes bàsics associats a la robòtica i els sistemes mecatrónicos en general (concepte de manipulador, graus de llibertat, restriccions, físiques). [DESCRIPCION2_VAL] => Tema2. Manipuladors robòtics en l'entorn quirúrgic. Elements específics de sistemes robòtics aplicats a la cirurgia, diferents robots actuals, funcionament limitacions. Interfícies. Tema3. Sistema de visualització avança en l'entorn quirúrgic. Mecanismes de visualització estereoscòpica i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Imatge mèdica avançada i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Noves tecnologies de visualització en realitat mixta i la seua s'use per a la planificació i preparació de la cirurgia robòtica. Tema4. Sistemes de posicionament i control de moviment en quiròfan. Sistemes de localització 3D d'en quiròfan tant per a pacient com per a robot i altres elements involucrats en el procés quirúrgic. Ús per a seguiment d'intervenció, revisió i millora. Tema5. Tècniques de Simulació de cirurgia robòtica Simuladors de cirurgia robòtica. Característiques. elements involucrats, limitacions i paper en el procés formatiu. Pràctiques. BLOC DE L'IBV (INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE LA UPV) (15 hores semipresencials) Nom de l'assignatura a impartir: Metodologies de certificació i disseny de producte sanitari per a cirurgia robòtica. Temes Tema 1. Teoria. El reglament europeu de certificació de producte sanitari. Que és el MDR - Procés de certificació d'un producte sanitari sota el nou reglament per a: o Productes classe 1 - Productes classe 2a - Productes classe 2b o Tema 2. Teoria. Anàlisi de regs d'un producte sanitari i requisits essencials. Tema 3. Teoria. El procés de disseny d'un producte sanitari Tema 4. Teoria. Característiques i usos dels biomaterials. Metàl·lics i polimèrics. Tema 5. Teoria. Tecnologies de fabricació de productes sanitaris. Tema 6. Teoria. Tècniques d'avaluació de producte sanitaris. Tema 7. Teoria. Avaluació clínica i seguiment dels productes sanitaris. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Entorn del robot. Investigació en Cirurgia Endoscòpica i robòtica. Els Instituts Tecnològics Universitaris i la robòtica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Entorn del robot. Investigació en Cirurgia Endoscòpica i robòtica. Els Instituts Tecnològics Universitaris i la robòtica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC DEL IRTIC (INSTITUT DE ROBÒTICA DE LA UV). 40 hores semipresencials Nom de l'assignatura a impartir: La Cirugia Robòtica vista des del punt de vista de l'Enginyeria Resum. L'assignatura pretén donar una visió de les tecnologies robòtiques i de visualització aplicables a l'entorn de la cirurgia robòtica. Es mostraran als alumnes els elements mecatrónicos i conceptes robòtics que permeten utilitzar la robòtica en el procés quirúrgic. Derivant d'ells les possibilitats d'ús dels manejadores mecatrónicos robòtics en el camp de la cirurgia, així com les limitacions associades a aquests. Es mostraran els elements d'interfície que permeten un maneig dels sistemes robòtics de manera adequada per a una intervenció quirúrgica. Un element important de la cirurgia robòtica està associada no sols a la manipulació robòtica del pacient, sinó també a la visió que es dóna al cirurgià de la zona d'intervenció, per a això es mostraran a l'alumne els sistemes de visualització tridimensional que permeten un control adequat de l'àrea d'intervenció. També es complementarà amb la revisió de tecnologies de suport a la planificació de les intervencions basades en realitat mixta i tècniques avançades d'imatge mèdica integrades en el procés quirúrgic. Altres elements que es tractaran en l'assignatura seran els sistemes de localització de precisió en entorn quirúrgic, com a element de suport per a la planificació i execució de la intervenció. Finalment, l'assignatura realitzarà una revisió dels sistemes de simulació i el seu paper en la formació i planificació de la cirurgia robòtica. [DESCRIPCION2] => Temari Tema1. Introducció a la robòtica. Conceptes bàsics associats a la robòtica i els sistemes mecatrónicos en general (concepte de manipulador, graus de llibertat, restriccions, físiques). Tema2. Manipuladors robòtics en l'entorn quirúrgic. Elements específics de sistemes robòtics aplicats a la cirurgia, diferents robots actuals, funcionament limitacions. Interfícies. Tema3. Sistema de visualització avança en l'entorn quirúrgic. Mecanismes de visualització estereoscòpica i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Imatge mèdica avançada i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Noves tecnologies de visualització en realitat mixta i s'use per a la planificació i preparació de la cirurgia robòtica. Tema4. Sistemes de posicionament i control de moviment en quiròfan. Sistemes de localització 3D d'en quiròfan tant per a pacient com per a robot i altres elements involucrats en el procés quirúrgic. Ús per a seguiment d'intervenció, revisió i millora. Tema5. Tècniques de Simulació de cirurgia robòtica Simuladors de cirurgia robòtica. Característiques. elements involucrats, limitacions i paper en el procés formatiu. Pràctiques. BLOC DE L'IBV (INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE LA UPV) (30 hores semipresencials) Nom de l'assignatura a impartir: Metodologies de certificació i disseny de producte sanitari per a cirurgia robòtica. Temes Tema 1. Teoria. El reglament europeu de certificació de producte sanitari. Que és el MDR - Procés de certificació d'un producte sanitari sota el nou reglament per a: o Productes classe 1 o Productes classe 2a o Productes classe 2b o Tema 2. Teoria. Anàlisi de regs d'un producte sanitari i requisits essencials. Tema 3. Teoria. El procés de disseny d'un producte sanitari Tema 4. Teoria. Característiques i usos dels biomaterials. Metàl·lics i polimèrics. Tema 5. Teoria. Tecnologies de fabricació de productes sanitaris. Tema 6. Teoria. Tècniques d'avaluació de producte sanitaris. Tema 7. Teoria. Avaluació clínica i seguiment dels productes sanitaris. [DESCRIPCION3] => BLOC DEL AIMPLAS (INSTITUT DEL PLÀSTIC) (UPV). (5 hores) Nom de l'assignatura a impartir: Nanotecnologia en quiròfan, sensors i bioimpresión per a cirurgians. Temari: Nanotecnologia en Quiròfan (planificació, preparació i cirurgia) Sistemes d'alliberament controlat Sensors (Biosensores, Diagnòstic ràpid, Plastrónica) Impressió 3D i Bioimpresión 3D 1hr [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC DEL IRTIC (INSTITUT DE ROBÒTICA DE LA UV). 40 hores semipresencials Nom de l'assignatura a impartir: La Cirugia Robòtica vista des del punt de vista de l'Enginyeria Resum. L'assignatura pretén donar una visió de les tecnologies robòtiques i de visualització aplicables a l'entorn de la cirurgia robòtica. Es mostraran als alumnes els elements mecatrónicos i conceptes robòtics que permeten utilitzar la robòtica en el procés quirúrgic. Derivant d'ells les possibilitats d'ús dels manejadores mecatrónicos robòtics en el camp de la cirurgia, així com les limitacions associades a aquests. Es mostraran els elements d'interfície que permeten un maneig dels sistemes robòtics de manera adequada per a una intervenció quirúrgica. Un element important de la cirurgia robòtica està associada no sols a la manipulació robòtica del pacient, sinó també a la visió que es dóna al cirurgià de la zona d'intervenció, per a això es mostraran a l'alumne els sistemes de visualització tridimensional que permeten un control adequat de l'àrea d'intervenció. També es complementarà amb la revisió de tecnologies de suport a la planificació de les intervencions basades en realitat mixta i tècniques avançades d'imatge mèdica integrades en el procés quirúrgic. Altres elements que es tractaran en l'assignatura seran els sistemes de localització de precisió en entorn quirúrgic, com a element de suport per a la planificació i execució de la intervenció. Finalment, l'assignatura realitzarà una revisió dels sistemes de simulació i el seu paper en la formació i planificació de la cirurgia robòtica. [DESCRIPCION2_VAL] => Temari Tema1. Introducció a la robòtica. Conceptes bàsics associats a la robòtica i els sistemes mecatrónicos en general (concepte de manipulador, graus de llibertat, restriccions, físiques). Tema2. Manipuladors robòtics en l'entorn quirúrgic. Elements específics de sistemes robòtics aplicats a la cirurgia, diferents robots actuals, funcionament limitacions. Interfícies. Tema3. Sistema de visualització avança en l'entorn quirúrgic. Mecanismes de visualització estereoscòpica i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Imatge mèdica avançada i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Noves tecnologies de visualització en realitat mixta i s'use per a la planificació i preparació de la cirurgia robòtica. Tema4. Sistemes de posicionament i control de moviment en quiròfan. Sistemes de localització 3D d'en quiròfan tant per a pacient com per a robot i altres elements involucrats en el procés quirúrgic. Ús per a seguiment d'intervenció, revisió i millora. Tema5. Tècniques de Simulació de cirurgia robòtica Simuladors de cirurgia robòtica. Característiques. elements involucrats, limitacions i paper en el procés formatiu. Pràctiques. BLOC DE L'IBV (INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE LA UPV) (30 hores semipresencials) Nom de l'assignatura a impartir: Metodologies de certificació i disseny de producte sanitari per a cirurgia robòtica. Temes Tema 1. Teoria. El reglament europeu de certificació de producte sanitari. Que és el MDR - Procés de certificació d'un producte sanitari sota el nou reglament per a: o Productes classe 1 o Productes classe 2a o Productes classe 2b o Tema 2. Teoria. Anàlisi de regs d'un producte sanitari i requisits essencials. Tema 3. Teoria. El procés de disseny d'un producte sanitari Tema 4. Teoria. Característiques i usos dels biomaterials. Metàl·lics i polimèrics. Tema 5. Teoria. Tecnologies de fabricació de productes sanitaris. Tema 6. Teoria. Tècniques d'avaluació de producte sanitaris. Tema 7. Teoria. Avaluació clínica i seguiment dels productes sanitaris. [DESCRIPCION3_VAL] => BLOC DEL AIMPLAS (INSTITUT DEL PLÀSTIC) (UPV). (5 hores) Nom de l'assignatura a impartir: Nanotecnologia en quiròfan, sensors i bioimpresión per a cirurgians. Temari: Nanotecnologia en Quiròfan (planificació, preparació i cirurgia) Sistemes d'alliberament controlat Sensors (Biosensores, Diagnòstic ràpid, Plastrónica) Impressió 3D i Bioimpresión 3D 1hr [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Especialitats quirúrgiques: ginecologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Especialitats quirúrgiques: ginecologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA CIRUGIÁ ROBÒTICA EN GINECOLOGIA Introducció al programa teòric 2. ANATOMIA APLICADA EN CIRURGIA LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Estandardització en tècnica laparoscòpica i robòtica Anatomia intra i retroperitoneal Dissecció d'espais i preservació nerviosa. 3. PROCEDIMENTS MÉS FREQÜENTS EN EL CAMP DE LA GINECOLOGIA Indicacions en cirurgia mínimament invasiva Limitacions de l'abordatge mínimament invasiu i robòtic . 4. BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en laparoscòpia. Segelladors tissulars Material específic per a ginecologia 5. PREPARACIÓ DE PACIENT EN CIRURGIA MÍMAMENTE INVASIVA GINECOLÒGICA Valoració de pacient en cirurgia robòtica i mínimament invasiva Protocol Fast-Track en ginecologia Seguiment específic postoperatori 6. PROVES COMPLEMENTÀRIES PRÈVIES A la CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVES Sistemàtica exploratòria Topografia de lesions en endometriosis Topografia de lesions en càncer ginecològic 7. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI AMB DESIG REPRODUCTIU Definició i referències anatòmiques Sistemes de classificació Maneig del endometrioma ovàric. Maneig de l'endometriosi peritoneal. Indicacions quirúrgiques. 8. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI SENSE DESIG REPRODUCTIU Sistemes de classificació Endometriosi infiltrante profunda Endometriosi extragenital Indicacions quirúrgiques. 9. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MEDICINA REPRODUCTIVA Indicacions en medicina reproductiva Hidrosalpinx Histeroscopia en medicina reprodutiva Malformacions müllerianas Tractament mèdic i tècniques reproductives. 10. LAPAROSCÒPIA EN MASSES ANEXIALES BENIGNES Tècnica de quistectomia i anexectomía Avaluació intraoperatoria i maneig de masses anexiales. [DESCRIPCION2] => 11. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER DE CÀNCER DE CÈRVIX. LINFADENECTOMÍA PARAÓRTICA EXTRA I TRANSPERITONEAL Estadificación laparoscòpica Indicacions Tècnica. Laparoscopica convencional i cirurgia robòtica. Preservació nerviosa Complicacions 12. IDENTIFICACIÓ I MANEIG DE COMPLICACIONS EN LA CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Prevenció i manege Complicacions vasculars, intestinals, digestives, uns altres. Hemostàtics en ginecologia. Aplicació laparoscòpica. 13. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI INICIAL Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Indicació de Linfadenectomía Selecció pacients 14. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI AVANÇAT Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Tècnica de omentectomía i apendicectomía Linfadenectomía pèlvica Linfadenectomía paraórtica Linfadenectomía retroperitoneal. Gangli sentinella 15. NOVES TÈCNIQUES EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA GINECOLÒGICA Port únic en laparoscòpia: NOTES, SILS, LESS Minilaparoscopia Programa de cirurgia Robòtica 16. MIOMECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Cirurgia dels miomas intramurales i subserosos. Morcelación per laparoscòpia. Estat actual. Videoforum en miomectomía laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 17. HISTERECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Sistematització de la tècnica Videoforum en histerectomia laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 18. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA GINECOLÒGICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència ginecològica. Torsió ovàrica. Malaltia pèlvica inflamatòria. Embaràs extrauterino. Trencament fol·licular hemorràgic 19. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA OBSTÈTRICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència obstètrica Embaràs extrauterino. [DESCRIPCION3] => 20. ANATOMIA VAGINAL EN SÒL PÈLVIC Anatomia vaginal del sòl pèlvic. Extracció de peces per via vaginal Tècniques de morcelación vaginal 21. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PÈLVIC I Cirurgia robòtica i laparoscòpica en els defectes del sòl pèlvic. Colposacropexia laparoscòpica i robòtica. Reparació paravaginal. 22. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PÈLVIC II Medicina basada en l'evidència en sòl pèlvic Incontinència urinària associada a defectes del sòl pèlvic Rehabilitació sòl pèlvic pre i postcirugía 23. ERGONOMIA. SUTURA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Ergonomia en cirurgia endoscòpica. Recursos peculiars per a resoldre les diferents situacions compromeses en els procediments quirúrgics Sutura laparoscòpica i robòtica. Exercització pràctica en el pelvitrainer. Exercicis de coordinació bàsica en pelvitrainer. Exercicis de càrrega d'agulla i punt laparoscòpic. 24. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MALFORMACIONIES GENITALS Maneig de pacient amb malformació genital Futur reproductiu Cirugia endocópica en les alteracions Müllerianas : S Rokytanski, úter rudimentari etc [DESCRIPCION1_VAL] => 1. PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA CIRUGIÁ ROBÒTICA EN GINECOLOGIA Introducció al programa teòric 2. ANATOMIA APLICADA EN CIRURGIA LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Estandardització en tècnica laparoscòpica i robòtica Anatomia intra i retroperitoneal Dissecció d'espais i preservació nerviosa. 3. PROCEDIMENTS MÉS FREQÜENTS EN EL CAMP DE LA GINECOLOGIA Indicacions en cirurgia mínimament invasiva Limitacions de l'abordatge mínimament invasiu i robòtic . 4. BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en laparoscòpia. Segelladors tissulars Material específic per a ginecologia 5. PREPARACIÓ DE PACIENT EN CIRURGIA MÍMAMENTE INVASIVA GINECOLÒGICA Valoració de pacient en cirurgia robòtica i mínimament invasiva Protocol Fast-Track en ginecologia Seguiment específic postoperatori 6. PROVES COMPLEMENTÀRIES PRÈVIES A la CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVES Sistemàtica exploratòria Topografia de lesions en endometriosis Topografia de lesions en càncer ginecològic 7. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI AMB DESIG REPRODUCTIU Definició i referències anatòmiques Sistemes de classificació Maneig del endometrioma ovàric. Maneig de l'endometriosi peritoneal. Indicacions quirúrgiques. 8. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI SENSE DESIG REPRODUCTIU Sistemes de classificació Endometriosi infiltrante profunda Endometriosi extragenital Indicacions quirúrgiques. 9. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MEDICINA REPRODUCTIVA Indicacions en medicina reproductiva Hidrosalpinx Histeroscopia en medicina reprodutiva Malformacions müllerianas Tractament mèdic i tècniques reproductives. 10. LAPAROSCÒPIA EN MASSES ANEXIALES BENIGNES Tècnica de quistectomia i anexectomía Avaluació intraoperatoria i maneig de masses anexiales. [DESCRIPCION2_VAL] => 11. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER DE CÀNCER DE CÈRVIX. LINFADENECTOMÍA PARAÓRTICA EXTRA I TRANSPERITONEAL Estadificación laparoscòpica Indicacions Tècnica. Laparoscopica convencional i cirurgia robòtica. Preservació nerviosa Complicacions 12. IDENTIFICACIÓ I MANEIG DE COMPLICACIONS EN LA CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Prevenció i manege Complicacions vasculars, intestinals, digestives, uns altres. Hemostàtics en ginecologia. Aplicació laparoscòpica. 13. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI INICIAL Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Indicació de Linfadenectomía Selecció pacients 14. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI AVANÇAT Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Tècnica de omentectomía i apendicectomía Linfadenectomía pèlvica Linfadenectomía paraórtica Linfadenectomía retroperitoneal. Gangli sentinella 15. NOVES TÈCNIQUES EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA GINECOLÒGICA Port únic en laparoscòpia: NOTES, SILS, LESS Minilaparoscopia Programa de cirurgia Robòtica 16. MIOMECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Cirurgia dels miomas intramurales i subserosos. Morcelación per laparoscòpia. Estat actual. Videoforum en miomectomía laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 17. HISTERECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Sistematització de la tècnica Videoforum en histerectomia laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 18. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA GINECOLÒGICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència ginecològica. Torsió ovàrica. Malaltia pèlvica inflamatòria. Embaràs extrauterino. Trencament fol·licular hemorràgic 19. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA OBSTÈTRICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència obstètrica Embaràs extrauterino. [DESCRIPCION3_VAL] => 20. ANATOMIA VAGINAL EN SÒL PÈLVIC Anatomia vaginal del sòl pèlvic. Extracció de peces per via vaginal Tècniques de morcelación vaginal 21. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PÈLVIC I Cirurgia robòtica i laparoscòpica en els defectes del sòl pèlvic. Colposacropexia laparoscòpica i robòtica. Reparació paravaginal. 22. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PÈLVIC II Medicina basada en l'evidència en sòl pèlvic Incontinència urinària associada a defectes del sòl pèlvic Rehabilitació sòl pèlvic pre i postcirugía 23. ERGONOMIA. SUTURA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Ergonomia en cirurgia endoscòpica. Recursos peculiars per a resoldre les diferents situacions compromeses en els procediments quirúrgics Sutura laparoscòpica i robòtica. Exercització pràctica en el pelvitrainer. Exercicis de coordinació bàsica en pelvitrainer. Exercicis de càrrega d'agulla i punt laparoscòpic. 24. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MALFORMACIONIES GENITALS Maneig de pacient amb malformació genital Futur reproductiu Cirugia endocópica en les alteracions Müllerianas : S Rokytanski, úter rudimentari etc [ORDEN] => 6 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Casos clínics i Seminaris: especialitat Ginecologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Casos clínics i Seminaris: especialitat Ginecologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Docking robòtic en cirurgia de càncer ginecològic. optimització en l'ús del robot dóna vinci en ginecologia Abordatge robòtic en histerectomia radical Robòtica i laparoscòpia en la pacient amb endometriosi Endometriosi profunda extragenital. casos especials Robòtica i mínima invasió en càncer d'ovari Utilització del verd indocianina en cirurgia ginecològica Trucs en colposacropexia laparoscòpica i robòtica Aplicació de sutura en cirurgia pèlvica: laparoscòpia vs robòtica Instrumentació en cirurgia laparoscòpica i robòtica ginecològica Maniobres de suport al gest quirúrgic (mobilització uterina, pexia ovàrica i intestinal, preparació en el camp pèlvic). Elements de segellament tissular en la pràctica quirúrgica. prevenció de complicacions derivades de l'energia. Maneig d'estructures en pacient amb desig genèsic Maneig en pacient amb miomatosis uterina Extracció de peces i tancament de ports Cas clínic: linfocele després de linfadenectomía Cas clínic: complicacions de les malles en sòl pèlvic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Docking robòtic en cirurgia de càncer ginecològic. optimització en l'ús del robot dóna vinci en ginecologia Abordatge robòtic en histerectomia radical Robòtica i laparoscòpia en la pacient amb endometriosi Endometriosi profunda extragenital. casos especials Robòtica i mínima invasió en càncer d'ovari Utilització del verd indocianina en cirurgia ginecològica Trucs en colposacropexia laparoscòpica i robòtica Aplicació de sutura en cirurgia pèlvica: laparoscòpia vs robòtica Instrumentació en cirurgia laparoscòpica i robòtica ginecològica Maniobres de suport al gest quirúrgic (mobilització uterina, pexia ovàrica i intestinal, preparació en el camp pèlvic). Elements de segellament tissular en la pràctica quirúrgica. prevenció de complicacions derivades de l'energia. Maneig d'estructures en pacient amb desig genèsic Maneig en pacient amb miomatosis uterina Extracció de peces i tancament de ports Cas clínic: linfocele després de linfadenectomía Cas clínic: complicacions de les malles en sòl pèlvic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC 1: FORMACIÓ PRÀCTICA EN LÍNIA El mòdul pràctic en línia es basa en tres tipus d'activitat I. Webinar pràctics en línia L'alumne assistirà en la seua pràctiques a dues webinars en línia que permetran afermar els coneixements adquirits durant el programa teòric mitjançant una discussió activa amb els experts i aclarint els dubtes que s'hagen pogut plantejar. Els docents realitzaran una revisió dels punts claus de les ponències teòriques establint un debat actiu amb els participants en el màster. Es realitzaran dos webinars de 4 h cadascun: Webinar I: Aspectes generals de cirurgia robòtica Webinar II: Aspectes específics de cirurgia robòtica per especialitat II. Programa de videoforum (VF) en cirurgia robòtica Són vídeos comentats en directe pel professorat del màster d'un total de 30 a 45 min. màxim. Es realitzarà una exposició per part del professorat de vídeos d'intervencions realitzades per ells mateixos amb la mínima edició, per a destacar aspectes tècnics rellevants, dificultats, solucions a problemes plantejats, on s'explicaria amb més deteniment el desenvolupament de tècniques quirúrgiques completes. Aquestes sessions s'organitzaran mensualment per a un total de 10 videoforum en tot el curs acadèmic. S'organitzaran per especialitat, sent l'exigència per a la capacitació és l'assistència al 80% dels vídeo-fòrums organitzats durant el curs acadèmic. Octubre 2022: VF1: Cirurgia robòtica general I Novembre 2022: VF2: Cirurgia robòtica general II Desembre 2022: VF3: Cirurgia robòtica ginecològica I Gener 2023: VF4: Cirurgia robòtica toràcica I Gener 2023: VF5: Cirurgia robòtica en cirurgia general I Febrer 2023: VF6: Cirurgia robòtica urològica I Març 2023: VF7: Cirurgia robòtica ginecològica II Abril 2023: VF8: Cirurgia robòtica toràcica II Maig 2023: VF9: Cirurgia robòtica en cirurgia general II Juny 2023: VF10: Cirurgia robòtica urològica II III. Tutorització personalitzada on line Cada alumne o alumna tindrà assignat un tutor per a seguiment d'incidències, revisió d'emplenament d'activitat docent i per a orientació en l'elaboració del treball de fi de màster. BLOC 2: MODULE PRACTIQUE DE SIMULACIÓ ROBÒTICA I. SIMULACIÓ EN PELVITRAINER El simulador endoscòpic (pelvitrainer) permet reproduir les condicions reals en cirurgia laparoscòpica amb un model real idoni per a l'entrenament de les habilitats de sutura. També es pot reproduir l'entorn robòtic mitjançant el docking del robot directament sobre el propi pelvitrainer. [DESCRIPCION2] => Les activitats de simulació en pelvitrainer es realitzaran en el laboratori de cirurgia endoscòpica situat a l'aula 3 de l'aulari del CHGUV. Aquesta sala és una plataforma de gran valor per a l'aplicació experimental i docència en noves tècniques de cirurgia endoscòpica. La sala d'endoscòpia disposa d'un total de 10 simuladors endoscòpics complets. L'assistència dels alumnes del màster seguirà un control mitjançant llibre de registre disponible amb el que es controlarà el nombre de sessions realitzades per cada participant. Cada alumne o alumna del màster realitzarà sessions lliures no supervisades i sessions supervisades per tutor. El simulador endoscòpic permet realitzar exercicis de dificultat creixent i els test específics del programa de capacitació. Això permetrà a l'alumne del màster practicar tècniques endoscòpiques i robòtiques validades. El programa pràctic en pelvitrainer inclou 3 nivells que pretenen assegurar la coordinació en els moviments endoscòpics i la realització de sutura bàsica endoscòpica. L'avaluació comprén un exercici final en cadascuna de les fases que l'alumne ha de realitzar amb un nombre mínim d'errors i en un temps limitat abans de passar a l'exercització en la següent fase formativa. Tota l'evolució de l'alumne (nombre de sessions necessàries, temps emprat, errors comesos...) quedaran registrades en una fitxa personalitzada. Nivell 1: Exercicis bàsics en entorn laparoscòpic 2 hores de sessió tutoritzada d'introducció al maneig del simulador i explicació d'exercicis bàsics. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 1. Nivell 2: Exercicis bàsics en entorn robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis bàsics sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 2. Nivell 3: Exercicis avançats en entorn laparoscòpic i robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis avançats sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 3. ii. SIMULACIÓ EN ENTORN HIPERREALISTA Aquests models estan fet sobre la base d'una reconstrucció en escala real de la cavitat abdominal amb un material denominat neoderma. Aquest material plàstic reprodueix les vísceres abdominals, inclòs úter i vagina, i permet entrenar diferents competències en cirurgia robòtica en entorn real. En les següents figures es pot veure les característiques del model hiperealista i la seua utilització en un entorn de simulació. Es realitzaran un total de 10h de simulació per alumne/a en entorn hiperrealista amb les següents activiidades. · Docking en model hiperealista · Maneig de consola i entrenament de moviments · Limitacions de braços i posicions forçades · Errors recuperables i no recuperables en el sistema robòtic Da Vinci Si · Test d'avaluació per equips en model hiperealista: Es realitzarà simulacre amb avaluació de temps de muntatge i desmuntatge del sistema robòtic Da Vinci XI amb control de qualitat i temps -Debriefing [DESCRIPCION3] => BLOC 3. IMMERSIÓ QUIRÚRGICA EN QUIRÒFAN REAL 1. SESSIONS DE CIRURGIA EN DIRECTE O TELECIRUGIA Existiran sessions de cirurgia en directe o telecirugía realitzades transmeses on line en els quals l'alumne podrà interactuar amb el cirurgià i seguir les demostracions amb casos reals. En els últims anys existeix un interés creixent per les noves tecnologies i s'ha introduït el concepte de quiròfan integral que incorpora les possibilitat realitzar connexions per videoconferència en temps real. Aquesta eina permet connectar hospitals dins i fora del nostre país i intercanviar coneixements en el camp de la cirurgia endoscòpica. S'organitzaran dues sessions quirúrgiques multidisciplinàries en cada curs acadèmic. La disponibilitat d'integració en el nou edifici quirúrgic permetrà realitzar aquestes activitats. TC1: Sessió telecirugía I (desembre 2022) -Cirurgia general TC2: Sessió telecirugía II (maig 2023)-Cirurgia toràcica. 1. IMMERSIÓ EN QUIRÒFAN REAL L'alumne/a del Màster realitzarà una immersió en quiròfan real durant el període de vigència del màster (Novembre 2022-Juny 2023), amb una activitat presencial de 8h setmanals en horari de demà i/o vesprada. Segons l'especialitat de l'alumne/a se incorporarà al quiròfan de cirurgia robòtica de l'especialitat per a aconseguir una capacitació assistencial. Aquesta formació es realitzarà dins de les activitats assistencials en la pràctica quirúrgica de cada especialitat amb la següent distribució durant la setmana: Dilluns: Ginecologia Dimarts: Cirurgia General Dimecres: Cirurgia Toràcica Dijous: Urologia Divendres: Simulació (Mòdul 2) Es realitzarà un seguiment d'evolució de l'alumne/a amb definició de nivells de dificultat assistencial per cada línia d'actuació i per cada especialitat Cada alumne/a realitzarà de 20 sessions de 8 hores de pràctiques en quiròfan real en la qual es realitzaren totes les activitats de muntatge, posada en marxa i desmuntatge del sistema robòtic Da Vinci. Es realitzarà control d'horari i formació tutelada per part dels responsables del programa. [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC 1: FORMACIÓ PRÀCTICA EN LÍNIA El mòdul pràctic en línia es basa en tres tipus d'activitat I. Webinar pràctics en línia L'alumne assistirà en la seua pràctiques a dues webinars en línia que permetran afermar els coneixements adquirits durant el programa teòric mitjançant una discussió activa amb els experts i aclarint els dubtes que s'hagen pogut plantejar. Els docents realitzaran una revisió dels punts claus de les ponències teòriques establint un debat actiu amb els participants en el màster. Es realitzaran dos webinars de 4 h cadascun: Webinar I: Aspectes generals de cirurgia robòtica Webinar II: Aspectes específics de cirurgia robòtica per especialitat II. Programa de videoforum (VF) en cirurgia robòtica Són vídeos comentats en directe pel professorat del màster d'un total de 30 a 45 min. màxim. Es realitzarà una exposició per part del professorat de vídeos d'intervencions realitzades per ells mateixos amb la mínima edició, per a destacar aspectes tècnics rellevants, dificultats, solucions a problemes plantejats, on s'explicaria amb més deteniment el desenvolupament de tècniques quirúrgiques completes. Aquestes sessions s'organitzaran mensualment per a un total de 10 videoforum en tot el curs acadèmic. S'organitzaran per especialitat, sent l'exigència per a la capacitació és l'assistència al 80% dels vídeo-fòrums organitzats durant el curs acadèmic. Octubre 2022: VF1: Cirurgia robòtica general I Novembre 2022: VF2: Cirurgia robòtica general II Desembre 2022: VF3: Cirurgia robòtica ginecològica I Gener 2023: VF4: Cirurgia robòtica toràcica I Gener 2023: VF5: Cirurgia robòtica en cirurgia general I Febrer 2023: VF6: Cirurgia robòtica urològica I Març 2023: VF7: Cirurgia robòtica ginecològica II Abril 2023: VF8: Cirurgia robòtica toràcica II Maig 2023: VF9: Cirurgia robòtica en cirurgia general II Juny 2023: VF10: Cirurgia robòtica urològica II III. Tutorització personalitzada on line Cada alumne o alumna tindrà assignat un tutor per a seguiment d'incidències, revisió d'emplenament d'activitat docent i per a orientació en l'elaboració del treball de fi de màster. BLOC 2: MODULE PRACTIQUE DE SIMULACIÓ ROBÒTICA I. SIMULACIÓ EN PELVITRAINER El simulador endoscòpic (pelvitrainer) permet reproduir les condicions reals en cirurgia laparoscòpica amb un model real idoni per a l'entrenament de les habilitats de sutura. També es pot reproduir l'entorn robòtic mitjançant el docking del robot directament sobre el propi pelvitrainer. [DESCRIPCION2_VAL] => Les activitats de simulació en pelvitrainer es realitzaran en el laboratori de cirurgia endoscòpica situat a l'aula 3 de l'aulari del CHGUV. Aquesta sala és una plataforma de gran valor per a l'aplicació experimental i docència en noves tècniques de cirurgia endoscòpica. La sala d'endoscòpia disposa d'un total de 10 simuladors endoscòpics complets. L'assistència dels alumnes del màster seguirà un control mitjançant llibre de registre disponible amb el que es controlarà el nombre de sessions realitzades per cada participant. Cada alumne o alumna del màster realitzarà sessions lliures no supervisades i sessions supervisades per tutor. El simulador endoscòpic permet realitzar exercicis de dificultat creixent i els test específics del programa de capacitació. Això permetrà a l'alumne del màster practicar tècniques endoscòpiques i robòtiques validades. El programa pràctic en pelvitrainer inclou 3 nivells que pretenen assegurar la coordinació en els moviments endoscòpics i la realització de sutura bàsica endoscòpica. L'avaluació comprén un exercici final en cadascuna de les fases que l'alumne ha de realitzar amb un nombre mínim d'errors i en un temps limitat abans de passar a l'exercització en la següent fase formativa. Tota l'evolució de l'alumne (nombre de sessions necessàries, temps emprat, errors comesos...) quedaran registrades en una fitxa personalitzada. Nivell 1: Exercicis bàsics en entorn laparoscòpic 2 hores de sessió tutoritzada d'introducció al maneig del simulador i explicació d'exercicis bàsics. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 1. Nivell 2: Exercicis bàsics en entorn robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis bàsics sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 2. Nivell 3: Exercicis avançats en entorn laparoscòpic i robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis avançats sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 3. ii. SIMULACIÓ EN ENTORN HIPERREALISTA Aquests models estan fet sobre la base d'una reconstrucció en escala real de la cavitat abdominal amb un material denominat neoderma. Aquest material plàstic reprodueix les vísceres abdominals, inclòs úter i vagina, i permet entrenar diferents competències en cirurgia robòtica en entorn real. En les següents figures es pot veure les característiques del model hiperealista i la seua utilització en un entorn de simulació. Es realitzaran un total de 10h de simulació per alumne/a en entorn hiperrealista amb les següents activiidades. · Docking en model hiperealista · Maneig de consola i entrenament de moviments · Limitacions de braços i posicions forçades · Errors recuperables i no recuperables en el sistema robòtic Da Vinci Si · Test d'avaluació per equips en model hiperealista: Es realitzarà simulacre amb avaluació de temps de muntatge i desmuntatge del sistema robòtic Da Vinci XI amb control de qualitat i temps -Debriefing [DESCRIPCION3_VAL] => BLOC 3. IMMERSIÓ QUIRÚRGICA EN QUIRÒFAN REAL 1. SESSIONS DE CIRURGIA EN DIRECTE O TELECIRUGIA Existiran sessions de cirurgia en directe o telecirugía realitzades transmeses on line en els quals l'alumne podrà interactuar amb el cirurgià i seguir les demostracions amb casos reals. En els últims anys existeix un interés creixent per les noves tecnologies i s'ha introduït el concepte de quiròfan integral que incorpora les possibilitat realitzar connexions per videoconferència en temps real. Aquesta eina permet connectar hospitals dins i fora del nostre país i intercanviar coneixements en el camp de la cirurgia endoscòpica. S'organitzaran dues sessions quirúrgiques multidisciplinàries en cada curs acadèmic. La disponibilitat d'integració en el nou edifici quirúrgic permetrà realitzar aquestes activitats. TC1: Sessió telecirugía I (desembre 2022) -Cirurgia general TC2: Sessió telecirugía II (maig 2023)-Cirurgia toràcica. 1. IMMERSIÓ EN QUIRÒFAN REAL L'alumne/a del Màster realitzarà una immersió en quiròfan real durant el període de vigència del màster (Novembre 2022-Juny 2023), amb una activitat presencial de 8h setmanals en horari de demà i/o vesprada. Segons l'especialitat de l'alumne/a se incorporarà al quiròfan de cirurgia robòtica de l'especialitat per a aconseguir una capacitació assistencial. Aquesta formació es realitzarà dins de les activitats assistencials en la pràctica quirúrgica de cada especialitat amb la següent distribució durant la setmana: Dilluns: Ginecologia Dimarts: Cirurgia General Dimecres: Cirurgia Toràcica Dijous: Urologia Divendres: Simulació (Mòdul 2) Es realitzarà un seguiment d'evolució de l'alumne/a amb definició de nivells de dificultat assistencial per cada línia d'actuació i per cada especialitat Cada alumne/a realitzarà de 20 sessions de 8 hores de pràctiques en quiròfan real en la qual es realitzaren totes les activitats de muntatge, posada en marxa i desmuntatge del sistema robòtic Da Vinci. Es realitzarà control d'horari i formació tutelada per part dels responsables del programa. [ORDEN] => 11 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731133 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Disseny d'un projecte d'investigació experimental (no és imprescindible la seua execució efectiva). - Disseny i execució d'un projecte d'investigació descriptiva. - Revisió sistemàtica de l'evidència científica (no és imprescindible el metaanálisis de les dades) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Disseny d'un projecte d'investigació experimental (no és imprescindible la seua execució efectiva). - Disseny i execució d'un projecte d'investigació descriptiva. - Revisió sistemàtica de l'evidència científica (no és imprescindible el metaanálisis de les dades) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp386677 [NOMBRE_PERSONA] => Kristina [APELLIDOS] => Aghababyan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp386631 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Albors Bagá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico adjunto de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp386649 [NOMBRE_PERSONA] => Ariana [APELLIDOS] => Álvarez Barrera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General de Valencia. Servicio de Urología. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni2227 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Artigues Sánchez de Rojas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => H7339 [EMAIL_FACULTAD] => enarsan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni68727 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Manuel [APELLIDOS] => Atienza Vicente [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp386613 [NOMBRE_PERSONA] => Celia [APELLIDOS] => Báez de Burgos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp386685 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Baixauli Soria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni9772 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Barea Gomez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => I5356 [EMAIL_FACULTAD] => mibago2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp55760 [NOMBRE_PERSONA] => Adolfo [APELLIDOS] => Benedito Borrás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico investigador Célula Descarbonización. Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas - AIMPLAS [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp386611 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Biosca Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp103382 [NOMBRE_PERSONA] => Rubén [APELLIDOS] => Blasco Encinas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Económicas. Director Económico Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp386695 [NOMBRE_PERSONA] => Lourdes [APELLIDOS] => Carbó Julve [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp386667 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Castelló Tomás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp386687 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Crespo Ferrer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp386621 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandra [APELLIDOS] => de Andrés Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Cirugía General y Digestiva H. General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp386663 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Estrada García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp403195 [NOMBRE_PERSONA] => María del Milagro [APELLIDOS] => Fabuel Deltoro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Área [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni9002 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos [APELLIDOS] => Fernández Marín [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3360 [EMAIL_FACULTAD] => mfmarin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp386643 [NOMBRE_PERSONA] => Joan [APELLIDOS] => García Ibáñez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni55349 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Garcia Oms [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M6799 [EMAIL_FACULTAD] => oms@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp29234 [NOMBRE_PERSONA] => Yolanda [APELLIDOS] => García Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp386669 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Gil Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Vall d¿Hebrón. Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp15691 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Gilabert Aguilar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de la Unidad de Cirugía Endoscópica Hospital Casa de Salud de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni70119 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Gilabert Estellés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M9576 [EMAIL_FACULTAD] => giesjuan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni62225 [NOMBRE_PERSONA] => Jesus [APELLIDOS] => Gimeno Sancho [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => I6442 [EMAIL_FACULTAD] => gisanje@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp29379 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => González Izquierdo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni70149 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Vicente [APELLIDOS] => Granell Gil [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H0615 [EMAIL_FACULTAD] => magragil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni58605 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => Guijarro Jorge [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe Servicio Cirugía Torácica. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Catedrático de Universidad. Departament de Cirurgia. Universitat de València [NPI] => H1390 [EMAIL_FACULTAD] => riguijor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp386651 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquin Ulises [APELLIDOS] => Juan Escudero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Adjunto Servicio de Urología Sección de Uro-oncología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni72666 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Llueca Abella [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Contratado Doctor universidad Jaume I, Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni42787 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => López Alcina [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M4278 [EMAIL_FACULTAD] => eloal3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp386629 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => López Cano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de la Unidad de Pared Abdominal. Hospital Vall d¿Hebrón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp386659 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Magriña Veciana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de Departamento. Mayo Clinic, Phoenix, Arizona, USA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp386619 [NOMBRE_PERSONA] => Carolina [APELLIDOS] => Martínez Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp400513 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Martorell Tejedor [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Investigación en AIMPLAS [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp386609 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Melero Abellán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => FEA Servicio de Girugía General y Digestiva. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp386693 [NOMBRE_PERSONA] => Ruth [APELLIDOS] => Millán Bover [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp386655 [NOMBRE_PERSONA] => Alba [APELLIDOS] => Monzó Cataluña [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp386627 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Oviedo Bravo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp386657 [NOMBRE_PERSONA] => Yoni Salvador [APELLIDOS] => Pallás Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Clinico de la Unidad de patología prostática y STUI del Servicio de Urología del Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp386673 [NOMBRE_PERSONA] => Anca [APELLIDOS] => Pascu [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni17999 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Pérez Aixendri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H1721 [EMAIL_FACULTAD] => peaima@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => uni68729 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Peris Serra [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp386671 [NOMBRE_PERSONA] => Jordi [APELLIDOS] => Ponce Sebastiá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Servicio Obstetricia y Ginecología.Hospital de Bellvitge. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp386653 [NOMBRE_PERSONA] => Iván José [APELLIDOS] => Povo Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Adjunto Especialista en Urología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => uni59104 [NOMBRE_PERSONA] => María Macarena [APELLIDOS] => Ramos de Campos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => P8784 [EMAIL_FACULTAD] => marade2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp386623 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Rafael [APELLIDOS] => Redondo Cano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => uni48004 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Riera López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M9389 [EMAIL_FACULTAD] => jovirie@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp386607 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Rovira Navalón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp386661 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Saenz de Juano Ribes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hopsital General de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => emp386679 [NOMBRE_PERSONA] => Boris Iván [APELLIDOS] => Salas Velastegui [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [51] => Array ( [DNI] => emp314579 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Salvador Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Coloproctología y Embriología. Servicio de Cirugía General y Digestiva. del Consorcio Hospital General Univerditario de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [52] => Array ( [DNI] => uni59217 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Sanchez Ballester [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => P8863 [EMAIL_FACULTAD] => sanba9@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [53] => Array ( [DNI] => emp386683 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Secaduras Mora [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [54] => Array ( [DNI] => emp386681 [NOMBRE_PERSONA] => Begoña [APELLIDOS] => Varo Gómez-Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [55] => Array ( [DNI] => uni1016 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Vázquez Prado [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [56] => Array ( [DNI] => uni59426 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Villalba Ferrer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => G4127 [EMAIL_FACULTAD] => franlevi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [57] => Array ( [DNI] => emp386665 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Zamora Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [58] => Array ( [DNI] => uni9194 [NOMBRE_PERSONA] => Cristóbal [APELLIDOS] => Zaragoza Fernández [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe de Servicio de Cirugía General, Digestiva y CMA. Hospital General Universitario de Valencia. Cirujano-Jefe Plaza de Toros de Valencia [NPI] => G7224 [EMAIL_FACULTAD] => crisza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni9194 [NOMBRE_PERSONA] => Cristóbal [APELLIDOS] => Zaragoza Fernández [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe de Servicio de Cirugía General, Digestiva y CMA. Hospital General Universitario de Valencia. Cirujano-Jefe Plaza de Toros de Valencia [NPI] => G7224 [EMAIL_FACULTAD] => crisza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni42787 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => López Alcina [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M4278 [EMAIL_FACULTAD] => eloal3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58605 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => Guijarro Jorge [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe Servicio Cirugía Torácica. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Catedrático de Universidad. Departament de Cirurgia. Universitat de València [NPI] => H1390 [EMAIL_FACULTAD] => riguijor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70119 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Gilabert Estellés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M9576 [EMAIL_FACULTAD] => giesjuan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs:

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 30/09/2022

Data inici: Novembre 2022

Data fi: Juny 2023

Matrícula: 4500 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Metges especialistes i en formació de les següents especialitats: - Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu - Urologia - Ginecologia i Obstetrícia - Cirurgia Toràcica Per a estudiants estrangers, hauran d'aportar el títol de metge i d'especialista homologats a Espanya. Serà requisit preferent, encara que no exclusiu, per a accedir al Màster tindre un robot quirúrgic a l'Hospital on exercisquen per a així poder aplicar els coneixements que s'adquirisquen i ser especialista en qualsevol d'aquestes especialitats o ser mèdic en formació en elles.

Modalitat: Semipresencial

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Centro de Simulación Clínica del Hospital General Universitario de Valencia y Edificio Quirúrgico del Hospital General Universitario de Valencia

Horari: Les classes teòriques són online i per a les pràctiques es concentraran en un mes determinat i seran presencials,

Més informació

Objectius del curs

PER A l'ESTUDIANT
- Conéixer els principis de la cirurgia laparoscòpica, toracoscópica i robòtica.
- Conéixer l'instrumental endoscòpic i robòtic.

Leer más

Objectius professionals

El curs ha sigut dissenyat d'acord amb les directrius de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) i la superació dels criteris de qualificació suposarà l'obtenció d'un títol propi de Màster atorgat per la Universitat de València equivalent a 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System).

Les eixides del màster són: millorar l'ocupabilitat en l'àmbit de la cirurgia robòtica en hospitals públics i privats

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS