20a Edició - Codi 23711110

Array ( [CODIGO] => 23711110 [EDICION] => 20 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 18000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 120.00 [FECHA_INICIO] => 12/09/2023 [FECHA_FIN] => 28/06/2025 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Estomatologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 22/07/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/formacio/masters-propis/master-cirurgia-oral-implantologia-1286249079035/FormacioFLA.html?id=1286220860035 [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => master-implantologia [GESTOR_NOMBRE] => [GESTOR_APELLIDOS] => [GESTOR_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => formaciofla@uv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 1 [ID_CURSO_OFERTADO] => 1 [DESCRIPCION_OFERTADO] => Fundació Lluís Alcanyís [TELEFONO_EXTERNO] => 963 395 037 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Cirurgia Oral i Implantologia [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dilluns, dimarts, dijous i divendres al matí, dimarts a la vesprada, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i graduats en Odontologia que desitgen iniciar-se en el tractament quirúrgic oral, sobretot en la exodoncia de dents incloses i el tractament rehabilitador amb implants dentals. És aconsellable tenir experiència professional prèvia d'almenys un any com a odontòleg general per a aconseguir el millor aprofitament del curs. Sistema de selecció: entrevista personal i valoració del Curriculum vitae. És un requisit per a participar en aquest Màster, per a completar el contingut teòric, haver cursat o estar cursant el Màster de formació permanent Internacional en Cirurgia Oral (semipresencial). Aquest postgrau aporta els coneixements teòrics complementaris a l'activitat pràctica que realitzaran els alumnes. Recomanem als candidats interessats a cursar el Màster que prèviament tinguen alguna experiència que els permeta conèixer la nostra activitat personalment. Això pot ser per mitjà de postgraus modulars (Expert en Implantologia), semipresencials (Màsters semipresencials en Cirurgia Bucal o en Implantologia) o Estades Clíniques. Aquestes oportunitats permeten tant conèixer al candidat millor que en una entrevista, com que el candidat conega l'activitat del Màster i sàpia si veritablement és el següent pas correcte en la seua carrera professional. Com que la investigació és una part obligatòria del currículum d'aquest Màster, es tindrà molt en compte en la selecció dels alumnes la motivació per a implicar-se en la realització d'estudis clínics (tant treball de camp com redacció d'articles científics i preparació de presentacions) i la predisposició a començar la Tesi Doctoral al llarg del Màster. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu principal d'aquest Màster és la formació d'especialistes en Cirurgia Oral i en lmplantología. Per a això els alumnes realitzaran, sota supervisió, assistència clínica de pacients de la Clínica Odontològica de la Facultat de Medicina i Odontologia derivats per a tractaments quirúrgics o d'implantologia. Els alumnes aniran participant en la planificació i execució de casos progressivament més complexos al llarg dels 2 anys de Màster. La formació en aquest Màster està guiada per l'evidència científica disponible sobre els tractaments de Cirurgia Oral e lmplantología que es realitzen als pacients. Per això, com a part de la seua formació postgraduada, els alumnes aprendran a consultar i avaluar de manera crítica la literatura científica, i a més al llarg del Màster hauran de desenvolupar almenys un tema d'investigació propi. Aquest tema els permetrà fer el seu Treball Final de Màster (TFM) i podrà ser el punt de partida per a una Tesi Doctoral. Els alumnes que cursen aquest títol propi desenvoluparan els coneixements i habilitats pràctiques necessaris per a realitzar extraccions quirúrgiques, fenestraciones, cirurgia periapical, cirurgia de teixits blans, etc. així com per a rehabilitar casos desdentats parcials o totals amb implants dentals, o que puguen requerir empelts d'os. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'activitat del Màster és principalment clínica amb pacients. Durant el primer any, l'activitat de l'alumne estarà centrada en conèixer la indicació i l'execució de procediments de cirurgia oral (extraccions dentals simples i complexes: tercers molars i canins inclosos, restes radiculars; frens, torus, quistos maxil·lars, cirurgia periapical, etc.) i començaran amb els casos més senzills d'implantologia. Realitzaran les cirurgies de menor a major complexitat en funció de la capacitació de cada alumne. Com a part d'aquest curs els alumnes assistiran a la docència teòrica i pràctica de l'Expert en Implantologia que consta de 9 mòduls de 2 dies (dijous i divendres, tot el dia). En el segon any, l'activitat s'enfocarà al diagnòstic, planificació, col·locació d'implants i rehabilitació de casos d'implants. L'alumne començarà tractant casos senzills d'implants unitaris i anirà avançant cap a tractaments més complexos (desdentats totals, implants estètics, implants immediats, casos atròfics amb requeriments d'empelts de geniva o os, elevació de si, càrrega immediata, etc.) a mesura que els professors consideren que adquireixen la destresa i el coneixement necessari per a executar-los. Al llarg de tot el Màster l'alumne també participarà del manteniment dels implants i del tractament de les complicacions com la periimplantitis. Els divendres l'activitat estarà centrada en la investigació. Els alumnes treballaran al costat dels professors en el tractament i seguiment de pacients participants en estudis clínics. Els alumnes participaran tant en els tractaments dels pacients, com en la realització de proves i recollida de dades que es necessiten en cada estudi. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les eixides professionals estan dirigides fonamentalment a l'àmbit clínic assistencial. L'odontòleg especialitzat en Cirurgia Bucal és un professional capacitat per a diagnosticar i elaborar el millor pla de tractament per a les diferents patologies orals que requereixen atenció quirúrgica en un gabinet dental. L'especialista en lmplantología està capacitat per a diagnosticar, planificar i executar la rehabilitació funcional i estètica de pacients que han perdut dents utilitzant implants dentals i procediments de regeneració d'os i teixits blans si fora necessari. Aquest perfil professional està molt demandat en el sector dental, existint la seua figura en pràcticament totes les clíniques dentals. Per a alguns alumnes aquest Màster pot ser també el començament d'una carrera acadèmica i/o investigadora. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques clíniques de Cirurgia Oral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques clíniques de Cirurgia Oral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => CIRURGIA ORAL 1.1. Introducció a la cirurgia oral 1.2. Metodologia d'investigació 1.3. Anatomia dels maxil·lars 1.4. Anestèsia en Cirurgia Bucal 1.5. Exodoncias 1.6. Cirurgia de dents incloses 1.7. Cirurgia periapical IMPLANTOLOGIA 2.1 Diagnostique i planificació en implantologia. 2.2 Cirurgia d'implants 2.3. Conceptes periodontals per a implantologia 2.4 Segona cirurgia i maneig quirúrgic dels teixits blans. 2.5 Pròtesi sobre implants 2.6. Implants en el sector estètic 2.7 Tractament del pacient desdentat. Regeneració òssia. 2.8 Manteniment del tractament amb implants. Diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties periimplantarias. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => CIRURGIA ORAL 1.1. Introducció a la cirurgia oral 1.2. Metodologia d'investigació 1.3. Anatomia dels maxil·lars 1.4. Anestèsia en Cirurgia Bucal 1.5. Exodoncias 1.6. Cirurgia de dents incloses 1.7. Cirurgia periapical IMPLANTOLOGIA 2.1 Diagnostique i planificació en implantologia. 2.2 Cirurgia d'implants 2.3. Conceptes periodontals per a implantologia 2.4 Segona cirurgia i maneig quirúrgic dels teixits blans. 2.5 Pròtesi sobre implants 2.6. Implants en el sector estètic 2.7 Tractament del pacient desdentat. Regeneració òssia. 2.8 Manteniment del tractament amb implants. Diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties periimplantarias. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques clíniques d'Implantologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques clíniques d'Implantologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => IMPLANTOLOGIA 1.1 Diagnostique i planificació en implantologia. 1.2 Cirurgia d'implants 1.3. Conceptes periodontals per a implantologia 1.4 Segona cirurgia i maneig quirúrgic dels teixits blans. 1.5 Pròtesi sobre implants 1.6. Implants en el sector estètic 1.7 Tractament del pacient desdentat. Regeneració òssia. 1.8 Manteniment del tractament amb implants. Diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties periimplantarias. 1.9 Visita a fàbrica. Cirurgia i càrrega immediata en directe. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => IMPLANTOLOGIA 1.1 Diagnostique i planificació en implantologia. 1.2 Cirurgia d'implants 1.3. Conceptes periodontals per a implantologia 1.4 Segona cirurgia i maneig quirúrgic dels teixits blans. 1.5 Pròtesi sobre implants 1.6. Implants en el sector estètic 1.7 Tractament del pacient desdentat. Regeneració òssia. 1.8 Manteniment del tractament amb implants. Diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties periimplantarias. 1.9 Visita a fàbrica. Cirurgia i càrrega immediata en directe. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Elaboració del Treball Fi de Màster. Portfolio. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Elaboració del Treball Fi de Màster. Portfolio. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Expert Universitari en Implantologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Expert Universitari en Implantologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Mòdul 1. Diagnòstic i planificació en implantologia PRESENTACIÓ DE CURS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ. Diagnòstic en implantologia: indicacions, contraindicacions, anamnesis i examen clínic. Integració tissular i disseny del sistema d'implants Com documentar els casos per raons científiques i metge-legals. Teoria fotografia clínica. Taller de fotografia clínica. Visita de diagnòstic dels pacients del curs Anatomia i radiologia aplicada a la cirurgia d'implants. Taller amb programari de planificació. Mòdul 2. Tècnica quirúrgica i consideracions mèdiques Protocol quirúrgic: Preparació del camp quirúrgic. Anestèsia i sedació. Incisions i disseny de colgajos raonats per a l'accés quirúrgic. Llaurat del llit. Col·locació tridimensional dels implants. Pautes postoperatòries. Taller: Protocol de fresat i col·locació d'implants en fantomas: implant unitari i implants múltiples. Taller d'incisions, colgajos i sutures al capdavant de porc. Cirurgies de col·locació d'implants en els pacients planificats. Prevenció i maneig de complicacions intraoperatòries i postoperatòries primerenques. Consideracions en pacients medicamente compromesos. Consideracions en pacients tractats amb fàrmacs antiresortivos i antiangiogénicos. Mòdul 3. Segona cirurgia i maneig quirúrgic dels teixits blans. Introducció a la pròtesi sobre implants. Maneig dels teixits blans periimplantarios: Característiques anatòmiques dels teixits blans periimplantarios. L'empelt de teixit bla: zona donant i tècnica quirúrgica d'obtenció de l'empelt. Indicacions i tècnica quirúrgica en implantologia: augment de mucosa queratinizada, tractament de defectes verticals i horitzontals. Tècniques per a segones cirurgies. Taller de maneig quirúgico de teixits blans al capdavant de porc. Obtenció d'empelt gingival lliure i d'empelt de teixit connectiu subepitelial. Augment de mucosa queratinizada a [DESCRIPCION2] => lrededor d'implants. Tractament de defectes horitzontals mitjançant empelt de teixit bla i matriu colágena. Segones cirurgies dels casos tractats. Nomenclatura i tipus de pròtesi. Additaments protètics i maneig de catàlegs. Taller de maneig d'additaments protètics. Mòdul 4. Fonaments protètics en el desdentat parcial i total. Flux de treball analògic i digital. Presa d'impressions o Tècnica tradicional o Tècnica digital o Mètode directe o Mètode indirecte o Impressions en estètica o Impressions amb control d'expansió o Buidatge amb control d'expansió Presa de registre o Registre oclusal (tipus i tècniques) o Arc facial (tipus d'arcs) o Axiografía o Muntatge en articulador semiajustable 16.00-20:00h Taller d'impressions convencionals i escàner intraoral. Presa d'impressions en casos tractats. Pròtesi provisional o Provisional amovible o Provisional fixa (caragolada / cimentada) ¬Pròtesi definitiva o Pròtesi amovible ¬ Implante retinguda ¬ Implante suportada o Pròtesi fixa ¬ Caragolada ¬ Cimentada ¬ Fresada. Mòdul 5. Implantologia en el sector estètic. Implants immediats i càrrega immediata Biologia de l'alvèol postextracció. Moment de la col·locació de l'implant després de la exodoncia. Posició tridimensional i selecció de l'implant. Provisionalización i rehabilitació immediata. Teixits blans i ROG. Prova de metall dels casos tractats. Tractament amb Implants en la zona estètica Cirurgia guiada per a optimitzar la éstetica en el sector anterior. Cirurgia Protésicamente Guiada. Maneig quirúrgic i prostodóntico dels teixits blans al voltant d'implants. Maneig clínic. Provisional sobre implant: En implant immediat o diferit. Pilar de cicatrització Individualitzat. Transferència del perfil d'emergència conformat a la restauració definitiva. Pin d'impressió personalitzat. Taller de Provisionals sobre implants en zona estètica: Confecció d'una peça provisional sobre implant. Es re [DESCRIPCION3] => alizará la pràctica de transferència del perfil d'emergència del provisional conformat al laboratori. Mòdul 7. Tractament del pacient amb atròfia òssia. Tractament del pacient atròfic parcialment desdentat. Biomaterials i fonaments de la regeneració òssia. Tècniques de regeneració òssia. Taller de regeneració òssia guiada Elevació de si. Implants en els arcbotants maxil·lars. Prova de bescuit dels casos tractats. Visita al laboratori per a conèixer les fases protètiques de laboratori. Resum de les proves protètiques: clínica i laboratori. Mòdul 7. Manteniment del tractament d'implants. Prevenció i maneig de les malalties periimplantarias. Introducció a la cirurgia guiada. Etiologia, diagnòstic i classificació de les malalties periimplantarias. Com prevenir la periimplantitis: teràpia de manteniment. Tractament no quirúrgic: mucositis. Tractament quirúrgic de la periimplantitis: resectivo, regeneratiu i combinat. Taller de tractament de malalties periimplantarias. Col·locat de les pròtesis acabades dels casos tractats. Avaluació final. Presentació dels casos clínics pels alumnes. Taller de repàs de programari de planificació i introducció a la cirurgia guiada. Mòdul 8. Visita a fàbrica d'implants Galimplant. Cirurgia i càrrega immediata d'un pacient en directe Visita a les instal·lacions Menjar de comiat Lliurament de diplomes [DESCRIPCION1_VAL] => Mòdul 1. Diagnòstic i planificació en implantologia PRESENTACIÓ DE CURS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ. Diagnòstic en implantologia: indicacions, contraindicacions, anamnesis i examen clínic. Integració tissular i disseny del sistema d'implants Com documentar els casos per raons científiques i metge-legals. Teoria fotografia clínica. Taller de fotografia clínica. Visita de diagnòstic dels pacients del curs Anatomia i radiologia aplicada a la cirurgia d'implants. Taller amb programari de planificació. Mòdul 2. Tècnica quirúrgica i consideracions mèdiques Protocol quirúrgic: Preparació del camp quirúrgic. Anestèsia i sedació. Incisions i disseny de colgajos raonats per a l'accés quirúrgic. Llaurat del llit. Col·locació tridimensional dels implants. Pautes postoperatòries. Taller: Protocol de fresat i col·locació d'implants en fantomas: implant unitari i implants múltiples. Taller d'incisions, colgajos i sutures al capdavant de porc. Cirurgies de col·locació d'implants en els pacients planificats. Prevenció i maneig de complicacions intraoperatòries i postoperatòries primerenques. Consideracions en pacients medicamente compromesos. Consideracions en pacients tractats amb fàrmacs antiresortivos i antiangiogénicos. Mòdul 3. Segona cirurgia i maneig quirúrgic dels teixits blans. Introducció a la pròtesi sobre implants. Maneig dels teixits blans periimplantarios: Característiques anatòmiques dels teixits blans periimplantarios. L'empelt de teixit bla: zona donant i tècnica quirúrgica d'obtenció de l'empelt. Indicacions i tècnica quirúrgica en implantologia: augment de mucosa queratinizada, tractament de defectes verticals i horitzontals. Tècniques per a segones cirurgies. Taller de maneig quirúgico de teixits blans al capdavant de porc. Obtenció d'empelt gingival lliure i d'empelt de teixit connectiu subepitelial. Augment de mucosa queratinizada a [DESCRIPCION2_VAL] => lrededor d'implants. Tractament de defectes horitzontals mitjançant empelt de teixit bla i matriu colágena. Segones cirurgies dels casos tractats. Nomenclatura i tipus de pròtesi. Additaments protètics i maneig de catàlegs. Taller de maneig d'additaments protètics. Mòdul 4. Fonaments protètics en el desdentat parcial i total. Flux de treball analògic i digital. Presa d'impressions o Tècnica tradicional o Tècnica digital o Mètode directe o Mètode indirecte o Impressions en estètica o Impressions amb control d'expansió o Buidatge amb control d'expansió Presa de registre o Registre oclusal (tipus i tècniques) o Arc facial (tipus d'arcs) o Axiografía o Muntatge en articulador semiajustable 16.00-20:00h Taller d'impressions convencionals i escàner intraoral. Presa d'impressions en casos tractats. Pròtesi provisional o Provisional amovible o Provisional fixa (caragolada / cimentada) ¬Pròtesi definitiva o Pròtesi amovible ¬ Implante retinguda ¬ Implante suportada o Pròtesi fixa ¬ Caragolada ¬ Cimentada ¬ Fresada. Mòdul 5. Implantologia en el sector estètic. Implants immediats i càrrega immediata Biologia de l'alvèol postextracció. Moment de la col·locació de l'implant després de la exodoncia. Posició tridimensional i selecció de l'implant. Provisionalización i rehabilitació immediata. Teixits blans i ROG. Prova de metall dels casos tractats. Tractament amb Implants en la zona estètica Cirurgia guiada per a optimitzar la éstetica en el sector anterior. Cirurgia Protésicamente Guiada. Maneig quirúrgic i prostodóntico dels teixits blans al voltant d'implants. Maneig clínic. Provisional sobre implant: En implant immediat o diferit. Pilar de cicatrització Individualitzat. Transferència del perfil d'emergència conformat a la restauració definitiva. Pin d'impressió personalitzat. Taller de Provisionals sobre implants en zona estètica: Confecció d'una peça provisional sobre implant. Es re [DESCRIPCION3_VAL] => alizará la pràctica de transferència del perfil d'emergència del provisional conformat al laboratori. Mòdul 7. Tractament del pacient amb atròfia òssia. Tractament del pacient atròfic parcialment desdentat. Biomaterials i fonaments de la regeneració òssia. Tècniques de regeneració òssia. Taller de regeneració òssia guiada Elevació de si. Implants en els arcbotants maxil·lars. Prova de bescuit dels casos tractats. Visita al laboratori per a conèixer les fases protètiques de laboratori. Resum de les proves protètiques: clínica i laboratori. Mòdul 7. Manteniment del tractament d'implants. Prevenció i maneig de les malalties periimplantarias. Introducció a la cirurgia guiada. Etiologia, diagnòstic i classificació de les malalties periimplantarias. Com prevenir la periimplantitis: teràpia de manteniment. Tractament no quirúrgic: mucositis. Tractament quirúrgic de la periimplantitis: resectivo, regeneratiu i combinat. Taller de tractament de malalties periimplantarias. Col·locat de les pròtesis acabades dels casos tractats. Avaluació final. Presentació dels casos clínics pels alumnes. Taller de repàs de programari de planificació i introducció a la cirurgia guiada. Mòdul 8. Visita a fàbrica d'implants Galimplant. Cirurgia i càrrega immediata d'un pacient en directe Visita a les instal·lacions Menjar de comiat Lliurament de diplomes [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65002 [NOMBRE_PERSONA] => Rubén [APELLIDOS] => Agustín Panadero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni61364 [NOMBRE_PERSONA] => Leticia [APELLIDOS] => Bagán Debón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => N7664 [EMAIL_FACULTAD] => lemabade@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp179299 [NOMBRE_PERSONA] => José Carlos [APELLIDOS] => Balaguer Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni61475 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Carlos [APELLIDOS] => Bernabeu Mira [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación Predoctorado FPU. Departamento de Estomatología. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp59463 [NOMBRE_PERSONA] => María Eugenia [APELLIDOS] => Candel Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontóloga.Master Cirugía e Implantología Oral. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni64023 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Domínguez Cardoso [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni54927 [NOMBRE_PERSONA] => Paula María [APELLIDOS] => Girbés Ballester [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => N7776 [EMAIL_FACULTAD] => paumagir@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni71389 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Martínez Ramos [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp376759 [NOMBRE_PERSONA] => Alba [APELLIDOS] => Monreal Bello [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp137760 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Orozco Varo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Odontología. Experta en Prótesis sobre Implantes. Profesora Asociado de Prótesis Estomatológica. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp377541 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Ortola Dinnbier [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp408709 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Pallarés Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp368753 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Pato Moruelo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp59426 [NOMBRE_PERSONA] => Hilario [APELLIDOS] => Pellicer Chover [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni15178 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => Peñarrocha Diago [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología y en Neurología. Catedrático de Cirugía Bucal. Dtor. Dpto. Estomatología de la Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València. [NPI] => G5118 [EMAIL_FACULTAD] => penarroc@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni31354 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Peñarrocha Diago [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Medicina y Cirugía. Doctora en Odontología. Máster en Cirugía e Implantología Oral. Profesora Titular de Cirugía Bucal.. Departament d'Estomatologia. Universitat de València [NPI] => H4290 [EMAIL_FACULTAD] => mpenarro@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni68483 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Peñarrocha Oltra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0278 [EMAIL_FACULTAD] => david.penarrocha@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp376881 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Rojo Sanchis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cirujano Oral Clínica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp59427 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Romero Millán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo de la Fundación Lluis Alcanyis. Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Impantología. Universitat de València. España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni72568 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Silvestre Rangil [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M1561 [EMAIL_FACULTAD] => silranja@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni63863 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Viña Almunia [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M0355 [EMAIL_FACULTAD] => almunia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni15178 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => Peñarrocha Diago [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología y en Neurología. Catedrático de Cirugía Bucal. Dtor. Dpto. Estomatología de la Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València. [NPI] => G5118 [EMAIL_FACULTAD] => penarroc@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni68483 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Peñarrocha Oltra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0278 [EMAIL_FACULTAD] => david.penarrocha@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Cirurgia Oral i Implantologia


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 120.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 22/07/2023

Data inici: Setembre 2023

Data fi: Juny 2025

Matrícula: 18000 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats i graduats en Odontologia que desitgen iniciar-se en el tractament quirúrgic oral, sobretot en la exodoncia de dents incloses i el tractament rehabilitador amb implants dentals. És aconsellable tenir experiència professional prèvia d'almenys un any com a odontòleg general per a aconseguir el millor aprofitament del curs. Sistema de selecció: entrevista personal i valoració del Curriculum vitae. És un requisit per a participar en aquest Màster, per a completar el contingut teòric, haver cursat o estar cursant el Màster de formació permanent Internacional en Cirurgia Oral (semipresencial). Aquest postgrau aporta els coneixements teòrics complementaris a l'activitat pràctica que realitzaran els alumnes. Recomanem als candidats interessats a cursar el Màster que prèviament tinguen alguna experiència que els permeta conèixer la nostra activitat personalment. Això pot ser per mitjà de postgraus modulars (Expert en Implantologia), semipresencials (Màsters semipresencials en Cirurgia Bucal o en Implantologia) o Estades Clíniques. Aquestes oportunitats permeten tant conèixer al candidat millor que en una entrevista, com que el candidat conega l'activitat del Màster i sàpia si veritablement és el següent pas correcte en la seua carrera professional. Com que la investigació és una part obligatòria del currículum d'aquest Màster, es tindrà molt en compte en la selecció dels alumnes la motivació per a implicar-se en la realització d'estudis clínics (tant treball de camp com redacció d'articles científics i preparació de presentacions) i la predisposició a començar la Tesi Doctoral al llarg del Màster.

Modalitat: Presencial

Lloc d'impartició:

Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres al matí, dimarts a la vesprada,

Més informació

Objectius del curs

L'objectiu principal d'aquest Màster és la formació d'especialistes en Cirurgia Oral i en lmplantología.
Per a això els alumnes realitzaran, sota supervisió, assistència clínica de pacients de la Clínica Odontològica de la Facultat de Medicina i Odontologia derivats per a tractaments quirúrgics o d'implantologia. Els alumnes aniran participant en la planificació i execució de casos progressivament més complexos al llarg dels 2 anys de Màster.
La formació en aquest Màster està guiada per l'evidència científica disponible sobre els tractaments de Cirurgia Oral e lmplantología que es realitzen als pacients. Per això, com a part de la seua formació postgraduada, els alumnes aprendran a consultar i avaluar de manera crítica la literatura científica, i a més al llarg del Màster hauran de desenvolupar almenys un tema d'investigació propi. Aquest tema els permetrà fer el seu Treball Final de Màster (TFM) i podrà ser el punt de partida per a una Tesi Doctoral.

Leer más

Objectius professionals

Les eixides professionals estan dirigides fonamentalment a l'àmbit clínic assistencial. L'odontòleg especialitzat en Cirurgia Bucal és un professional capacitat per a diagnosticar i elaborar el millor pla de tractament per a les diferents patologies orals que requereixen atenció quirúrgica en un gabinet dental. L'especialista en lmplantología està capacitat per a diagnosticar, planificar i executar la rehabilitació funcional i estètica de pacients que han perdut dents utilitzant implants dentals i procediments de regeneració d'os i teixits blans si fora necessari. Aquest perfil professional està molt demandat en el sector dental, existint la seua figura en pràcticament totes les clíniques dentals.

Per a alguns alumnes aquest Màster pot ser també el començament d'una carrera acadèmica i/o investigadora.

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò