Certificat Universitari de Formació en Experimentació Amb Animals-Funció A+B+C-Roedors I Lagomorfs

5a Edició - Codi 21734120

Array ( [CODIGO] => 21734120 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 455 [MATRICULA_2] => 560 [MATRICULA_3] => 665 [HORAS] => 7.00 [FECHA_INICIO] => 17/12/2021 [FECHA_FIN] => 30/04/2022 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Vicerectorat d'Investigació Servei Central Suport a la Investigació Experimental. SCSIE [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 21/11/2021 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 33 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => experimentacio-ABC [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Certificat Universitari de Formació en Experimentació Amb Animals-Funció A+B+C-Roedors I Lagomorfs [TITULACION] => Certificat Universitari [HORARIO] => , [REQUISITOS_TITULACION] => Estar en possessió d'un títol de formació professional o certificat de professionalitat que contemplen els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I. Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manege animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu primordial del curs és la formació del personal que necessite acreditar-se com: - Funció A de cura dels animals {rosegadors i lagomorfos) - Funció B Eutanàsia dels animals (rosegadors i lagomorfos} i - Funció C per a la realització dels procediments d'animals d'experimentació (rosegadors i lagomorfos) Per a la superació del curs serà necessària una assistència mínima a les classes pràctiques del 90% del mateix i la superació d'una prova final en la qual s'avaluaran els continguts teòrics i pràctics del curs. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => Aplicable a personal vinculat a la Universitat de València amb una relació laboral o estatuaria. (Fins a un màxim de 30 estudiants per curs) [OBSERVACION_MATRICULA_2] => Aplicable a estudiants de Màster Oficial de la UVEG o de l'Escola de Doctorat de la UVEG en programes relacionats amb la recerca animal. Personal, relacionat amb recerca animal, de centres conveniats. [OBSERVACION_MATRICULA_3] => Aplicable a públic en general. [SALIDA_PROFESIONAL] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2021/2022 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21734120 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Descriptors 1.1. Función A de cuidado de los animales 1.2. Función Eutanasia de los animales 1.3. Función C para la realización de los procedimientos de animales de experimentación [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni43325 [NOMBRE_PERSONA] => María Inmaculada [APELLIDOS] => Ballester Méndez [PDI] => 7 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => M7626 [EMAIL_FACULTAD] => minbamen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigación Escala Técnica Media. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni61450 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Benach Ductuyat [PDI] => 7 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => M1637 [EMAIL_FACULTAD] => ebeduc@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigación Escala Técnica Media. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni42866 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Blanch Torres [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Vetarinaria Escala Técnica Superior [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni25205 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Díaz Cuevas [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Vetarinaria Escala Técnica Superior [NPI] => M8256 [EMAIL_FACULTAD] => diazcuea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni70184 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía Teresa [APELLIDOS] => Hipólito Cubedo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => M7025 [EMAIL_FACULTAD] => lutehicu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni62728 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Martínez Vera [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Investigación Escala Técnica Media [NPI] => I6635 [EMAIL_FACULTAD] => amarve2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni25944 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Noguera Salva [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Vetarinaria Escala Técnica Superior [NPI] => H1098 [EMAIL_FACULTAD] => noguerai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni56188 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Ortega Valero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I3045 [EMAIL_FACULTAD] => anluisor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni65666 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Rodríguez Lapeña [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Investigación Escala Técnica Básica [NPI] => M9266 [EMAIL_FACULTAD] => rarola@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp282238 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Villar Puchades [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cirujana Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario Clinico Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni25205 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Díaz Cuevas [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Vetarinaria Escala Técnica Superior [NPI] => M8256 [EMAIL_FACULTAD] => diazcuea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni25944 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Noguera Salva [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Vetarinaria Escala Técnica Superior [NPI] => H1098 [EMAIL_FACULTAD] => noguerai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65050 [NOMBRE_PERSONA] => Eladio [APELLIDOS] => Barrio Esparducer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => C0034 [EMAIL_FACULTAD] => barrioe@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 21734120 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 455 [MATRICULA_2] => 560 [MATRICULA_3] => 665 [HORAS] => 7.00 [FECHA_INICIO] => 17/12/2021 [FECHA_FIN] => 30/04/2022 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Vicerectorat d'Investigació Servei Central Suport a la Investigació Experimental. SCSIE [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 21/11/2021 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 33 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => experimentacio-ABC [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Certificat Universitari de Formació en Experimentació Amb Animals-Funció A+B+C-Roedors I Lagomorfs [TITULACION] => Certificat Universitari [HORARIO] => , [REQUISITOS_TITULACION] => Estar en possessió d'un títol de formació professional o certificat de professionalitat que contemplen els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I. Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manege animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu primordial del curs és la formació del personal que necessite acreditar-se com: - Funció A de cura dels animals {rosegadors i lagomorfos) - Funció B Eutanàsia dels animals (rosegadors i lagomorfos} i - Funció C per a la realització dels procediments d'animals d'experimentació (rosegadors i lagomorfos) Per a la superació del curs serà necessària una assistència mínima a les classes pràctiques del 90% del mateix i la superació d'una prova final en la qual s'avaluaran els continguts teòrics i pràctics del curs. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => Aplicable a personal vinculat a la Universitat de València amb una relació laboral o estatuaria. (Fins a un màxim de 30 estudiants per curs) [OBSERVACION_MATRICULA_2] => Aplicable a estudiants de Màster Oficial de la UVEG o de l'Escola de Doctorat de la UVEG en programes relacionats amb la recerca animal. Personal, relacionat amb recerca animal, de centres conveniats. [OBSERVACION_MATRICULA_3] => Aplicable a públic en general. [SALIDA_PROFESIONAL] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2021/2022 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21734120 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Descriptors 1.1. Función A de cuidado de los animales 1.2. Función Eutanasia de los animales 1.3. Función C para la realización de los procedimientos de animales de experimentación [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni43325 [NOMBRE_PERSONA] => María Inmaculada [APELLIDOS] => Ballester Méndez [PDI] => 7 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => M7626 [EMAIL_FACULTAD] => minbamen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigación Escala Técnica Media. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni61450 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Benach Ductuyat [PDI] => 7 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => M1637 [EMAIL_FACULTAD] => ebeduc@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigación Escala Técnica Media. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni42866 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Blanch Torres [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Vetarinaria Escala Técnica Superior [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni25205 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Díaz Cuevas [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Vetarinaria Escala Técnica Superior [NPI] => M8256 [EMAIL_FACULTAD] => diazcuea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni70184 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía Teresa [APELLIDOS] => Hipólito Cubedo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => M7025 [EMAIL_FACULTAD] => lutehicu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni62728 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Martínez Vera [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Investigación Escala Técnica Media [NPI] => I6635 [EMAIL_FACULTAD] => amarve2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni25944 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Noguera Salva [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Vetarinaria Escala Técnica Superior [NPI] => H1098 [EMAIL_FACULTAD] => noguerai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni56188 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Ortega Valero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I3045 [EMAIL_FACULTAD] => anluisor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni65666 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Rodríguez Lapeña [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Investigación Escala Técnica Básica [NPI] => M9266 [EMAIL_FACULTAD] => rarola@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp282238 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Villar Puchades [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cirujana Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario Clinico Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni25205 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Díaz Cuevas [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Vetarinaria Escala Técnica Superior [NPI] => M8256 [EMAIL_FACULTAD] => diazcuea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni25944 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Noguera Salva [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Vetarinaria Escala Técnica Superior [NPI] => H1098 [EMAIL_FACULTAD] => noguerai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65050 [NOMBRE_PERSONA] => Eladio [APELLIDOS] => Barrio Esparducer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => C0034 [EMAIL_FACULTAD] => barrioe@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2021/2022

Tipus de curs: Certificat Universitari

Nombre de crèdits: 7.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 21/11/2021

Data inici: Desembre 2021

Data fi: Abril 2022

Matrícula: 455 € (import preu públic) Aplicable a personal vinculat a la Universitat de València amb una relació laboral o estatuaria. (Fins a un màxim de 30 estudiants per curs)
560 € (import preu públic) Aplicable a estudiants de Màster Oficial de la UVEG o de l'Escola de Doctorat de la UVEG en programes relacionats amb la recerca animal. Personal, relacionat amb recerca animal, de centres conveniats.
665 € (import preu públic) Aplicable a públic en general.

Requisits d'accés: Estar en possessió d'un títol de formació professional o certificat de professionalitat que contemplen els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I. Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manege animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència

Modalitat: Semipresencial

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició:

Horari: ,

Més informació

Objectius del curs

L'objectiu primordial del curs és la formació del personal que necessite acreditar-se com:
- Funció A de cura dels animals {rosegadors i lagomorfos)
- Funció B Eutanàsia dels animals (rosegadors i lagomorfos} i

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS