5a Edició - Codi 22911050

Array ( [CODIGO] => 22911050 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 1750 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 07/02/2023 [FECHA_FIN] => 30/11/2023 [LUGAR] => Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Educació Física i Esportiva [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 16/01/2023 [AREA] => 9 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la CV (COLEFCAFECV) [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => entrenamiento-adultos-mayores [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea d'Activitat Física i Esport [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Optimització de l'Entrenament en els Adults Majors: de la Patologia a l'Atleta Màster [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => De Dimarts a Dijous, de 12.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 18.00 h. Una vegada al mes: Divendres i Dissabte de 9 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h., [REQUISITOS_TITULACION] => - Llicenciats o Graduats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. - Estudiants als quals els quede menys d'un 10% dels crèdits necessaris per a obtindre el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El desenvolupament curricular d'aquest màster constitueix un enriquidor bagatge per als titulats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport ja que aprofundeix en una visió mèdic-sanitària i psicològica que permet contextualitzar la pràctica física i les seues progressions com a base per a construir sessions i programes d'Activitat Físic o Entrenament de la màxima qualitat a l'entorn de l'Adult Major. A més de conceptualitzar amb visió ecològica el procés d'envelliment i els canvis que porta associats a nivell *psico-fisiològic, soci-afectiu i cognitiu, el Màster es desdoblega en els seus objectius: d'una banda aprofundeix en coneixements relacionats amb l'entrenament en els àmbits neuromuscular i bioenergètic, revisant metodologies i la seua necessària adaptació als Adults; i per un altre submergeix a l'alumne en la pràctica fonamental d'aquelles modalitats d'Activitat Física provadament terapèutiques. El resultat és un professional polifacètic i amb capacitat per a crear programes dinàmics i variats, agent actiu en les polítiques d'Envelliment Actiu i Envelliment d'Èxit. En acabar el Màster, recorrent l'ampli camí que hi ha des de l'Ancià Fràgil pluripatològic fins a l'Atleta Màster, l'alumne ha de dominar propostes pràctiques amb capacitat per a contindre, fins i tot revertir, les conseqüències més limitants de l'envelliment; ha de ser capaç de dissenyar, dosar i portar a la pràctica programes d'Entrenament adaptats a les necessitats dels usuaris, tant individualitzats com a nivell grupal i amb independència del nivell de salut, cognició o altres; i ha d'estar format per a integrar-se amb altres professionals en programes multidisciplinaris dirigits al tractament i contenció de l'envelliment. A més, en finalitzar el Màster els egressats estaran preparats per a entrenar a aquells adults que desitgen practicar esports o inclòs participar en la competició en les diferents proves del calendari dels Atletes Màster. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El caràcter del Màster és fonamentalment Presencial, amb un equilibri en la distribució de l'ensenyament teòric i les propostes pràctiques. Es busca una immersió important de l'alumnat en el coneixement de les capacitats i vivències del Major, d'ací la importància dels continguts pràctics; i la necessitat d'impartir les classes des de la personalització, l'empatia i altres requisits bàsics en el treball amb majors. Malgrat això, el Màster es presenta amb caràcter semi-presencial, perquè algunes classes es gravaran el dia que s'impartisca, amb la finalitat que puguen seguir-les aquells alumnes que no puguen assistir. En funció del nombre d'alumnes inscrits, pot ser que algun mòdul complet seguisca el format en línia. Es prevaldrà fonamentalment la resolució de problemes i el descobriment guiat a través de les sessions i tallers pràctics de cadascun dels mòduls. Igualment es prevaldrà l'aprenentatge col·laboratiu. En qualsevol cas, depenent de la mena d'activitat, es combinarà: - L'exposició presencial de continguts pel professorat (classes teòriques). - Els grups de discussió, debats i altres propostes interactives. - Les pràctiques, amb ús de material específic, tasques d'anotació, recollida, bolcat i tractament de dades, etc. - Els treballs tutelats, individuals o en xicotets grups, per a l'adquisició de les competències del mòdul. L'ensenyament no presencial completarà la càrrega acadèmica, a través de les tutories virtuals i Blogs amb els docents del mòdul. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => - Entrenador Personal d'Adults (individual i micro-grups) - Entrenador en programes grupals d'Activitat Física Recreativa per a Adults Majors - Entrenador en programes de readaptació funcional d'Adults Majors - Entrenador en programes d'Activitat Física per a adults amb necessitats especials (a l'entorn de l'àmbit mèdic i sanitari: Parkinson, Deterioració Cognitiva, Malalties cròniques, etc) - Monitor de sala de musculació especialitzada en adults - Monitor d'activitats col·lectives, gimnàstiques o altres activitats grupals per a Adults Majors tant en sala com al mig aquàtic (Ioga, Pilates, *Tachí, Entrenament funcional, Balls...) - Preparador físic d'Atletes Màster [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22911050 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Envelliment i caracterització de l'adult major [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Envelliment i caracterització de l'adult major [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Apartat 1.1 ENVELLIMENT *NEURO-FISIOLÒGIC *VS ACTIVITAT FÍSICA Contingut 1: 2 sessions teòriques 1. Introducció: envelliment com una etapa del cicle vital. 2. Envelliment primari vs. Secundari 3. Característiques de l'envelliment. 4. Revisió general de les Teories sobre l'envelliment. 5.Oxidants i antioxidants en l'envelliment. 6.Redundància i Teoria de la Fiabilitat. 7. Sarcopenia. 8. Envelliment, Fragilitat i Dependència. 9.af i Sedentarisme en l'ancià. Contingut 2: 3 sessions, de les quals, 1,5 h seran de contingut aplicat i teoricopràctic: 1. Immobilisme i *desacondicionamiento físic vs Entrenament en l'AM 2. Complexitat i dinàmiques no lineals en els sistemes biològics: bucles retroalimentats, regulació *neural i respostes integrals complexes. 3. Exercici i plasticitat. 4. Funcionalitat del sistema cardiovascular i respostes a l'estrés en els AM. 5. Paper de l'exercici en la contenció de la deterioració i millora de les capacitats motrius en l'àmbit bioenergètic. 6.Funcionalitat múscul esquelètica i canvis funcionals, estructurals i biomecánicos associats a l'envelliment. 7. Envelliment en l'àmbit neuromuscular: paper central de la Força. 8. Afectació i reversibilitat de les manifestacions neuromusculars. 9. Consideracions bàsiques de l'Entrenament en l'AM: el paper de la Intensitat. Contingut 3: 3 sessions de les quals, 1,5 h seran de contingut aplicat i teoricopràctic: 1. Introducció 2. Capacitats perceptives i envelliment 2.1. La capacitat visual 2.2. La capacitat auditiva 3. Capacitats cognitives i envelliment 3.1. Memòria, aprenentatge i envelliment 3.2. Atenció i envelliment 3.3. Intel·ligència i envelliment 3.4. Programes d'exercici i capacitats cognitives 4. Control neuromotor i envelliment 4.1. El control tònic-postural. La relaxació. L'equilibri Control tònic-postural i envelliment. 4.2. La coordinació. Coordinació i envelliment. 4.3. Programes d'exercici i control neuromotor. [DESCRIPCION2] => Apartat 1.2 CARACTERITZACIÓ BIOLÒGICA DE L'ADULT MAJOR 1. Caracterització psicofisiològica de l'AM des de l'àmbit mèdic-sanitari i Avaluació de l'estat de salut en Geriatria. 1.1 Caracterització i patologies prevalents. Avaluació de l'estat de salut. Instruments i escales de valoració. 2. Envelliment Sistèmic i patologies associades. 2.1 Bloc cardiovascular 2.2 Bloc osteo-muscular 2.3 Bloc respiratori 2.4 Bloc endocrí i principis bàsics d'Alimentació 2.5 Miscel·lània ( nefro-urologia, Càncer, uns altres). 3. Complements: L'entrevista Clínica i Suport Vital Bàsic. 4. Envelliment dels sistemes en relació a l'esforç i l'entrenament en l'Atleta Màster. 4.1 Anamnesi. Entrevista personal i motivacional. RCP bàsica i atenció immediata al pacient geriàtric. " Bloc osteo-muscular " Bloc respiratori " Bloc endocrí i principis bàsics d'Alimentació " Miscel·lània ( nefro-urologia, Càncer, uns altres). 1.10. Complements: L'entrevista Clínica i Suport Vital Bàsic. 1.11. Anamnesi. Entrevista personal i motivacional. 1.12. RCP bàsica i atenció immediata al pacient Geriàtric. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Apartat 1.1 ENVELLIMENT *NEURO-FISIOLÒGIC *VS ACTIVITAT FÍSICA Contingut 1: 2 sessions teòriques 1. Introducció: envelliment com una etapa del cicle vital. 2. Envelliment primari vs. Secundari 3. Característiques de l'envelliment. 4. Revisió general de les Teories sobre l'envelliment. 5.Oxidants i antioxidants en l'envelliment. 6.Redundància i Teoria de la Fiabilitat. 7. Sarcopenia. 8. Envelliment, Fragilitat i Dependència. 9.af i Sedentarisme en l'ancià. Contingut 2: 3 sessions, de les quals, 1,5 h seran de contingut aplicat i teoricopràctic: 1. Immobilisme i *desacondicionamiento físic vs Entrenament en l'AM 2. Complexitat i dinàmiques no lineals en els sistemes biològics: bucles retroalimentats, regulació *neural i respostes integrals complexes. 3. Exercici i plasticitat. 4. Funcionalitat del sistema cardiovascular i respostes a l'estrés en els AM. 5. Paper de l'exercici en la contenció de la deterioració i millora de les capacitats motrius en l'àmbit bioenergètic. 6.Funcionalitat múscul esquelètica i canvis funcionals, estructurals i biomecánicos associats a l'envelliment. 7. Envelliment en l'àmbit neuromuscular: paper central de la Força. 8. Afectació i reversibilitat de les manifestacions neuromusculars. 9. Consideracions bàsiques de l'Entrenament en l'AM: el paper de la Intensitat. Contingut 3: 3 sessions de les quals, 1,5 h seran de contingut aplicat i teoricopràctic: 1. Introducció 2. Capacitats perceptives i envelliment 2.1. La capacitat visual 2.2. La capacitat auditiva 3. Capacitats cognitives i envelliment 3.1. Memòria, aprenentatge i envelliment 3.2. Atenció i envelliment 3.3. Intel·ligència i envelliment 3.4. Programes d'exercici i capacitats cognitives 4. Control neuromotor i envelliment 4.1. El control tònic-postural. La relaxació. L'equilibri Control tònic-postural i envelliment. 4.2. La coordinació. Coordinació i envelliment. 4.3. Programes d'exercici i control neuromotor. [DESCRIPCION2_VAL] => Apartat 1.2 CARACTERITZACIÓ BIOLÒGICA DE L'ADULT MAJOR 1. Caracterització psicofisiològica de l'AM des de l'àmbit mèdic-sanitari i Avaluació de l'estat de salut en Geriatria. 1.1 Caracterització i patologies prevalents. Avaluació de l'estat de salut. Instruments i escales de valoració. 2. Envelliment Sistèmic i patologies associades. 2.1 Bloc cardiovascular 2.2 Bloc osteo-muscular 2.3 Bloc respiratori 2.4 Bloc endocrí i principis bàsics d'Alimentació 2.5 Miscel·lània ( nefro-urologia, Càncer, uns altres). 3. Complements: L'entrevista Clínica i Suport Vital Bàsic. 4. Envelliment dels sistemes en relació a l'esforç i l'entrenament en l'Atleta Màster. 4.1 Anamnesi. Entrevista personal i motivacional. RCP bàsica i atenció immediata al pacient geriàtric. " Bloc osteo-muscular " Bloc respiratori " Bloc endocrí i principis bàsics d'Alimentació " Miscel·lània ( nefro-urologia, Càncer, uns altres). 1.10. Complements: L'entrevista Clínica i Suport Vital Bàsic. 1.11. Anamnesi. Entrevista personal i motivacional. 1.12. RCP bàsica i atenció immediata al pacient Geriàtric. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22911050 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Contextualització i metodologia de l'activitat física en l'adult major [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Contextualització i metodologia de l'activitat física en l'adult major [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Apartat 2.1. METODOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA EN L'ADULT MAJOR Contingut 1: 1. Aspectes metodològics comuns a les AF en els AM 2. Disseny del programa i les progressions de treball 3. Adequació del programa i les progressions de treball 4. Estratègies educatives per a la direcció de grups d'activitat física d'AM 5. Estratègies d'ensenyament per a la direcció de grups de persones amb dificultats de comunicació i percepció Contingut 2: 1. Concepte social de vellesa i envelliment. 2. Anàlisi psicosocial de les persones majors. 3. Prevenció i promoció de la salut en les persones majors. 4. L'activitat física com a promotora de la salut en persones majors. 5. La teoria de l'autodeterminació en la base de la fidelització i l'adherència cap a la pràctica de AF en els AM Contingut 3 i 4: 1. Exercici físic i salut en l'Adult Major. 2. Selecció i adaptació de les tasques en funció de la patologia. 2.1. Activitat física i patologies osteomusculars: 2.1.1 AF i limitacions articulars: Artritis i Artrosi 2.1.2 AF i limitacions òssies: Osteoporosi, fractures de maluc 2.2. Activitat física i patologies cardiovasculars: 2.2.1 Síndrome Metabòlica 2.2.2 Obesitat 2.2.3 Hipertensió 2.2.4 Diabetis 2.3 Activitat física i patologies respiratòries: 2.3.1 AF i EPOC 2.3.2 AF i Asma, Bronquitis i altres patologies 3. AF com a prevenció o tractament: punts de precaució i factors d'exclusió. 4. Recomanacions bàsiques dels organismes oficials. 5. Exemples de propostes pràctiques per a la realització d'exercici en AM Contingut 5: 1. L'entrevista clínica en la prescripció d'exercici físic. 2. Cadenes musculars i rendiment motriu en l'AM 3. Captors posturals i eixos de moviment. 4. L'entrenament compensatori en l'AM [DESCRIPCION2] => Apartat 2.2. ENTRENAMENT EN FRAGILITAT I PATOLOGIA 1. Perspectiva geriàtrica sobre la possibilitat de millora del procés d'envelliment. 2. Caracterització de la població: Fragilitat, dependència, patologies prevalents 3. Reforç de conceptes sobre fragilitat, dependència i AF adaptada en aquestes situacions. 4. Avaluació de la qualitat de vida en l'AM. 5. Concepte i propostes metodològiques per a valorar la capacitat funcional i les capacitats cognitives en l'AM. 6. Programes d'entrenament per a AM sense afectació cognitiva en centres geriàtrics. 7. Programes amb majors fràgils amb afectació cognitiva. 8. Programes amb majors fràgils en centres hospitalaris i residències. 9. Programes d'entrenament domiciliari. 10. Línies estratègiques en la difusió i implantació de programes adaptats. Campanyes i altres accions a desenvolupar. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Apartat 2.1. METODOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA EN L'ADULT MAJOR Contingut 1: 1. Aspectes metodològics comuns a les AF en els AM 2. Disseny del programa i les progressions de treball 3. Adequació del programa i les progressions de treball 4. Estratègies educatives per a la direcció de grups d'activitat física d'AM 5. Estratègies d'ensenyament per a la direcció de grups de persones amb dificultats de comunicació i percepció Contingut 2: 1. Concepte social de vellesa i envelliment. 2. Anàlisi psicosocial de les persones majors. 3. Prevenció i promoció de la salut en les persones majors. 4. L'activitat física com a promotora de la salut en persones majors. 5. La teoria de l'autodeterminació en la base de la fidelització i l'adherència cap a la pràctica de AF en els AM Contingut 3 i 4: 1. Exercici físic i salut en l'Adult Major. 2. Selecció i adaptació de les tasques en funció de la patologia. 2.1. Activitat física i patologies osteomusculars: 2.1.1 AF i limitacions articulars: Artritis i Artrosi 2.1.2 AF i limitacions òssies: Osteoporosi, fractures de maluc 2.2. Activitat física i patologies cardiovasculars: 2.2.1 Síndrome Metabòlica 2.2.2 Obesitat 2.2.3 Hipertensió 2.2.4 Diabetis 2.3 Activitat física i patologies respiratòries: 2.3.1 AF i EPOC 2.3.2 AF i Asma, Bronquitis i altres patologies 3. AF com a prevenció o tractament: punts de precaució i factors d'exclusió. 4. Recomanacions bàsiques dels organismes oficials. 5. Exemples de propostes pràctiques per a la realització d'exercici en AM Contingut 5: 1. L'entrevista clínica en la prescripció d'exercici físic. 2. Cadenes musculars i rendiment motriu en l'AM 3. Captors posturals i eixos de moviment. 4. L'entrenament compensatori en l'AM [DESCRIPCION2_VAL] => Apartat 2.2. ENTRENAMENT EN FRAGILITAT I PATOLOGIA 1. Perspectiva geriàtrica sobre la possibilitat de millora del procés d'envelliment. 2. Caracterització de la població: Fragilitat, dependència, patologies prevalents 3. Reforç de conceptes sobre fragilitat, dependència i AF adaptada en aquestes situacions. 4. Avaluació de la qualitat de vida en l'AM. 5. Concepte i propostes metodològiques per a valorar la capacitat funcional i les capacitats cognitives en l'AM. 6. Programes d'entrenament per a AM sense afectació cognitiva en centres geriàtrics. 7. Programes amb majors fràgils amb afectació cognitiva. 8. Programes amb majors fràgils en centres hospitalaris i residències. 9. Programes d'entrenament domiciliari. 10. Línies estratègiques en la difusió i implantació de programes adaptats. Campanyes i altres accions a desenvolupar. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22911050 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Dansa, joc i propostes esportives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dansa, joc i propostes esportives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => APARTAT 3.1 MILLORES PSICOMOTRIUS A través DE LA DANSA I EL JOC Contingut 1: 1. Capacitats perceptives 2. Coordinació 3. Control motor 4. Estructura i funció motriu 5. Implicacions del joc en els AM: Divertimento, expressió d'emocions i socialització. 6. Els constructes metodològics. 6.1.Tasques Socialitzadores 6.2. Tasques pròpiament perceptiu-motrius 6.3. Tasques lúdic-esportives Contingut 2: a) La música com a suport en l'entrenament dels AM 1. L'estructura musical. Els blocs musicals. 2. Adequació del ritme al moviment. Comptar la música. 3. Eines per a treballar amb la música. 3.1 Programes i/o aplicacions. b) Musicoteràpia 4. Definició de Musicoteràpia. 5. Funció del Musicoterapeuta i treball mitjançant la música en el nivell cognitiu, emocional i motor en AM 6. La sessió de Musicoteràpia. Estructura i tècniques emprades. Contingut 3: 1. Presa de consciència corporal en moviment. 2. El Ritme, percepció i expressivitat. 3. Satisfacció motriu vs satisfacció psicològica 4. Equilibri físic, psicològic i motriu. 5. Desenvolupament del control espacial. 6. La coordinació. 6.1. Propostes específiques relacionades amb la dansa i el ball: 6.2. Conceptes i components. 6.3. Qualitat i qualitat del moviment. APARTAT 3.2 PROPOSTES ESPORTIVES AMB INCIDÈNCIA EN LA MILLORA FUNCIONAL Taitxí- Chikung: 1. Elements formals: 1.1. Postures i moviments 1.2. Les tres regulacions (sant tiao) Regular el cos ( Tiao shen). Forma. Regular la respiració ( Tiao Xi). Energia vital. Regular la ment ( Tiao Yi). Esperit. 2. Millores psicofisiològiques per a l'AM a través del Taitxí i el Chikung. 2.1. Millora de la resistència muscular, 2.2 Millora de l'equilibri i la flexibilitat 3. Millora de qualitats psicològiques a través del Taitxí i el Chikung. 3.1 Implicacions cognitives 3.2 Millora de la respiracion i la relaxació 3.3 Benestar i equilibri emocional 4. Tècniques específiques i la seua finalitat. a. Chikung i medicina tradicional xinesa a través del moviment i la respiració. b. El taitxí com a pràctica esportiva idònia per a l'AM [DESCRIPCION2] => Pilates i Ioga: 5. Presa de consciència corporal en moviment. 6. El Ritme, percepció i expressivitat. 7. L'Equilibri: satisfacció motriu vs satisfacció psicològica. 8. Desenvolupament del control espacial i la coordinació: a. Ioga, Pilates i Moviment b. Conceptes i components. c. Elements formals: Postures i moviments. d. Qualitat i qualitat del moviment 9. Aplicació al control i desenvolupament postural. a. Equilibri i desequilibri muscular. b. Aprenentatge motor, flexibilitat i enfortiments. Nordic Walking i Orientació: 1. Definició de Nordic walking (NW) 1.1. Història i evolució. 1.2. Beneficis associats a la pràctica del NW 1.3. Perspectives de pràctica: salut, fitness i esport. 2. Material bàsic NW. 2.1. Bastons / Pulsòmetres / Calçat / Roba. 3. Tècnica bàsica. 3.1. Exercicis d'assimilació. 3.2. Tècnica d'ascensió / descens. 4. Orientacions per a la planificació d'un programa. 5. Les tècniques bàsiques d'orientació esportiva. 6. El mapa i la brúixola. 7. Adaptació de l'ensenyament de l'Orientació a les capacitats de l'AM 8. Aplicació de les tècniques bàsiques d'Orientació en entorns pròxims. 9. Aplicació de les tècniques bàsiques d'Orientació en el medi natural. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => APARTAT 3.1 MILLORES PSICOMOTRIUS A través DE LA DANSA I EL JOC Contingut 1: 1. Capacitats perceptives 2. Coordinació 3. Control motor 4. Estructura i funció motriu 5. Implicacions del joc en els AM: Divertimento, expressió d'emocions i socialització. 6. Els constructes metodològics. 6.1.Tasques Socialitzadores 6.2. Tasques pròpiament perceptiu-motrius 6.3. Tasques lúdic-esportives Contingut 2: a) La música com a suport en l'entrenament dels AM 1. L'estructura musical. Els blocs musicals. 2. Adequació del ritme al moviment. Comptar la música. 3. Eines per a treballar amb la música. 3.1 Programes i/o aplicacions. b) Musicoteràpia 4. Definició de Musicoteràpia. 5. Funció del Musicoterapeuta i treball mitjançant la música en el nivell cognitiu, emocional i motor en AM 6. La sessió de Musicoteràpia. Estructura i tècniques emprades. Contingut 3: 1. Presa de consciència corporal en moviment. 2. El Ritme, percepció i expressivitat. 3. Satisfacció motriu vs satisfacció psicològica 4. Equilibri físic, psicològic i motriu. 5. Desenvolupament del control espacial. 6. La coordinació. 6.1. Propostes específiques relacionades amb la dansa i el ball: 6.2. Conceptes i components. 6.3. Qualitat i qualitat del moviment. APARTAT 3.2 PROPOSTES ESPORTIVES AMB INCIDÈNCIA EN LA MILLORA FUNCIONAL Taitxí- Chikung: 1. Elements formals: 1.1. Postures i moviments 1.2. Les tres regulacions (sant tiao) Regular el cos ( Tiao shen). Forma. Regular la respiració ( Tiao Xi). Energia vital. Regular la ment ( Tiao Yi). Esperit. 2. Millores psicofisiològiques per a l'AM a través del Taitxí i el Chikung. 2.1. Millora de la resistència muscular, 2.2 Millora de l'equilibri i la flexibilitat 3. Millora de qualitats psicològiques a través del Taitxí i el Chikung. 3.1 Implicacions cognitives 3.2 Millora de la respiracion i la relaxació 3.3 Benestar i equilibri emocional 4. Tècniques específiques i la seua finalitat. a. Chikung i medicina tradicional xinesa a través del moviment i la respiració. b. El taitxí com a pràctica esportiva idònia per a l'AM [DESCRIPCION2_VAL] => Pilates i Ioga: 5. Presa de consciència corporal en moviment. 6. El Ritme, percepció i expressivitat. 7. L'Equilibri: satisfacció motriu vs satisfacció psicològica. 8. Desenvolupament del control espacial i la coordinació: a. Ioga, Pilates i Moviment b. Conceptes i components. c. Elements formals: Postures i moviments. d. Qualitat i qualitat del moviment 9. Aplicació al control i desenvolupament postural. a. Equilibri i desequilibri muscular. b. Aprenentatge motor, flexibilitat i enfortiments. Nordic Walking i Orientació: 1. Definició de Nordic walking (NW) 1.1. Història i evolució. 1.2. Beneficis associats a la pràctica del NW 1.3. Perspectives de pràctica: salut, fitness i esport. 2. Material bàsic NW. 2.1. Bastons / Pulsòmetres / Calçat / Roba. 3. Tècnica bàsica. 3.1. Exercicis d'assimilació. 3.2. Tècnica d'ascensió / descens. 4. Orientacions per a la planificació d'un programa. 5. Les tècniques bàsiques d'orientació esportiva. 6. El mapa i la brúixola. 7. Adaptació de l'ensenyament de l'Orientació a les capacitats de l'AM 8. Aplicació de les tècniques bàsiques d'Orientació en entorns pròxims. 9. Aplicació de les tècniques bàsiques d'Orientació en el medi natural. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22911050 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Entrenament i millora de la capacitat funcional [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Entrenament i millora de la capacitat funcional [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => APARTAT 4.1 ENTRENAMENT I MILLORA DE LA CAPACITAT FUNCIONAL Contingut 1: 1. Entrenabilidad vs deteriore en els AM. 2. Manifestacions neuromusculars en l'Entrenament de l'AM: 2.1. Paper central de la Força: la Força Funcional 2.1.1. Força Màxima, Força Explosiva, Força ràpida i Velocitat de reacció complexa. 2.1.2. To i eficiència muscular. 2.2. Manifestacions neuromusculars complementàries: 2.2.1. Coordinació i Equilibri. 2.2.2. Amplitud articular. 2.3. Correcció postural i Compensació muscular. 2.4. Entrenament condicional i compensació muscular en aigua. 3. El programa EFAM-UV: Entrenament funcional adaptat a l'AM sota les directrius de l'Entrenament diferencial i el treball integrat. Entrenament bioenergètic per sé vs millora de la resistència des de la perspectiva funcional: eficiència cardiovascular i respiratòria. Variables de l'Entrenament en els AM i paper de la Intensitat. 5.1. Enfocaments d'alta intensitat vs intensitat moderada. 5.2. El treball continu vs propostes intervàl·liques. 6. Avaluació i propostes de millora en l'àmbit neuromuscular 7. Avaluació i propostes de millora en l'àmbit bioenergètics 8. Els constructes de l'entrenament funcional en l'AM: Selecció de tasques i adaptació de progressions. Contingut 2: 1. Introducció. 2. Canvis estructurals i d'activació neuronal associats a l'envelliment 3. Rendiment cognitiu en l'adult major. 4. Intel·ligència cristal·litzada vs. intel·ligència fluida. 5. Funcions executives. 6. Plasticitat cerebral en resposta als canvis associats a l'envelliment 6.1. Teoria de la Bastimentada Cognitiva i l'Envelliment. 7. Relació entre exercici físic i funció cognitiva en l'adult major. 7.1. Model conceptual de Spirduso, Poon i Chodzko- Zajko (2008) 7.2. Revisió d'estudis observacionals, prospectius i experimentals. 8. Estratègies docents per a incrementar els requeriments cognitius de les propostes motrius. 9. Entrenament basat en el paradigma de la doble tasca. [DESCRIPCION2] => Contingut 3: 1. Resum d'anatomia i fisiologia respiratòria. Evolució amb l'edat. 2. El patró respiratori òptim. 3. L'entrenament respiratori i mètodes. 4. El powerbreathe. 5. Patologies i entrenament respiratori. Rehabilitació respiratòria. 6. Respiració i relaxació. 7. Propostes pràctiques. 7.1. Presa de consciència. 7.2. Respiració i moviment. 7.3. Respiració i coordinació amb exercicis típics de l'entrenament. Amb i sense resistència. 7.4. Entrenament amb resistència. 7.5. Relaxació. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => APARTAT 4.1 ENTRENAMENT I MILLORA DE LA CAPACITAT FUNCIONAL Contingut 1: 1. Entrenabilidad vs deteriore en els AM. 2. Manifestacions neuromusculars en l'Entrenament de l'AM: 2.1. Paper central de la Força: la Força Funcional 2.1.1. Força Màxima, Força Explosiva, Força ràpida i Velocitat de reacció complexa. 2.1.2. To i eficiència muscular. 2.2. Manifestacions neuromusculars complementàries: 2.2.1. Coordinació i Equilibri. 2.2.2. Amplitud articular. 2.3. Correcció postural i Compensació muscular. 2.4. Entrenament condicional i compensació muscular en aigua. 3. El programa EFAM-UV: Entrenament funcional adaptat a l'AM sota les directrius de l'Entrenament diferencial i el treball integrat. Entrenament bioenergètic per sé vs millora de la resistència des de la perspectiva funcional: eficiència cardiovascular i respiratòria. Variables de l'Entrenament en els AM i paper de la Intensitat. 5.1. Enfocaments d'alta intensitat vs intensitat moderada. 5.2. El treball continu vs propostes intervàl·liques. 6. Avaluació i propostes de millora en l'àmbit neuromuscular 7. Avaluació i propostes de millora en l'àmbit bioenergètics 8. Els constructes de l'entrenament funcional en l'AM: Selecció de tasques i adaptació de progressions. Contingut 2: 1. Introducció. 2. Canvis estructurals i d'activació neuronal associats a l'envelliment 3. Rendiment cognitiu en l'adult major. 4. Intel·ligència cristal·litzada vs. intel·ligència fluida. 5. Funcions executives. 6. Plasticitat cerebral en resposta als canvis associats a l'envelliment 6.1. Teoria de la Bastimentada Cognitiva i l'Envelliment. 7. Relació entre exercici físic i funció cognitiva en l'adult major. 7.1. Model conceptual de Spirduso, Poon i Chodzko- Zajko (2008) 7.2. Revisió d'estudis observacionals, prospectius i experimentals. 8. Estratègies docents per a incrementar els requeriments cognitius de les propostes motrius. 9. Entrenament basat en el paradigma de la doble tasca. [DESCRIPCION2_VAL] => Contingut 3: 1. Resum d'anatomia i fisiologia respiratòria. Evolució amb l'edat. 2. El patró respiratori òptim. 3. L'entrenament respiratori i mètodes. 4. El powerbreathe. 5. Patologies i entrenament respiratori. Rehabilitació respiratòria. 6. Respiració i relaxació. 7. Propostes pràctiques. 7.1. Presa de consciència. 7.2. Respiració i moviment. 7.3. Respiració i coordinació amb exercicis típics de l'entrenament. Amb i sense resistència. 7.4. Entrenament amb resistència. 7.5. Relaxació. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22911050 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Especialització i planificació en l'entrenament de l'atleta màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Especialització i planificació en l'entrenament de l'atleta màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => APARTAT 5.1 ESPECIALITZACIÓ DE L'ENTRENAMENT EN L'ATLETA MÀSTER 1. Conceptualització de l'Atleta Màster en les modalitats relacionades amb la natació, la carrera i el ciclisme. 2. Especificitats del perfil tècnic i condicional de l'Atletes Màster en funció de les seues característiques i la disciplina triada. 3. L'alta intensitat en l'entrenament dels Atletes Màster. 4. Especificitat i adaptació de l'entrenament de l'Atleta Màster. 5. Nocions bàsiques de valoració funcional i suplementació com a elements de suport. 6. Emergència i tendències de la competició en el sector poblacional dels Adults Majors. 7. Planificació i programació de l'entrenament en els Atletes Màster. 8. Duatletas, triatletes i altres possibilitats de combinades en els Atletes Màster. 9. Entrenament creuat en l'Atleta Màster 10. Entrenament psicològic de l'Atleta Màster. APARTAT 5.2 PLANIFICACIÓ I PERIODITZACIÓ DE L'ENTRENAMENT EN L'ATLETA MÀSTER 1. Principis de l'entrenament. 2. Estructures bàsiques en la periodització de l'entrenament. 3. Adaptació dels models clàssics en l'àmbit de la salut i la rehabilitació. 4. Evolució dels models de planificació. 5. Pulsòmetres, GPS i les noves aplicacions dels Smart- phones. 6. Altres tecnologies al servei del monitoratge de l'entrenament. 7. Envelliment dels sistemes en relació a l'esforç i l'entrenament en l'Atleta Màster. 7.1. Envelliment i entrenament: àmbits bioenergètic. i neuromuscular. Paper central de la Força. 7.2. Revisió de la investigació aplicada. 8.Valoració Funcional; Biomarcadores de salut i estratègies de suplementació nutricional en l'Atleta Màster. 8.1.Valoració funcional en l'Atleta Màster: objectius i protocols. Determinació de llindars. 8.2.Intensitat i zones de treball. Treball continus vs intervàl·lic. El *HIIT. 8.3. Biomarcadores. Analítiques. Nutrició i suplementació. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => APARTAT 5.1 ESPECIALITZACIÓ DE L'ENTRENAMENT EN L'ATLETA MÀSTER 1. Conceptualització de l'Atleta Màster en les modalitats relacionades amb la natació, la carrera i el ciclisme. 2. Especificitats del perfil tècnic i condicional de l'Atletes Màster en funció de les seues característiques i la disciplina triada. 3. L'alta intensitat en l'entrenament dels Atletes Màster. 4. Especificitat i adaptació de l'entrenament de l'Atleta Màster. 5. Nocions bàsiques de valoració funcional i suplementació com a elements de suport. 6. Emergència i tendències de la competició en el sector poblacional dels Adults Majors. 7. Planificació i programació de l'entrenament en els Atletes Màster. 8. Duatletas, triatletes i altres possibilitats de combinades en els Atletes Màster. 9. Entrenament creuat en l'Atleta Màster 10. Entrenament psicològic de l'Atleta Màster. APARTAT 5.2 PLANIFICACIÓ I PERIODITZACIÓ DE L'ENTRENAMENT EN L'ATLETA MÀSTER 1. Principis de l'entrenament. 2. Estructures bàsiques en la periodització de l'entrenament. 3. Adaptació dels models clàssics en l'àmbit de la salut i la rehabilitació. 4. Evolució dels models de planificació. 5. Pulsòmetres, GPS i les noves aplicacions dels Smart- phones. 6. Altres tecnologies al servei del monitoratge de l'entrenament. 7. Envelliment dels sistemes en relació a l'esforç i l'entrenament en l'Atleta Màster. 7.1. Envelliment i entrenament: àmbits bioenergètic. i neuromuscular. Paper central de la Força. 7.2. Revisió de la investigació aplicada. 8.Valoració Funcional; Biomarcadores de salut i estratègies de suplementació nutricional en l'Atleta Màster. 8.1.Valoració funcional en l'Atleta Màster: objectius i protocols. Determinació de llindars. 8.2.Intensitat i zones de treball. Treball continus vs intervàl·lic. El *HIIT. 8.3. Biomarcadores. Analítiques. Nutrició i suplementació. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22911050 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctica en empreses externes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctica en empreses externes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Donat el caràcter multidisciplinari del perfil del professional de les ciències del de l'activitat física i l'esport (graduats o Llicenciats), els continguts difereixen lleugerament en funció de les àrees professionals en les quals es realitzen les pràctiques externes. Encara així, de manera general, s'estableixen els següents: - Planificació i programació de tasques i activitats pròpies de l'Àmbit d'actuació. - Formulació d'objectius i desenvolupament de les estratègies necessàries per a dur-los a terme. - Utilització d'eines, instruments i procediments per a desenvolupar les diferents accions professionals. - Estructuració de coneixements adquirits per a ser aplicats amb idoneïtat en la realitat professional. - Establiment d'estratègies dirigides a avaluar permanentment la pròpia acció professional en tot el seu elenc de situacions. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Donat el caràcter multidisciplinari del perfil del professional de les ciències del de l'activitat física i l'esport (graduats o Llicenciats), els continguts difereixen lleugerament en funció de les àrees professionals en les quals es realitzen les pràctiques externes. Encara així, de manera general, s'estableixen els següents: - Planificació i programació de tasques i activitats pròpies de l'Àmbit d'actuació. - Formulació d'objectius i desenvolupament de les estratègies necessàries per a dur-los a terme. - Utilització d'eines, instruments i procediments per a desenvolupar les diferents accions professionals. - Estructuració de coneixements adquirits per a ser aplicats amb idoneïtat en la realitat professional. - Establiment d'estratègies dirigides a avaluar permanentment la pròpia acció professional en tot el seu elenc de situacions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22911050 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de recerca [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de recerca [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Perspectiva geriàtrica sobre la possibilitat de millora del procés d'envelliment. - Caracterització de la població: Fragilitat, dependència, patologies prevalents - Reforç de conceptes sobre fragilitat, dependència i *AF adaptada en aquestes situacions. - Avaluació de la qualitat de vida en l'AM. - Concepte i propostes metodològiques per a valorar la capacitat funcional i les capacitats cognitives en l'AM. - Estratègies de suplementació en l'AM fràgil. Programes d'entrenament per a AM sense afectació cognitiva en centres geriàtrics. - Programes amb majors fràgils amb afectació cognitiva. - Programes amb majors fràgils en centres hospitalaris i residències. - Programes d'entrenament domiciliari. - Línies estratègiques en la difusió i implantació de programes adaptats. Campanyes i altres accions a desenvolupar. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Perspectiva geriàtrica sobre la possibilitat de millora del procés d'envelliment. - Caracterització de la població: Fragilitat, dependència, patologies prevalents - Reforç de conceptes sobre fragilitat, dependència i *AF adaptada en aquestes situacions. - Avaluació de la qualitat de vida en l'AM. - Concepte i propostes metodològiques per a valorar la capacitat funcional i les capacitats cognitives en l'AM. - Estratègies de suplementació en l'AM fràgil. Programes d'entrenament per a AM sense afectació cognitiva en centres geriàtrics. - Programes amb majors fràgils amb afectació cognitiva. - Programes amb majors fràgils en centres hospitalaris i residències. - Programes d'entrenament domiciliari. - Línies estratègiques en la difusió i implantació de programes adaptats. Campanyes i altres accions a desenvolupar. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp51131 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Berbel Ferrer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director. Neogym Center Valencia S.L.U [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni56180 [NOMBRE_PERSONA] => María Cristina [APELLIDOS] => Blasco Lafarga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València [NPI] => M6033 [EMAIL_FACULTAD] => mablasl3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp59902 [NOMBRE_PERSONA] => Nieves María [APELLIDOS] => Blasco Lafarga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp95667 [NOMBRE_PERSONA] => Félix [APELLIDOS] => Castellanos Olivares [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Prof. Chikung Inst. Int. Chikung. Director Esc. Tantien. Prof. Servicio Dep. Univ. València.. Escuela Tantien [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp17948 [NOMBRE_PERSONA] => Núria [APELLIDOS] => Caus Pertegaz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. Educación Física. Directora IES La Creueta, Onil (Ciclos Formativos) y Programa Hosp. Sport. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni65147 [NOMBRE_PERSONA] => Iván [APELLIDOS] => Chulvi Medrano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Ayudante Doctor. Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València. [NPI] => S0015 [EMAIL_FACULTAD] => chulmei@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni47726 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Cordellat Marzal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Asociada de Universidad. Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València. Dra. Ciencias Actividad Fïsica y Deporte [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni58360 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Encarnación Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València. [NPI] => M7161 [EMAIL_FACULTAD] => Alberto.Encarnacion@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp129606 [NOMBRE_PERSONA] => Almudena [APELLIDOS] => Fernández Vaquero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular Escuela Medicina de la Educación Física y Deporte. Universidad Complutense Madrid. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp100564 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Fluixá Carrascosa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Grupos Trab. Cardiovascular Reumatología (SVMFyC). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp376673 [NOMBRE_PERSONA] => Melodía [APELLIDOS] => García Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Graduada en Psicología. Conservatorio profesional de danza clásica y danza contemporánea. Monitora de yoga (APTA VITAL SPORT) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni58552 [NOMBRE_PERSONA] => María Carmen [APELLIDOS] => Gómez Cabrera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad (Departamento de Fisiología), Universitat de València. Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Universitat de València) [NPI] => H1653 [EMAIL_FACULTAD] => cgomezc@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp360295 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Herreros Sáiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Gestión, Jefe Servei Municipal d'Esports. Ajuntament de Benicarló. Presidente COLEF-CV. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni9055 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Llana Belloch [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5371 [EMAIL_FACULTAD] => sllana@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp101652 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => López de San Román Blanco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en CAFD. Especialista Actividades Acuáticas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp360250 [NOMBRE_PERSONA] => Ibai [APELLIDOS] => López Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Graduado CAFyD. Formador de Anatomía para el Movimiento(R)-Blandine Calais-Germain en España-Francia e italia. CEO Moveo Ibaifit. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni47306 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Martínez Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Entrenador personal de corredores y triatletas. Entrenador Nacional de Atletismo. Profesor Asociado de Universidad. Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València [NPI] => M1150 [EMAIL_FACULTAD] => marnaig@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp137246 [NOMBRE_PERSONA] => Begoña [APELLIDOS] => Más Adán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Actividad Física y Deporte. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp101651 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Mateo March [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Prof. Asociado U. Miguel Hernández de Elche y Universidad Europea de Madrid. Responsable Rendimiento Deportivo de la Real Federación Española de Ciclismo. Graduado CC Actividad Física y Deporte (Universidad Isabel I de Madrid) Máster Alto Rendimiento Deportivo COE (U.A. Madrid) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni72526 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Monteagudo Chiner [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Educación y Didácticas Específicas. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni17496 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Montoya Vieco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M6053 [EMAIL_FACULTAD] => monviean@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp37416 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Pardo Ibáñez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Educación Física/Doctor. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp101453 [NOMBRE_PERSONA] => José Alberto [APELLIDOS] => Ramos Duarte [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Fisiología, CIAFEL, Faculty of Sport; Universidad de Oporto. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni49003 [NOMBRE_PERSONA] => Ainoa [APELLIDOS] => Roldán Aliaga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Asociada de Universidad. Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València. Dra. Ciencias Actividad Fïsica y Deporte [NPI] => M6245 [EMAIL_FACULTAD] => airola2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni60543 [NOMBRE_PERSONA] => Gema [APELLIDOS] => Sanchis Soler [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Ayudante Doctora. Departament Didáctica General. Universitat Alacant. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp59927 [NOMBRE_PERSONA] => María Carmen [APELLIDOS] => Torregrosa Filiu [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta y DUE. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp139085 [NOMBRE_PERSONA] => Natálie [APELLIDOS] => Turjanicová [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Pilates. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni47726 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Cordellat Marzal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Asociada de Universidad. Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València. Dra. Ciencias Actividad Fïsica y Deporte [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni49003 [NOMBRE_PERSONA] => Ainoa [APELLIDOS] => Roldán Aliaga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Asociada de Universidad. Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València. Dra. Ciencias Actividad Fïsica y Deporte [NPI] => M6245 [EMAIL_FACULTAD] => airola2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni56180 [NOMBRE_PERSONA] => María Cristina [APELLIDOS] => Blasco Lafarga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València [NPI] => M6033 [EMAIL_FACULTAD] => mablasl3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni72526 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Monteagudo Chiner [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Educación y Didácticas Específicas. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Optimització de l'Entrenament en els Adults Majors: de la Patologia a l'Atleta Màster


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 16/01/2023

Data inici: Febrer 2023

Data fi: Novembre 2023

Matrícula: 1750 € (import preu públic)

Requisits d'accés: - Llicenciats o Graduats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. - Estudiants als quals els quede menys d'un 10% dels crèdits necessaris per a obtindre el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic.

Modalitat: Semipresencial

Col·laborador: Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la CV (COLEFCAFECV)

Lloc d'impartició: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Horari: De Dimarts a Dijous, de 12.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 18.00 h. Una vegada al mes: Divendres i Dissabte de 9 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h.,

Més informació

Objectius del curs

El desenvolupament curricular d'aquest màster constitueix un enriquidor bagatge per als titulats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport ja que aprofundeix en una visió mèdic-sanitària i psicològica que permet contextualitzar la pràctica física i les seues progressions com a base per a construir sessions i programes d'Activitat Físic o Entrenament de la màxima qualitat a l'entorn de l'Adult Major.

Leer más

Objectius professionals

- Entrenador Personal d'Adults (individual i micro-grups)
- Entrenador en programes grupals d'Activitat Física Recreativa per a Adults Majors
- Entrenador en programes de readaptació funcional d'Adults Majors

Leer más

OPINIONS

4.83 Valoració mitjana (6 valoracions)
Este máster da múltiples herramientas para trabajar con mayores según los objetivos y necesidades que se tengan. Ademas, la calidad del profesorado y el contenido práctico de las clases hace este máster totalmente recomendable.
Mirella Dolores Alonso Fernández (Ex alumna 3ª edición) (Trabajadora en la Asociación Entrenamiento con mayores en las poblaciones de Buñol y Siete Aguas. Entrenadora personal.) valoració:
5
En cuanto a experiencia personal, fue muy gratificante, gracias a él me di cuenta que me faltaba formación en la carrera de patología e hice fisioterapia, creo q a nivel profesional aporta mucho ya que nos especializa en una población que está en auge. Los profesores son TOP al igual que el contenido. Recomiendo al 100% este máster.
Isabel Tomás Martí (Ex alumna 1ª edición) valoració:
4
Cursé el máster y decir que quedé encantado, es un máster muy completo y que cumple con todas las expectativas que el programa plantea. Inmediatamente pude poner en práctica todos los contenidos adquiridos ya que es una población en constante crecimiento y preocupación por su salud y sus marcas, en el caso del atleta master.
Francisco Javier Gomez Navarrete (Ex alumno 1ª edición) (Director y Entrenador) valoració:
5
El máster ofrece la posibilidad de adquirir una formación especializada en el campo del entrenamiento en los Adultos Mayores, principalmente gracias a las aportaciones del profesorado que imparte los distintos módulos. A nivel profesional, a raíz de su realización he podido desempeñar mi labor en este campo del entrenamiento durante los últimos años, desarrollando los aprendizajes del máster.
Joan Nieblas Miquel (Ex alumno 2ª edición) valoració:
5
Al terminar la carrera, no sabía muy bien que me depararía el futuro, el máster me ofreció multitud de herramientas para desarrollarme profesionalmente y hasta día de hoy nunca he dejado de trabajar en el sector del entrenamiento. Pero lo más bonito fue su visión integral del ser humano y su aplicabilidad profesional desde el entrenamiento de formación, pasando por el entrenamiento amateur y profesional hasta el Adulto Mayor. Sin duda, muy recomendable para los apasionados en un rendimiento saludable.
Blai Pascual Alexandre (Ex alumno 1ª edición) valoració:
5
Tanto el contenido como el profesorado es de muy alta calidad, además el contenido que aportaban los profesores eran bastante actualizados. Tras la realización del máster realicé las prácticas voluntarias del mismo en el Balneario de Cofrentes y, desde entonces, sigo trabajando allí en jornada completa. Encantada de haberlo cursado ya que te da nociones para poder diseñar, planificar y desarrollar un programa de ejercicio físico adaptado para personas mayores, desde personas encamadas hasta atletas máster.
María Almonacid Leyba (Ex alumna 1ª edición) valoració:
5

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò