Diploma d'Especialització d'Inmunoteràpia i Teràpia Cel·lular Antineoplàsica

2a Edició - Codi 21722540/21721112

Array ( [CODIGO] => 21722540/21721112 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 26.00 [FECHA_INICIO] => 09/01/2023 [FECHA_FIN] => 26/05/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Medicina [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 18/11/2022 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 33 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => terapia-antineoplasica [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització d'Inmunoteràpia i Teràpia Cel·lular Antineoplàsica [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Grau o llicenciatura en Ciències de la Salut: Medicina, Farmàcia, Biologia, amb prioritat si treballa en centres amb activitat en trasplantament de progenitors hematopoètics o teràpies CART. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El principal objectiu d'aquest màster és adquirir coneixements especialitzats de les bases biològiques i clíniques de les diferents formes d'immunoteràpia aplicada a malalties neoplàsiques hematològiques. Específicament, els objectius d'aquest Diploma són: 1. Actualitzar les bases biològiques de la resposta immune en el context de la immunologia tumoral. 2. Conéixer els components del sistema immune involucrats en la resposta immune antitumoral i la seua manera d'acció. 3. Entendre els mecanismes de fuita del tumor al control immunològic. 4. Comprendre les bases de les teràpies immunes antitumorals. 5. Revisar els fonaments científics i els resultats recents de les formes noves formes de teràpia gènica i cel·lular de malalties neoplàsiques hematològiques, específicament l'ús de cèl·lules CART, la seua eficàcia i complicacions del seu ús. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet adquirir i intercanviar coneixements entre tots els participants, independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Cada assignatura es divideix en diferents temes, els quals són impartides per diferents docents que facilitaran els materials, als quals es podrà accedir a través de l'Aula Virtual. El material didàctic s'anirà activant seguint una PROGRAMACIÓ i tindrà assignat un període d'estudi. Durant aqueix període, els docents/tutors estaran disponibles per a atendre els dubtes i respondre qüestions relacionades amb la seua temàtica. Cada tema constarà d'un text associat i la presentació corresponent, a més de bibliografia addicional, links a pàgines web, etc, en la mesura en la qual el professor responsable el crega necessari. A més dels textos de cada tema amb els continguts fonamentals i el seu material addicional, es facilitaran els enregistraments de les classes impartides pel professorat, i es realitzaran 2 videoconferències per Assignatura, d'una hora de duració, els dies que es comunicaran amb antelació (preferentment els dimarts a les 17.00). En aquestes Videoconferències es discutirà un cas clínic i encara que la visualització dels enregistraments de totes les classes és OBLIGATÒRIA, l'assistència almenys al 50% de les videoconferències SERÀ OBLIGATÒRIA en CONNEXIÓ EN DIRECTE ja que s'haurà de participar en la discussió de casos. La plataforma permet el registre i seguiment de les connexions. També s'activaran QÜESTIONARIS D'AUTOAVALUACIÓ en cadascun dels temes que componen l'Assignatura, que s'hauran de realitzar durant el període de temps que estiga programada aquesta assignatura i que s'indicarà en la Programació. Aquests qüestionaris són d'autoaprenentatge i no comptaran per a l'avaluació de l'assignatura. En finalitzar cada Assignatura hi haurà un EXAMEN compost per preguntes tipus test de resposta múltiple amb una sola resposta vàlida. La nota mínima per a superar cada examen serà un 8, podent compensar a partir de 7, sempre que s'haja assistit en directe a les Videoconferències assenyalades prèviament. Cada assignatura haurà de ser superada per a aprovar el Diploma. Es podran recuperar un màxim de 2 assignatures al llarg del curs per a poder obtindre el títol. En el cas d'haver de recuperar tres assignatures per no haver aconseguit la nota mínima exigida en l'examen ja no es podrà obtindre el Diploma en la present edició. No obstant això, es podrà continuar accedint als continguts del curs fins a la seua finalització si així ho desitja. Si bé aquesta metodologia permet que siga el propi alumne el que gestione el seu temps i planifique el seu ritme d'estudi, tot l'equip de suport al mateix l'ajudarà al fet que s'aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia i guiant el seu treball diari. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Diploma d'especialització professional en l'àrea biològica o clínica d'especialistes en Hematologia i professionals de la salut relacionats amb l'atenció medica de pacients que requereixen teràpies immunes per a pacients amb neoplàsies hematològiques i altres malalties de base immune o infecciosa. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2021/2022 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21722540/21721112 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Immunoteràpia adoptiva antineoplásica i en el trasplantament de progenitors hematopoètics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Immunoteràpia adoptiva antineoplásica i en el trasplantament de progenitors hematopoètics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Anticossos monoclonals. Tipus d'anticossos usats en immunoteràpies. Enginyeria d'anticossos. Tema 2. Anticossos biespecíficos i triespecíficos enfront d'antígens tumorals (BiTe, BiKe, Trikes). Tema 3. Inhibidors de punt de control immunitari. Experiència clínica pre i post-TPH. Tema 4. Criteris d'eficàcia i efectivitat de la immunoteràpia. Toxicitats i algorismes de tractament. Tema 5. CRISPR en Immunoteràpia i TPH [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Anticossos monoclonals. Tipus d'anticossos usats en immunoteràpies. Enginyeria d'anticossos. Tema 2. Anticossos biespecíficos i triespecíficos enfront d'antígens tumorals (BiTe, BiKe, Trikes). Tema 3. Inhibidors de punt de control immunitari. Experiència clínica pre i post-TPH. Tema 4. Criteris d'eficàcia i efectivitat de la immunoteràpia. Toxicitats i algorismes de tractament. Tema 5. CRISPR en Immunoteràpia i TPH [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21722540/21721112 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Teràpia cel·lular adoptiva en malalties hematològiques i el TPH [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Teràpia cel·lular adoptiva en malalties hematològiques i el TPH [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Teràpies amb limfòcits infiltrantes de tumor en les malalties hematològiques. Tema 2. Teràpies amb cèl·lules T modificades genèticament en les malalties hematològiques. Tema 3. Teràpia amb cèl·lules dendríticas/bovines en el TPH. Tema 4. Immunoteràpia adoptiva amb cèl·lules T antigen específiques en el TPH. Tema 5. Altres tipus de teràpies cel·lulars en el TPH [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Teràpies amb limfòcits infiltrantes de tumor en les malalties hematològiques. Tema 2. Teràpies amb cèl·lules T modificades genèticament en les malalties hematològiques. Tema 3. Teràpia amb cèl·lules dendríticas/bovines en el TPH. Tema 4. Immunoteràpia adoptiva amb cèl·lules T antigen específiques en el TPH. Tema 5. Altres tipus de teràpies cel·lulars en el TPH [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21722540/21721112 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Teràpia amb cèl·lules CAR-T [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Teràpia amb cèl·lules CAR-T [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Conceptes bàsics de preparació de CARTs. Tema 2. CART CD19 en leucèmia linfoblástica aguda. Tema 3. CART BCMA (i uns altres) en mieloma múltiple. Tema 4. CART en limfomes, LLC, i altres hemopaties malignes. Tema 5. CART en tumors sòlids. Tema 6. CART: una millora contínua. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Conceptes bàsics de preparació de CARTs. Tema 2. CART CD19 en leucèmia linfoblástica aguda. Tema 3. CART BCMA (i uns altres) en mieloma múltiple. Tema 4. CART en limfomes, LLC, i altres hemopaties malignes. Tema 5. CART en tumors sòlids. Tema 6. CART: una millora contínua. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp368816 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Blanquer Blanquer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp138218 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Delgado González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo Institut Hemato-Oncológico. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp367088 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Nuno [APELLIDOS] => Direito de Morais Guerreiro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp368908 [NOMBRE_PERSONA] => Inés [APELLIDOS] => Gómez Seguí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp368845 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Guedan Carrió [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica investigadora. Institut d'Investigació Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp368843 [NOMBRE_PERSONA] => Manel [APELLIDOS] => Juan Otero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Inmunoterapia. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp368909 [NOMBRE_PERSONA] => Juan José [APELLIDOS] => Lasarte Sagastibelza [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinica Universitaria de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni41604 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => López-Botet Arbona [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad. Universitat Pompeu Fabra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp286278 [NOMBRE_PERSONA] => Pau [APELLIDOS] => Montesinos Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Departamento. Servicio de Hematología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp67954 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Bautista [APELLIDOS] => Montoro Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista. Servicio de Hematologia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp368910 [NOMBRE_PERSONA] => Sergi [APELLIDOS] => Querol Giner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Banc de Sang i Teixits. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp368819 [NOMBRE_PERSONA] => Susana [APELLIDOS] => Rives Solà [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Unidad de Hematología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni63729 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Terol Castera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M3062 [EMAIL_FACULTAD] => tecasma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni41606 [NOMBRE_PERSONA] => Alvaro [APELLIDOS] => Urbano Ispizua [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Instituto Hemato-Oncológico. Hospital Clínic. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni59303 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Solano Vercet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Medicina. Universitat de València. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario [NPI] => H1357 [EMAIL_FACULTAD] => solano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp62687 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Sanz Alonso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador emérito del IIS La Fe. Catedrático de Medicina y Profesor Honorario de la Universidad de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 21722540/21721112 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 26.00 [FECHA_INICIO] => 09/01/2023 [FECHA_FIN] => 26/05/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Medicina [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 18/11/2022 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 33 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => terapia-antineoplasica [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització d'Inmunoteràpia i Teràpia Cel·lular Antineoplàsica [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Grau o llicenciatura en Ciències de la Salut: Medicina, Farmàcia, Biologia, amb prioritat si treballa en centres amb activitat en trasplantament de progenitors hematopoètics o teràpies CART. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El principal objectiu d'aquest màster és adquirir coneixements especialitzats de les bases biològiques i clíniques de les diferents formes d'immunoteràpia aplicada a malalties neoplàsiques hematològiques. Específicament, els objectius d'aquest Diploma són: 1. Actualitzar les bases biològiques de la resposta immune en el context de la immunologia tumoral. 2. Conéixer els components del sistema immune involucrats en la resposta immune antitumoral i la seua manera d'acció. 3. Entendre els mecanismes de fuita del tumor al control immunològic. 4. Comprendre les bases de les teràpies immunes antitumorals. 5. Revisar els fonaments científics i els resultats recents de les formes noves formes de teràpia gènica i cel·lular de malalties neoplàsiques hematològiques, específicament l'ús de cèl·lules CART, la seua eficàcia i complicacions del seu ús. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet adquirir i intercanviar coneixements entre tots els participants, independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Cada assignatura es divideix en diferents temes, els quals són impartides per diferents docents que facilitaran els materials, als quals es podrà accedir a través de l'Aula Virtual. El material didàctic s'anirà activant seguint una PROGRAMACIÓ i tindrà assignat un període d'estudi. Durant aqueix període, els docents/tutors estaran disponibles per a atendre els dubtes i respondre qüestions relacionades amb la seua temàtica. Cada tema constarà d'un text associat i la presentació corresponent, a més de bibliografia addicional, links a pàgines web, etc, en la mesura en la qual el professor responsable el crega necessari. A més dels textos de cada tema amb els continguts fonamentals i el seu material addicional, es facilitaran els enregistraments de les classes impartides pel professorat, i es realitzaran 2 videoconferències per Assignatura, d'una hora de duració, els dies que es comunicaran amb antelació (preferentment els dimarts a les 17.00). En aquestes Videoconferències es discutirà un cas clínic i encara que la visualització dels enregistraments de totes les classes és OBLIGATÒRIA, l'assistència almenys al 50% de les videoconferències SERÀ OBLIGATÒRIA en CONNEXIÓ EN DIRECTE ja que s'haurà de participar en la discussió de casos. La plataforma permet el registre i seguiment de les connexions. També s'activaran QÜESTIONARIS D'AUTOAVALUACIÓ en cadascun dels temes que componen l'Assignatura, que s'hauran de realitzar durant el període de temps que estiga programada aquesta assignatura i que s'indicarà en la Programació. Aquests qüestionaris són d'autoaprenentatge i no comptaran per a l'avaluació de l'assignatura. En finalitzar cada Assignatura hi haurà un EXAMEN compost per preguntes tipus test de resposta múltiple amb una sola resposta vàlida. La nota mínima per a superar cada examen serà un 8, podent compensar a partir de 7, sempre que s'haja assistit en directe a les Videoconferències assenyalades prèviament. Cada assignatura haurà de ser superada per a aprovar el Diploma. Es podran recuperar un màxim de 2 assignatures al llarg del curs per a poder obtindre el títol. En el cas d'haver de recuperar tres assignatures per no haver aconseguit la nota mínima exigida en l'examen ja no es podrà obtindre el Diploma en la present edició. No obstant això, es podrà continuar accedint als continguts del curs fins a la seua finalització si així ho desitja. Si bé aquesta metodologia permet que siga el propi alumne el que gestione el seu temps i planifique el seu ritme d'estudi, tot l'equip de suport al mateix l'ajudarà al fet que s'aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia i guiant el seu treball diari. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Diploma d'especialització professional en l'àrea biològica o clínica d'especialistes en Hematologia i professionals de la salut relacionats amb l'atenció medica de pacients que requereixen teràpies immunes per a pacients amb neoplàsies hematològiques i altres malalties de base immune o infecciosa. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2021/2022 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21722540/21721112 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Immunoteràpia adoptiva antineoplásica i en el trasplantament de progenitors hematopoètics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Immunoteràpia adoptiva antineoplásica i en el trasplantament de progenitors hematopoètics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Anticossos monoclonals. Tipus d'anticossos usats en immunoteràpies. Enginyeria d'anticossos. Tema 2. Anticossos biespecíficos i triespecíficos enfront d'antígens tumorals (BiTe, BiKe, Trikes). Tema 3. Inhibidors de punt de control immunitari. Experiència clínica pre i post-TPH. Tema 4. Criteris d'eficàcia i efectivitat de la immunoteràpia. Toxicitats i algorismes de tractament. Tema 5. CRISPR en Immunoteràpia i TPH [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Anticossos monoclonals. Tipus d'anticossos usats en immunoteràpies. Enginyeria d'anticossos. Tema 2. Anticossos biespecíficos i triespecíficos enfront d'antígens tumorals (BiTe, BiKe, Trikes). Tema 3. Inhibidors de punt de control immunitari. Experiència clínica pre i post-TPH. Tema 4. Criteris d'eficàcia i efectivitat de la immunoteràpia. Toxicitats i algorismes de tractament. Tema 5. CRISPR en Immunoteràpia i TPH [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21722540/21721112 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Teràpia cel·lular adoptiva en malalties hematològiques i el TPH [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Teràpia cel·lular adoptiva en malalties hematològiques i el TPH [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Teràpies amb limfòcits infiltrantes de tumor en les malalties hematològiques. Tema 2. Teràpies amb cèl·lules T modificades genèticament en les malalties hematològiques. Tema 3. Teràpia amb cèl·lules dendríticas/bovines en el TPH. Tema 4. Immunoteràpia adoptiva amb cèl·lules T antigen específiques en el TPH. Tema 5. Altres tipus de teràpies cel·lulars en el TPH [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Teràpies amb limfòcits infiltrantes de tumor en les malalties hematològiques. Tema 2. Teràpies amb cèl·lules T modificades genèticament en les malalties hematològiques. Tema 3. Teràpia amb cèl·lules dendríticas/bovines en el TPH. Tema 4. Immunoteràpia adoptiva amb cèl·lules T antigen específiques en el TPH. Tema 5. Altres tipus de teràpies cel·lulars en el TPH [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21722540/21721112 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Teràpia amb cèl·lules CAR-T [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Teràpia amb cèl·lules CAR-T [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Conceptes bàsics de preparació de CARTs. Tema 2. CART CD19 en leucèmia linfoblástica aguda. Tema 3. CART BCMA (i uns altres) en mieloma múltiple. Tema 4. CART en limfomes, LLC, i altres hemopaties malignes. Tema 5. CART en tumors sòlids. Tema 6. CART: una millora contínua. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Conceptes bàsics de preparació de CARTs. Tema 2. CART CD19 en leucèmia linfoblástica aguda. Tema 3. CART BCMA (i uns altres) en mieloma múltiple. Tema 4. CART en limfomes, LLC, i altres hemopaties malignes. Tema 5. CART en tumors sòlids. Tema 6. CART: una millora contínua. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp368816 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Blanquer Blanquer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp138218 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Delgado González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo Institut Hemato-Oncológico. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp367088 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Nuno [APELLIDOS] => Direito de Morais Guerreiro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp368908 [NOMBRE_PERSONA] => Inés [APELLIDOS] => Gómez Seguí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp368845 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Guedan Carrió [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica investigadora. Institut d'Investigació Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp368843 [NOMBRE_PERSONA] => Manel [APELLIDOS] => Juan Otero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Inmunoterapia. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp368909 [NOMBRE_PERSONA] => Juan José [APELLIDOS] => Lasarte Sagastibelza [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinica Universitaria de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni41604 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => López-Botet Arbona [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad. Universitat Pompeu Fabra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp286278 [NOMBRE_PERSONA] => Pau [APELLIDOS] => Montesinos Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Departamento. Servicio de Hematología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp67954 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Bautista [APELLIDOS] => Montoro Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista. Servicio de Hematologia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp368910 [NOMBRE_PERSONA] => Sergi [APELLIDOS] => Querol Giner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Banc de Sang i Teixits. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp368819 [NOMBRE_PERSONA] => Susana [APELLIDOS] => Rives Solà [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Unidad de Hematología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni63729 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Terol Castera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M3062 [EMAIL_FACULTAD] => tecasma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni41606 [NOMBRE_PERSONA] => Alvaro [APELLIDOS] => Urbano Ispizua [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Instituto Hemato-Oncológico. Hospital Clínic. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni59303 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Solano Vercet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Medicina. Universitat de València. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario [NPI] => H1357 [EMAIL_FACULTAD] => solano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp62687 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Sanz Alonso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador emérito del IIS La Fe. Catedrático de Medicina y Profesor Honorario de la Universidad de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2021/2022

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 26.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 18/11/2022

Data inici: Gener 2023

Data fi: Maig 2023

Matrícula: 800 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Grau o llicenciatura en Ciències de la Salut: Medicina, Farmàcia, Biologia, amb prioritat si treballa en centres amb activitat en trasplantament de progenitors hematopoètics o teràpies CART.

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Online

Horari: Online,

Més informació

Objectius del curs

El principal objectiu d'aquest màster és adquirir coneixements especialitzats de les bases biològiques i clíniques de les diferents formes d'immunoteràpia aplicada a malalties neoplàsiques hematològiques.

Específicament, els objectius d'aquest Diploma són:

Leer más

Objectius professionals

Diploma d'especialització professional en l'àrea biològica o clínica d'especialistes en Hematologia i professionals de la salut relacionats amb l'atenció medica de pacients que requereixen teràpies immunes per a pacients amb neoplàsies hematològiques i altres malalties de base immune o infecciosa.

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS