Màster de Formació Permanent en Psicologia i Gestió Familiar

24a Edició - Codi 22521030

Array ( [CODIGO] => 22521030 [EDICION] => 24 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 890 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 03/10/2022 [FECHA_FIN] => 29/09/2023 [LUGAR] => online-Aula Virtual [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Psicologia Bàsica [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/09/2022 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Jiangxi Kukao Online Education Technology Co., Ltd. / Shenzhen Guoyan Era Education Technology Co., Ltd. [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => psicologia-gestion-familiar [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Psicologia i Gestió Familiar [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => El curs té dos períodes de matrícula i d'inici (es formen dos subgrups): - Un subgrup amb període de matricula fins al 15 de setembre de 2022, amb inici el 3 d'octubre de 2022. - Un subgrup amb període de matricula fins al 20 de gener de 2023, amb inici el 24 de gener de 2023., [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats en Psicologia, Ciències de l'Educació, Treball Social, Magisteri, Educadors socials, dinamitzadors socials, Treballares de centres de Servicis Socials dirigits a l'atenció familiar (EEIIA, Punts d'Encuentro,...) [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La família constitueix la unitat de comunicació bàsica sobre la qual s'assenten altres conceptes socials com els demogràfics i els econòmics. De fet, la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides (1948) determina que la família és la unitat bàsica i natural de la societat i té dret a rebre protecció tant per part de la mateixa societat com de l'estat. La família forma una unitat de decisió, encara que no és l'única, en factors d'àmbit social com el consum, l'estalvi, la inversió, la natalitat, etc. que afecten la configuració de la mateixa societat. Quins són els objectius del Màster de Formació Permanent en Psicologia i Gestió Familiar. El Màster de Formació Permanent en Psicologia i Gestió Familiar de la Universitat de València té com a objectiu tractar de manera científica els diferents aspectes que configuren la realitat familiar i que tenen un impacte personal, social, econòmic i ambiental. Per a això, analitza la forma en què les famílies fomenten les relacions intra i interfamiliars i les seues repercussions amb el desenvolupament dels fills o filles. Així mateix, el Màster de Formació Permanent en Psicologia i Gestió Familiar aborda les diferents facetes de la vida familiar en el segle XXI (relacions paternofilials, educació familiar, educació per a l'oci i l'esport familiar, família i medi ambient, família i salut, especialment incidència en l'alimentació i problemes derivats,..) amb la finalitat d'oferir eines per a la dinamització i la cohesió familiar. [ARG_VENTA2] => Per què estudiar el Màster de Formació Permanent en Psicologia i Gestió Familiar Les famílies han evolucionat. En l'actualitat, no existeix un únic model familiar. Així mateix, els rols de gènere han canviat, a l'haver cada vegada més dones que treballen fora de casa o d'homes que es dediquen a la llar, al costat de moltes altres variacions socials i demogràfiques, que han afectat els rols tradicionals exercits en el si familiar. Així mateix, s'estan produint en les condicions socioculturals i de vida de les societats avançades. La família actual ha de competir amb nous agents educatius, com són els mitjans de comunicació i les noves tecnologies Per tot això, és imprescindible comptar amb formació i actualització de continguts que ajuden les famílies a disposar d'eines i estratègies per a aconseguir una convivència harmoniosa entre pares o mares i fills o filles. Amb aqueix objectiu el Màster de Formació Permanent en Psicologia i Gestió Familiar ofereix formació especialitzada en habilitats per al maneig dels problemes, les crisis o els desajustaments familiars, i encaminada cap a la cerca d'unes relacions saludables en el si de la família. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia d'estudi consistirà a prendre com a referència de treball el mòdul didàctic que realitzaran el professorat del mòdul. A partir d'ací, l'estudiant tindrà com a element de desenvolupament de la matèria l'Aula Virtual del curs on se li faran constar les referències bibliogràfiques i estudis complementaris. S'unirà a Fòrums de Debat on els professors del mòdul aniran fent aportacions per a complementar la matèria. Així com a les Tutories de l'Aula Virtual, on els estudiants podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tindre. A partir d'ací, l'estudiant tindrà com a element de desenvolupament de la matèria l'Aula Virtual específica per al curs. L'estudiant tindrà accés als materials bàsics i complementaris, a través de l'aula virtual. En l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual es podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tindre. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Treball en centres de Servicis Socials dirigits a l'atenció familiar (Punts de Trobada, EEIIA o antics SEAFIS, professorat en centres públics i concertats per a l'establiment de les relacions amb les famílies i el seguiment de l'adaptació dels menors en els centres educatius, intervenció familiar en la pràctica privada o pública. CENTRES DE SERVICIS SOCIALS MUNICIPALS SERVICIS D'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA PSICOLOGIA EDUCATIVA/ESCOLAR DEPARTAMENTS D'ORIENTACIÓ PSICOLOGIA CLÍNICA ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL CENTRES DE SALUT INFERMERIA PROFESSORS D'EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA I DE SECUNDÀRIA ASSOCIACIONS RELACIONADES AMB L'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA, A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA ONGs RELACIONADES AMB LA FAMÍLIA I LA INFANCIA/ADOLESCENCIA [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22521030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Relacions familiars. Psicologia familiar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Relacions familiars. Psicologia familiar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Estructura i funcionament de la família. 1.2. Interaccions familiars i pautes de criança: Afecció, estils i pràctiques de criança, coneixement parental. Instruments per a l'avaluació 1.3. Les relacions entre germans y/o germanastres. 1.4. Criteris disciplinaris en la família 1.5. Comunicació i conflicte en la família durant l'adolescència. 1.6. Integració del desenrotllament individual i social. 1.7. Estils d'educació familiar i les seues conseqüències motivacionales i emocionals. 1.7. Prevenció i solució de problemes. 1.8. Psicologia dels motius, afectes i emocions. 1.9. La família i l'escola. Disciplina i funcionament escolar 1.10. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1. Estructura i funcionament de la família. 1.2. Interaccions familiars i pautes de criança: Afecció, estils i pràctiques de criança, coneixement parental. Instruments per a l'avaluació 1.3. Les relacions entre germans y/o germanastres. 1.4. Criteris disciplinaris en la família 1.5. Comunicació i conflicte en la família durant l'adolescència. 1.6. Integració del desenrotllament individual i social. 1.7. Estils d'educació familiar i les seues conseqüències motivacionales i emocionals. 1.7. Prevenció i solució de problemes. 1.8. Psicologia dels motius, afectes i emocions. 1.9. La família i l'escola. Disciplina i funcionament escolar 1.10. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22521030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Esport familiar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Esport familiar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Beneficis i riscos de l'exercici físic. Adaptacions orgàniques. 2.2. L'exercici físic com a mitjà de promoció de la salut. 2.3. L'exercici físic com a rehabilitació de malalties cròniques i degeneratives. 2.4. La millora del rendiment i la prevenció de lesions en l'esport. 2.5. Característiques d'un programa d'exercicis físics. 2.6. Programa pràctic d'entrenament 2.7. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. Beneficis i riscos de l'exercici físic. Adaptacions orgàniques. 2.2. L'exercici físic com a mitjà de promoció de la salut. 2.3. L'exercici físic com a rehabilitació de malalties cròniques i degeneratives. 2.4. La millora del rendiment i la prevenció de lesions en l'esport. 2.5. Característiques d'un programa d'exercicis físics. 2.6. Programa pràctic d'entrenament 2.7. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22521030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Medicina preventiva familiar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Medicina preventiva familiar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Família i salut. Educació sanitària familiar. Estils de vida saludables. 2. Promoció de la salut i prevenció de la malaltia en l'entorn familiar. 3. Consum de substàncies tòxiques. Prevalença i efectes 4. Classificació de les substàncies tòxiques 5. Diagnòstic i Tractament. Programes d'intervenció 6. El rol de la família en la intervenció de les drogodependències 7. Recursos institucionals per a la intervenció de les drogodependències 8. Prevenció: Factors socials, familiars i personals 9. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Família i salut. Educació sanitària familiar. Estils de vida saludables. 2. Promoció de la salut i prevenció de la malaltia en l'entorn familiar. 3. Consum de substàncies tòxiques. Prevalença i efectes 4. Classificació de les substàncies tòxiques 5. Diagnòstic i Tractament. Programes d'intervenció 6. El rol de la família en la intervenció de les drogodependències 7. Recursos institucionals per a la intervenció de les drogodependències 8. Prevenció: Factors socials, familiars i personals 9. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22521030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Nutrició i alimentació. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Nutrició i alimentació. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. Introducció: Necessitat de mantindre una alimentació saludable i models socials. El paper de la família 3.2. Alimentació i dietètica. Alimentació equilibrada. 3.3 Educació nutricional en la família. 3.4. Pes corporal. El pes com a indicador global de salut. 3.5. Alimentació, models socials i familiars 3.6. Problemes derivats de la conducta alimentària Alimentació saludable. 3.7. Diagnòstic dels trastorns de la conducta alimentària 3.8. Tractament: Teràpies. 3.9. El circuit sanitari 3.10. Prevenció davant dels problemes de la conducta alimentària 3.11. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1. Introducció: Necessitat de mantindre una alimentació saludable i models socials. El paper de la família 3.2. Alimentació i dietètica. Alimentació equilibrada. 3.3 Educació nutricional en la família. 3.4. Pes corporal. El pes com a indicador global de salut. 3.5. Alimentació, models socials i familiars 3.6. Problemes derivats de la conducta alimentària Alimentació saludable. 3.7. Diagnòstic dels trastorns de la conducta alimentària 3.8. Tractament: Teràpies. 3.9. El circuit sanitari 3.10. Prevenció davant dels problemes de la conducta alimentària 3.11. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22521030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Ocupació del temps lliure, oci [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Ocupació del temps lliure, oci [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció 2. Principis bàsics d'oci, diversió i escampament. 3. Desenrotllament personal i oci 4. Educació de l'oci en la família: activitats adaptades a les diferents etapes evolutives (jocs, activitats deportivas,¿.) 5. Activitats com a mitjà per a fomentar les relacions familiars i interpersonals. 6. L'ús de les noves tecnologies en el temps d'oci. Necessitat de fomentar el bon ús de les noves tecnologies 7. Problemes derivats de l'ús intensiu d'activitats per a l'oci: esport intensiu, noves tecnologies i activitats online intensives, xarxes sociales¿. 8. Esport intensiu, Xarxes socials, jocs online, apuestas,¿ 9. Instruments d'avaluació 10. Orientacions a les famílies per a fomentar l'ús racional de l'oci i de les noves tecnologies. 11. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció 2. Principis bàsics d'oci, diversió i escampament. 3. Desenrotllament personal i oci 4. Educació de l'oci en la família: activitats adaptades a les diferents etapes evolutives (jocs, activitats deportivas,¿.) 5. Activitats com a mitjà per a fomentar les relacions familiars i interpersonals. 6. L'ús de les noves tecnologies en el temps d'oci. Necessitat de fomentar el bon ús de les noves tecnologies 7. Problemes derivats de l'ús intensiu d'activitats per a l'oci: esport intensiu, noves tecnologies i activitats online intensives, xarxes sociales¿. 8. Esport intensiu, Xarxes socials, jocs online, apuestas,¿ 9. Instruments d'avaluació 10. Orientacions a les famílies per a fomentar l'ús racional de l'oci i de les noves tecnologies. 11. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22521030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Família i medi ambient [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Família i medi ambient [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció 2.. Conceptes generals 3. Accions de la família generadores d'impacte ambiental 4. Principals impacte derivats de les accions de la família sobre els factors del mig socioeconòmic. 5.. Mesures per a disminuir l'impacte ambiental de la família en la llar. 6. L'educació ambiental 7. La consciència ambiental 8. L'actitud ambiental 9.. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció 2.. Conceptes generals 3. Accions de la família generadores d'impacte ambiental 4. Principals impacte derivats de les accions de la família sobre els factors del mig socioeconòmic. 5.. Mesures per a disminuir l'impacte ambiental de la família en la llar. 6. L'educació ambiental 7. La consciència ambiental 8. L'actitud ambiental 9.. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22521030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Economia General familiar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Economia General familiar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. L'home i la dona com a sers econòmics. 2. La família com a grup social/económico bàsic. 3. Principis d'economia domèstica i administració familiar. 4. Economia dels diners. 5. Retribució del Gestor Familiar. 6. Economia d'afecte. 7. Economia d'espai. 8. Economia de temps. 9. Legislació referent als drets i deures de cada un dels membres de la família. 10. Aspectes legals i repartiment proporcional de responsabilitats en la família 11. Referències [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. L'home i la dona com a sers econòmics. 2. La família com a grup social/económico bàsic. 3. Principis d'economia domèstica i administració familiar. 4. Economia dels diners. 5. Retribució del Gestor Familiar. 6. Economia d'afecte. 7. Economia d'espai. 8. Economia de temps. 9. Legislació referent als drets i deures de cada un dels membres de la família. 10. Aspectes legals i repartiment proporcional de responsabilitats en la família 11. Referències [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22521030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Educació familiar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Educació familiar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció 2. La vida familiar. 3. Aprenentatge i desenrotllament. 4. La família com a context bàsic del desenrotllament humà. L'afecció familiar. 5. El desenrotllament de la competència emocional. 6. Pautes d'educació. 7. Processos cognitius i desenrotllament intel·lectual. 8. El desenrotllament de la competència moral. 9. Creences, valors i actituds en la família. 10. Activitats familiars i educació. 11. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció 2. La vida familiar. 3. Aprenentatge i desenrotllament. 4. La família com a context bàsic del desenrotllament humà. L'afecció familiar. 5. El desenrotllament de la competència emocional. 6. Pautes d'educació. 7. Processos cognitius i desenrotllament intel·lectual. 8. El desenrotllament de la competència moral. 9. Creences, valors i actituds en la família. 10. Activitats familiars i educació. 11. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22521030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => La família com a ens socialitzador en un entorn social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La família com a ens socialitzador en un entorn social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La participació dels pares i mares en l'escola 2. Què és un APA? Organització i funcionament 3 Activitats extraescolars. 4 Escola de pares. Legislació i normativa. 5. Les relacions amb els parixes. Afecció cap als parixes, 6. Els problemes derivats de les relacions amb els parixes, acaçament, victimización, afiliació a parixes rebels 7. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La participació dels pares i mares en l'escola 2. Què és un APA? Organització i funcionament 3 Activitats extraescolars. 4 Escola de pares. Legislació i normativa. 5. Les relacions amb els parixes. Afecció cap als parixes, 6. Els problemes derivats de les relacions amb els parixes, acaçament, victimización, afiliació a parixes rebels 7. Referències bibliogràfiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22521030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Qualsevol temàtica relacionada amb el contingut de la Guia Docent del Màster pot ser tema d'estudi per a realitzar el Treball Fi de Màster. L'estudiant podrà triar el tema. Junt amb el tutor es concretarà el mètode i la seua planificació. El TFM presentarà dins del termini i la forma escaient davant del tutor/a. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Qualsevol temàtica relacionada amb el contingut de la Guia Docent del Màster pot ser tema d'estudi per a realitzar el Treball Fi de Màster. L'estudiant podrà triar el tema. Junt amb el tutor es concretarà el mètode i la seua planificació. El TFM presentarà dins del termini i la forma escaient davant del tutor/a. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp369185 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Clavel Doménech [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado Actividad Física y Deporte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp370178 [NOMBRE_PERSONA] => Noemí [APELLIDOS] => Cuartero Monteagudo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp370177 [NOMBRE_PERSONA] => Anna María [APELLIDOS] => Doménech Palau [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicopedagoga [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp370181 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Doménech Vañó [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp369183 [NOMBRE_PERSONA] => Hector [APELLIDOS] => Fernández Doménech [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Magisterio(educ. Física) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni71026 [NOMBRE_PERSONA] => Olga Mercedes [APELLIDOS] => Forero Rincón [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir" [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp392629 [NOMBRE_PERSONA] => Olga Mercedes [APELLIDOS] => Forero Rincón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni58725 [NOMBRE_PERSONA] => Anna [APELLIDOS] => Llorca Mestre [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor [NPI] => M1243 [EMAIL_FACULTAD] => allormes@alumni.uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni58770 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Malonda Vidal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor [NPI] => M8498 [EMAIL_FACULTAD] => emavi3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni62736 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Mas Tur [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [NPI] => M4092 [EMAIL_FACULTAD] => Alicia.Mas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp370182 [NOMBRE_PERSONA] => Jesus [APELLIDOS] => Mas Vilata [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp391876 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Rey Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Grado en Turismo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni26421 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Tur Porcar [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H7421 [EMAIL_FACULTAD] => Ana.Tur@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni26421 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Tur Porcar [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H7421 [EMAIL_FACULTAD] => Ana.Tur@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni62736 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Mas Tur [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [NPI] => M4092 [EMAIL_FACULTAD] => Alicia.Mas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 15/09/2022

Data inici: Octubre 2022

Data fi: Setembre 2023

Matrícula: 890 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Graduats en Psicologia, Ciències de l'Educació, Treball Social, Magisteri, Educadors socials, dinamitzadors socials, Treballares de centres de Servicis Socials dirigits a l'atenció familiar (EEIIA, Punts d'Encuentro,...)

Modalitat: On-line

Col·laborador: Jiangxi Kukao Online Education Technology Co., Ltd. / Shenzhen Guoyan Era Education Technology Co., Ltd.

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: online-Aula Virtual

Horari: El curs té dos períodes de matrícula i d'inici (es formen dos subgrups): - Un subgrup amb període de matricula fins al 15 de setembre de 2022, amb inici el 3 d'octubre de 2022. - Un subgrup amb període de matricula fins al 20 de gener de 2023, amb inici el 24 de gener de 2023.,

Més informació

Objectius del curs

La família constitueix la unitat de comunicació bàsica sobre la qual s'assenten altres conceptes socials com els demogràfics i els econòmics. De fet, la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides (1948) determina que la família és la unitat bàsica i natural de la societat i té dret a rebre protecció tant per part de la mateixa societat com de l'estat. La família forma una unitat de decisió, encara que no és l'única, en factors d'àmbit social com el consum, l'estalvi, la inversió, la natalitat, etc. que afecten la configuració de la mateixa societat.

Quins són els objectius del Màster de Formació Permanent en Psicologia i Gestió Familiar.

Leer más

Objectius professionals

Treball en centres de Servicis Socials dirigits a l'atenció familiar (Punts de Trobada, EEIIA o antics SEAFIS, professorat en centres públics i concertats per a l'establiment de les relacions amb les famílies i el seguiment de l'adaptació dels menors en els centres educatius, intervenció familiar en la pràctica privada o pública.
CENTRES DE SERVICIS SOCIALS MUNICIPALS SERVICIS D'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA PSICOLOGIA EDUCATIVA/ESCOLAR
DEPARTAMENTS D'ORIENTACIÓ

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS