Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines

10a Edició - Codi 23123420

Array ( [CODIGO] => 23123420 [EDICION] => 10 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 475 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 01/02/2024 [FECHA_FIN] => 05/06/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 11/01/2024 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => contabilidad-tributacion-gestionnominas [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => online, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, Graduats i Diplomats Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Aquest curs està dirigit a aquelles persones que desitgen #especialitzar en les àrees de gestió comptable, tributària i nomines o que necessiten reciclar o ampliar els seus coneixements en aquestes tres branques de la gestió empresarial. El curs desenvolupa els continguts necessaris perquè l'alumne aprenga diversos dels aspectes clau en la gestió de l'empresa com són la comptabilitat, la gestió de personal i la tributació, la qual cosa li permetrà adquirir una formació integral per a desenvolupar el treball en els diferents departaments. Per a això, el curs s'ha dividit en tres parts. En la primera es pretén iniciar a l'alumne en els aspectes generals del llenguatge comptable, la comprensió de la lògica del seu mètode de registre i l'estudi del cicle comptable. Tot això a fi d'elaborar estats informatius que sintetitzen el procés comptable. S'aborda l'estudi i anàlisi del Pla General de Comptabilitat, especialment el PGC-Pimes. Es completa aquesta part amb l'estudi del procés comptable informatitzat donant-nos suport en aplicacions informàtiques d'ús generalitzat en l'actualitat. La segona part aborda la confecció de nòmines i assegurances socials, el camp d'actuació de les quals siga el Règim General de la Seguretat Social. Es tractaran aspectes fonamentals relacionats amb les despeses de personal com: les bases i tipus de cotització, el salari i els complements salarials, baixes per incapacitat temporal, pagues i hores extra, retencions, bonificacions, etc. amb vista al correcte emplenament dels següents documents: relació nominal de treballadors, butlletins de cotització i rebut de salaris. En la tercera part es persegueix familiaritzar als estudiants amb les figures més rellevants de la fiscalitat empresarial, com l'impost de societats, l'impost sobre el valor afegit i l'impost sobre la renda de les persones físiques. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo **streaming,arxius **Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interès,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Interessats a desenvolupar la seua activitat professional en les àrees comptable, laboral i fiscal de l'empresa. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123420 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Comptabilitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comptabilitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció a la comptabilitat 1a setmana 2. El Pla General de Comptabilitat/Existències 2a setmana 3. Creditors i deutors op. Comercials/ Immobilitzat 3a setmana 4. Actius i passius financers/ Finançament bàsic. 4a setmana 5. Despeses i ingressos de l'exercici /Comptes anuals 5è setmana 6. Tractament informatitzat de la informació comptable 6a i 7a setmanes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció a la comptabilitat 1a setmana 2. El Pla General de Comptabilitat/Existències 2a setmana 3. Creditors i deutors op. Comercials/ Immobilitzat 3a setmana 4. Actius i passius financers/ Finançament bàsic. 4a setmana 5. Despeses i ingressos de l'exercici /Comptes anuals 5è setmana 6. Tractament informatitzat de la informació comptable 6a i 7a setmanes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123420 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Tributació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tributació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Impost de societats 8a setmana 2. Impost sobre el valor afegit 9a setmana 3. Impost sobre la renda. 10a setmana [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Impost de societats 8a setmana 2. Impost sobre el valor afegit 9a setmana 3. Impost sobre la renda. 10a setmana [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123420 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de nòmines [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de nòmines [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Legislació laboral bàsica/ El contracte de treball 11a setmana 2. La seguretat social/ El rebut de salaris 12a setmana 3. Confecció de la nòmina /Butlletins de cotització 13a setmana 4. Retencions i ingressos a compte de l'IRPF 14a setmana [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Legislació laboral bàsica/ El contracte de treball 11a setmana 2. La seguretat social/ El rebut de salaris 12a setmana 3. Confecció de la nòmina /Butlletins de cotització 13a setmana 4. Retencions i ingressos a compte de l'IRPF 14a setmana [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni55876 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Almiñana Díaz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H1435 [EMAIL_FACULTAD] => ealminan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni31108 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Sergio [APELLIDOS] => Carmona Ibáñez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2255 [EMAIL_FACULTAD] => pedro.carmona@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni25787 [NOMBRE_PERSONA] => Julián [APELLIDOS] => Martínez Vargas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3473 [EMAIL_FACULTAD] => jmartin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni24271 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Pozuelo Campillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9159 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Pozuelo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni24271 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Pozuelo Campillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9159 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Pozuelo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 23123420 [EDICION] => 10 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 475 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 01/02/2024 [FECHA_FIN] => 05/06/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 11/01/2024 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => contabilidad-tributacion-gestionnominas [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => online, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, Graduats i Diplomats Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Aquest curs està dirigit a aquelles persones que desitgen #especialitzar en les àrees de gestió comptable, tributària i nomines o que necessiten reciclar o ampliar els seus coneixements en aquestes tres branques de la gestió empresarial. El curs desenvolupa els continguts necessaris perquè l'alumne aprenga diversos dels aspectes clau en la gestió de l'empresa com són la comptabilitat, la gestió de personal i la tributació, la qual cosa li permetrà adquirir una formació integral per a desenvolupar el treball en els diferents departaments. Per a això, el curs s'ha dividit en tres parts. En la primera es pretén iniciar a l'alumne en els aspectes generals del llenguatge comptable, la comprensió de la lògica del seu mètode de registre i l'estudi del cicle comptable. Tot això a fi d'elaborar estats informatius que sintetitzen el procés comptable. S'aborda l'estudi i anàlisi del Pla General de Comptabilitat, especialment el PGC-Pimes. Es completa aquesta part amb l'estudi del procés comptable informatitzat donant-nos suport en aplicacions informàtiques d'ús generalitzat en l'actualitat. La segona part aborda la confecció de nòmines i assegurances socials, el camp d'actuació de les quals siga el Règim General de la Seguretat Social. Es tractaran aspectes fonamentals relacionats amb les despeses de personal com: les bases i tipus de cotització, el salari i els complements salarials, baixes per incapacitat temporal, pagues i hores extra, retencions, bonificacions, etc. amb vista al correcte emplenament dels següents documents: relació nominal de treballadors, butlletins de cotització i rebut de salaris. En la tercera part es persegueix familiaritzar als estudiants amb les figures més rellevants de la fiscalitat empresarial, com l'impost de societats, l'impost sobre el valor afegit i l'impost sobre la renda de les persones físiques. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo **streaming,arxius **Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interès,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Interessats a desenvolupar la seua activitat professional en les àrees comptable, laboral i fiscal de l'empresa. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123420 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Comptabilitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comptabilitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció a la comptabilitat 1a setmana 2. El Pla General de Comptabilitat/Existències 2a setmana 3. Creditors i deutors op. Comercials/ Immobilitzat 3a setmana 4. Actius i passius financers/ Finançament bàsic. 4a setmana 5. Despeses i ingressos de l'exercici /Comptes anuals 5è setmana 6. Tractament informatitzat de la informació comptable 6a i 7a setmanes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció a la comptabilitat 1a setmana 2. El Pla General de Comptabilitat/Existències 2a setmana 3. Creditors i deutors op. Comercials/ Immobilitzat 3a setmana 4. Actius i passius financers/ Finançament bàsic. 4a setmana 5. Despeses i ingressos de l'exercici /Comptes anuals 5è setmana 6. Tractament informatitzat de la informació comptable 6a i 7a setmanes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123420 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Tributació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tributació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Impost de societats 8a setmana 2. Impost sobre el valor afegit 9a setmana 3. Impost sobre la renda. 10a setmana [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Impost de societats 8a setmana 2. Impost sobre el valor afegit 9a setmana 3. Impost sobre la renda. 10a setmana [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123420 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de nòmines [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de nòmines [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Legislació laboral bàsica/ El contracte de treball 11a setmana 2. La seguretat social/ El rebut de salaris 12a setmana 3. Confecció de la nòmina /Butlletins de cotització 13a setmana 4. Retencions i ingressos a compte de l'IRPF 14a setmana [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Legislació laboral bàsica/ El contracte de treball 11a setmana 2. La seguretat social/ El rebut de salaris 12a setmana 3. Confecció de la nòmina /Butlletins de cotització 13a setmana 4. Retencions i ingressos a compte de l'IRPF 14a setmana [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni55876 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Almiñana Díaz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H1435 [EMAIL_FACULTAD] => ealminan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni31108 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Sergio [APELLIDOS] => Carmona Ibáñez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2255 [EMAIL_FACULTAD] => pedro.carmona@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni25787 [NOMBRE_PERSONA] => Julián [APELLIDOS] => Martínez Vargas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3473 [EMAIL_FACULTAD] => jmartin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni24271 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Pozuelo Campillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9159 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Pozuelo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni24271 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Pozuelo Campillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9159 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Pozuelo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 15.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 11/01/2024

Data inici: Febrer 2024

Data fi: Juny 2024

Matrícula: 475 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

Requisits d'accés: Llicenciats, Graduats i Diplomats Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic.

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició:

Horari: online,

Més informació

Objectius del curs

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que desitgen #especialitzar en les àrees de gestió comptable,
tributària i nomines o que necessiten reciclar o ampliar els seus coneixements en aquestes tres branques de la
gestió empresarial.

Leer más

Objectius professionals

Interessats a desenvolupar la seua activitat professional en les àrees comptable, laboral i fiscal de l'empresa.

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS